headerafbeelding
  Duinpolderweg - woensdag 27 juni 2018  
 
> Deze nieuwsbrief.....
> Definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg
> Nota van Beantwoording openbaar
 
 
Deze nieuwsbrief.....

houdt het kort met twee artikelen. Het eerste gaat over het besluit van Gedeputeerde Staten over het definitief Voorkeursalternatief. Het andere artikel ligt in het verlengde ervan en gaat over de beantwoording van de zienswijzen.  

 
 
 
kaart voorkeursalternatief
Definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het Voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (ook bekend als de Duinpolderweg) vastgesteld. Gekozen is voor een samenstel op basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze en Midden.
Lees hier het nieuwsbericht over de keuze van GS.

Lees meer over het voorkeursalternatief
 
 
Nota van Beantwoording openbaar

Nu Gedeputeerde Staten een besluit heeft genomen over het Voorkeursalternatief Duinpolderweg, wordt de Nota van Beantwoording openbaar.

Alle zienswijzen en adviezen zijn samengevat in de Nota van Beantwoording. Alle zienswijzen (meer dan 400) zijn geanonimiseerd beantwoord in de bijlage bij de Nota van Beantwoording.

Alle indieners van een zienswijze ontvangen deze week een brief met een verwijzing naar hun eigen zienswijze.  

 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project Duinpolderweg (provincies Zuid- en Noord-Holland).

 

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u zich inschrijven? Dat kan hier.

 
twitter Twitter