headerafbeelding
  N522 Vervanging brug Ouderkerk - dinsdag 12 februari 2019  
 
> N522 Vervanging brug Ouderkerk
> Welkom bij de nieuwsbrief
> Uitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoek
> Voorbereidende werkzaamheden weer opgestart
> Kennis maken met bouwcombinatie Brug Ouderkerk
> Inpassingsplan brug Ouderkerk aan de Amstel (N522) naar Provinciale Staten
> #durftevragen met Dick Winters
 
 
N522 Vervanging brug Ouderkerk

Het verkeer op de Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan (N522) kruist de Amstel over de brug Ouderkerk, gelegen tussen de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen. De brug stamt uit 1936 en is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe.

De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe bruggen zijn in volle gang. Met deze nieuwsbrief informeert de provincie Noord-Holland omwonenden, bedrijven in de omgeving en andere geïnteresseerden, over de voortgang van het project.

 
 
Welkom bij de nieuwsbrief

Welkom en fijn dat u via deze nieuwsbrief op de hoogte wil blijven van de vervanging van de Brug Ouderkerk aan de Amstel. Het liefst had ik u vorig jaar al welkom geheten, maar door de opgelopen vertraging liet dit langer op zich wachten.


Naar verwachting begint de daadwerkelijke bouw van de brug in september 2019. Toch is er nu al genoeg te melden in deze eerste nieuwsbrief. Zo praten we u bij over de voorbereidende werkzaamheden en uitstel van de kapwerkzaamheden. Daarnaast geven we een update over het aanvullende PIP, stelt bouwcombinatie Brug Ouderkerk (BOK) zich voor en start de rubriek #durftevragen, waarin omgevingsmanager Dick Winters publieksvragen beantwoordt.


Houd voor actuele informatie de projectpagina in de gaten. En heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.


Ik wens u veel leesplezier en tot ziens!


Ad Akkies

Projectmanager provincie Noord-Holland

 
 
 
 
Uitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoek

De provincie Noord-Holland stelt de kap van 17 bomen in gemeente Ouderkerk aan de Amstel uit om het vleermuisonderzoek te actualiseren. Momenteel onderzoekt de provincie welk aanvullend onderzoek nodig is en of de actualisatie geldt voor alle te kappen bomen of een gedeelte daarvan.

Lees verder
 
 
 
Voorbereidende werkzaamheden weer opgestart

Met het graven van proefsleuven zijn 30 januari 2019 de voorbereidende werkzaamheden buiten weer opgestart voor de vervanging van de Brug Ouderkerk aan de Amstel (N522). De komende tijd vinden meer voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de bouw van brugonderdelen en het boren en verleggen van kabels en leidingen. Naar verwachting start de daadwerkelijke bouw van de (noordelijke) brug in september 2019.

Lees verder
De stalen val (brugklep) van de nieuwe, noordelijke brug
 
 
 
Kennis maken met bouwcombinatie Brug Ouderkerk

In januari 2018 maakte provincie Noord-Holland bekend dat de bouwcombinatie Brug Ouderkerk (BOK) de aanbesteding voor de vervanging van de Brug Ouderkerk aan de Amstel had gewonnen. Een jaar later werken provincie en de aannemer toe naar de start van de bouw van de noordelijke brug. Tijd voor een nadere kennismaking met de partij die het werk gaat uitvoeren.

Lees verder
 
 
 
Inpassingsplan brug Ouderkerk aan de Amstel (N522) naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland leggen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de technische ruimten van de brug Ouderkerk aan de Amstel voor aan Provinciale Staten (PS). PS besluiten begin maart 2019 over het vaststellen van het definitieve PIP. Dit PIP is een aanvulling op het PIP Brug Ouderkerk dat op 7 februari 2018 onherroepelijk is geworden. 

Lees verder
 
 
#durftevragen met Dick Winters

In de rubriek #durftevragen behandelt omgevingsmanager Dick Winters van de provincie Noord-Holland elke editie een veelgestelde vraag over het project Brug Ouderkerk aan de Amstel. Of het nu gaat om een vraag, verzoek of tip, bij Dick kunt u altijd terecht.


De vraag:

Kunnen we tijdens de vervanging van de Brug Ouderkerk gebruik blijven maken van de N522 of wordt er een omleiding ingesteld?


"Tijdens de werkzaamheden aan de vervanging van de Brug Ouderkerk verandert de doorstroming op de N522 in principe niet, omdat de brug gefaseerd gebouwd wordt. Allereerst bouwt de aannemer de nieuwe brug aan de noordkant van de huidige brug. De twee rijstroken (in beide richtingen één rijstrook) op de huidige brug blijven behouden. Het fietsverkeer wordt tijdens deze periode verplaatst naar de andere kant van de brug. Voor voetgangers wordt een tijdelijke oversteek gemaakt.

Als de nieuwe noordelijke brug open gaat, wordt deze nieuwe brug gebruikt voor al het verkeer en de oude brug verwijderd. Als ook de tweede brug klaar voor gebruik is, worden de aansluitingen Hoger Einde en Amstelslag optimaal heringericht. Het verkeer kan dan gebruik maken van de twee bruggen, daarmee verbetert de doorstroming."


Voor de volgende editie geeft Dick graag antwoord op uw vraag, insturen kan via brugouderkerk@noord-holland.nl (o.v.v. #durftevragen)

 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.