Provincie Noord-Holland
 
Header Voltooiing Groene Schakel
Voltooiing Groene Schakel

De komende tijd gaat er veel veranderen in Anna’s Hoeve en op Monnikenberg. Het gebied wordt opnieuw ingericht zodat de natuur versterkt en de voorzieningen voor recreanten verbeteren. De nieuwe inrichting zorgt er straks ook voor dat dieren via de nieuw aangelegde natuurbrug de verlegde weg bij Anna’s Hoeve, de nieuwe busbaan van HOV in ’t Gooi en het spoor veilig kunnen oversteken. De werkzaamheden beginnen dit najaar.

 
  Boodschap vanaf de berg  
 
Projectleider Maarten Broos neemt u vanaf de berg van Dudok in een kleine 3 minuten mee door de plannen en het ontwerp van de Voltooiing Groene Schakel.
 
   Bekijk hier de video  
 
  Definitief Ontwerp klaar  
 

Het definitief ontwerp voor Anna's Hoeve en Monnikenberg is klaar. De nieuwe inrichting bestaat uit afwisselende natuur als heide, bos, zanderige open ruimten, poelen en natuurvriendelijke oevers.

Door het aanleggen van nieuwe wandelpaden en de herinrichting van de speelvijver, versterken ook de recreatieve mogelijkheden in het gebied.

 
     
 

De nieuwe wandelpaden bestaan voor een deel uit vlonders. In Anna’s Hoeve wordt hiermee het vertrouwde rondje rond de bergvijver behouden. In Monnikenberg maken de vlonders het mogelijk om volop van het nieuwe heidegebied te genieten. De Berg van Dudok krijgt aan weerszijden een nieuwe trap en het uitkijkpunt boven op de berg wordt opgeknapt.

Nu het ontwerp klaar is, start de provincie met de voorbereiding van de uitvoering die dit najaar start.

 
 
  Zie website voor het definitief ontwerp
 
 
Aangenaam kennismaken

Mijn naam is Jeffrey Leek. Sinds augustus jl. ben ik omgevingsmanager op dit project en eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Dat past goed bij me: ik heb een passie voor eigenlijk alles wat te maken heeft met gebiedsontwikkeling voor zowel mens als dier. U kunt mij bereiken door een mail te sturen aan groeneschakel@noord-holland.nl. Graag tot ziens!

 
  Aanleg nieuwe fietspad  
 

De bestaande Weg over Anna’s Hoeve en het bijbehorende fietspad wordt verwijderd. De ruimte die hierdoor vrijkomt wordt als natuur ingericht.

Er is voor gekozen om het nieuwe recreatieve fietspad over de Liebergerweg, tussen Hilversum en het viaduct onder de A27, aan te leggen voordat het oude fietspad langs de huidige Weg over Anna’s Hoeve wordt verwijderd. Hierdoor is in de tussenliggende periode geen omleiding voor fietsers nodig. Dit nieuwe fietspad wordt in de eerste helft van 2021 aangelegd.

Het nieuwe fietspad ziet er net zo uit als de andere fietspaden in het Goois Natuurreservaat; het wordt 1,80 meter breed en kan ook worden gebruikt door wandelaars.

 
     
  fietspkl1  
  Doordat het fietspad een begrazingsgebied met runderen doorsnijdt, komen er ook veeroosters. Om voldoende ruimte te maken en om risico’s van vallende takken te beperken, is het noodzakelijk om vooraf enkele bomen te kappen of te snoeien. Het vrijkomende hout blijft in het bos achter.

Aanvullend op het recreatieve fietspad, komt er langs de nieuwe Weg over Anna’s Hoeve, die langs de spoorlijn wordt aangelegd, een fietspad voor woon-werkverkeer.
 
     
 
Colofon

Volg de provincie

www.noord-holland.nl
Afmelden voor deze e-mails