headerafbeelding
  HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid - vrijdag 16 december 2016  
 
> Voorbereidingen HOVASZ gestart
> Samenwerkingsovereenkomst getekend
> Nieuwe schakel in netwerk van hoogwaardig OV
> Snel en betrouwbaar OV
> Busbaan dr de rotonde
> Veilig fietsen
> Planning
> Meer informatie of vragen?
> Op de hoogte blijven?
 
 
Voorbereidingen HOVASZ gestart

De voorbereidingen voor de aanleg van de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) zijn gestart. De provincie Noord-Holland neemt de uitvoering op zich en is vanaf nu het aanspreekpunt voor omwonenden, bedrijven in de omgeving en andere geeïnstereseerden. 

In deze nieuwsbrief het laatste nieuws over dit project. Mocht u na het lezen van de nieuwsbrief vragen hebben over het project, stuur dan een mail naar het projectteam van de procvincie Noord-Holland. Email: hovasz@noord-holland.nl. Of kijk op de projectwebsite: www.hovasz.nl.

 
 
Samenwerkingsovereenkomst getekend

Op 22 september 2016 tekenden gemeente Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Stadregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe busbaan tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid. Het project is in nauwe samenwerking met deze partijen tot stand gekomen. Met de ondertekening van de overeenkomst is het project officieel overgedragen aan de provincie. De provincie Noord-Holland neemt de uitvoering van de busbaan op zich en is inmiddels gestart met de voorbereidingen van het contract en de aanbesteding van het werk. 


Vertegenwoordigers van alle samenwerkingspartners na de ondertekening

 
 
 
Nieuwe schakel in netwerk van hoogwaardig OV

De aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) is een belangrijke schakel in het regionale HOV-netwerk; R-net. Met de aanleg wordt de OV-bereikbaarheid van Aalsmeer en de bedrijventerreinen Green Park, Schiphol Rijk en het in aanleg zijnde Schiphol Logistics Park sterk verbeterd.

De 4,6 kilometer lange, vrijliggende, busbaan komt tussen de kruising met de Fokkerweg (Haarlemmermeer) en de kruising met de Poelweg (Uithoorn) te liggen, en loopt dwars door Aalsmeer over de Burgemeester Kasteleinweg. Bij de Fokkerweg wordt een knooppunt aangelegd om overstappen op diverse buslijnen richting Schiphol mogelijk te maken. In Haarlemmermeer sluit de nieuwe busbaan aan op het bestaande HOV tussen Hoofddorp en de Fokkerweg en in Uithoorn op de bestaande busbaan.

 
 
 
 
Snel en betrouwbaar OV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) staat voor frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer en is een aantrekkelijk alternatief voor de auto. De bussen en de haltes van R-net bieden de reiziger extra comfort en gemak. Het nieuwe tracé doet twee nieuw aan te leggen OV-knooppunten aan: Schiphol-Zuid en Busstation Aalsmeer. Daarnaast worden er langs het tracé twee nieuwe R-nethaltes in Aalsmeer aangelegd. Eén ter hoogte van de Van Cleefkade en één bij de Ophelialaan.

 

Meer informatie over R-net vindt u op de website van R-net.

 
 
Busbaan dr de rotonde

In het tracé zijn zes rotondes opgenomen. Bij vijf rotondes rijdt de bus recht door de rotonde heen. Zo rijdt de bus minder bochten en wordt de busrit niet alleen sneller maar ook comfortabeler voor reizigers. Alleen op de rotonde bij de Zwarteweg rijdt de bus met het verkeer mee.

 
 
 
Veilig fietsen

Met de aanleg van de busbaan worden ook de Burgemeester Kasteleinweg (N196) en de aangrenzende fietspaden opnieuw ingericht. De Burgemeester Kasteleinweg wordt een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Verder wordt het voor fietsers een stuk veiliger. Zo wordt in Aalsmeer 1,5 kilometer extra snelfietspad aangelegd en wordt het fietspad over een lengte van ruim 2 kilometer verbreed. Ook komt er een fietsonderdoorgang bij de Aalsmeerderbrug en een fietstunnel bij de Legmeerdijk. De gemeente Aalsmeer verbetert met deze maatregelen de leefbaarheid en de bereikbaarheid.

 
 
 
Planning

De provincie Noord-Holland heeft inmiddels een ingenieursbureau gecontracteerd. Dit bureau bereidt de aanbesteding van het werk voor, en begeleidt het aanbestedingsproces. Na de aanbesteding wordt het werk gegund aan een aannemer en kan de uitvoering starten.

Naar verwachting wordt medio 2017 een aannemer geselecteerd. De aanleg van de busbaan start in 2018. De uitvoering zal in 2019 gereed zijn.

 
 
 
Meer informatie of vragen?

Ga voor meer informatie naar de projectsite www.hovasz.nl. Hebt u een vraag over het project HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid? Stuur dan een mail naar hovasz@noord-holland.nl.

Op de hoogte blijven?

De provincie Noord-Holland zal geregeld een digitale nieuwsbrief sturen over de voortgang van het project. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief op www.hovasz.nl en volg ons op Twitter @hovasz

 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland in samenwerking met de gemeente Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.