headerafbeelding
  Trajectonderhoud N246-N244 - donderdag 18 mei 2017  
 
> Werkzaamheden begin 2018 van start
> Wensen uit de omgeving
> Beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan
> 3D-tour nieuwe N246-N244!
> Planning
> Vragen?
 
 
Werkzaamheden begin 2018 van start

De provincie maakt de Provincialeweg N246 en N244 tot Alkmaar veiliger en verbetert de doorstroming. Een aantal onveilige aansluitingen op de N246 krijgt een nieuwe inrichting. Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit groot onderhoud aan de weg en het vernieuwen van de Beatrixbrug en Koger-polderbrug. De uitvoeringswerkzaamheden starten begin 2018 en zijn naar verwachting medio 2019 (mogelijk 2020) gereed. In deze nieuwsbrief leest u meer over de voortgang, planning en vervolgstappen van het trajectonderhoud aan de N246 – N244.

U vindt ons ook op Facebook en Twitter.

 
 
 
Wensen uit de omgeving

De geplande werkzaamheden aan de N246-N244 en de bruggen zijn omvangrijk. De provincie vindt het belangrijk om, waar mogelijk, rekening te houden met de wensen van weggebruikers en omwonenden om zo de hinder te beperken. Tijdens persoonlijke gesprekken en informatieavonden in onder andere Markenbinnen heeft omgevingsmanager Joris van Liebergen wensen opgehaald en is in de voorbereidingsfase een aantal optimalisaties doorgevoerd.

Lees verder
Starnmeerdijk krijgt een fietsonderdoorgang onder de Beatrixbrug
 
 
 
Beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan

De provincie Noord-Holland heeft in het laatste kwartaal van 2016 het beeldkwaliteitsplan van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug voorgelegd aan de Welstandscommissies van de gemeenten Zaanstad en Alkmaar. Met enkele aanvullingen vanuit Welstand is het Beeldkwaliteitsplan door beide Welstandscommissies goedgekeurd. Het plan is leidend voor de definitieve ontwerpen van de twee bruggen. Eind 2017 rondt de aannemer het definitieve ontwerp af.

Lees verder
Parallelweg bij nieuwe rotonde De Woude
 
 
 
3D-tour nieuwe N246-N244!

Benieuwd naar hoe de nieuwe aansluitingen en bruggen van de N246 en N244 er straks uit komen te zien? Bekijk met de fototour het virtuele wegontwerp. Ga zelf op ontdekkingstocht!

Tip: als je met je muis of touchscreen naar de linkerkant van het beeld gaat verschijnt er een menu. Via dit menu is het mogelijk andere beelden van de N246-N244 te bekijken. Ook is het mogelijk om hier de N246-N244 vanuit een andere invalshoek te bekijken. Onderaan in het overzicht is de huidige of nieuwe situatie te selecteren. Zo ontdek je de N246-N244 vanuit alle zichtpunten.

Toekomstige situatie kruising Noorddijk
 
 
Planning

In het eerste kwartaal van 2017 is de provincie gestart met de aanbesteding van het werk. In juli 2017 wordt bekend welke aannemer de opdracht gaat uitvoeren. Deze aannemer start met het opstellen van het definitief ontwerp en de voorbereiding van het werk. De laatste maanden van 2017 gaat de uitvoering van start met het aanleggen van de tijdelijke bruggen. Zodra deze bruggen zijn geplaatst begint in 2018 het vernieuwen van de huidige bruggen. Deze werkzaamheden duren ongeveer een jaar. Naast het vervangen van de bruggen vindt er ook groot onderhoud aan de weg plaats, op zowel de N246 en N244. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden aan de bruggen en de N246-N244 begin 2019 afgerond. Mogelijk dat het werk aan de nieuwe aansluitingen op de N246 pas medio 2020 gereed zijn.

Eerste kwartaal 2017
Start aanbesteding aannemer.

Juli 2017

Gunning aan aannemer.

Eind 2017
Aanbrengen tijdelijke bruggen.

Begin 2018 - begin 2019
Werkzaamheden vernieuwen Kogerpolderbrug en Beatrixbrug.

Begin 2018 – begin 2019
Werkzaamheden groot onderhoud N246-N244 (Alkmaar).

Medio 2020
Afrondende werkzaamheden aan enkele nieuwe aansluitingen op N246.

 
 
 
 
Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. 
U kunt ook een mail sturen naar dhr. Joris van Liebergen, omgevingsmanager, InfoN246@noord-holland.nl.

 
 
 
Colofon

De nieuwsbrief Trajectonderhoud N246 - N244 (Alkmaar) is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Meer informatie via www.infoN246.nl. Volg ons ook via Facebook en Twitter @infoN246_N244.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.