Contact met de provincie

  • Voor algemene vragen over de omgevingsverordening met betrekking tot het NNN, of vragen over de NNN-wijzer, natuurcompensatie of meerwaardebepaling kunt u contact opnemen met Rachel van Weissenbruch, beleidsadviseur Natuurnetwerk Nederland (weissenbrucr@noord-holland.nl).
     
  • Heeft u een concreet plan en wilt u weten of het plan doorgang kan vinden, dan kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente(n), waar de planlocatie zich bevindt. De gemeente bekijkt of het plan voldoet aan de provinciale regels en geeft aan welke vergunningen, ontheffingen e.d. er nodig zijn. Voor de planologische bescherming van het NNN is de provincie het aangewezen loket: ruimtelijke plannen worden door de gemeente aangemeld bij het loket ruimtelijke plannen.
     
  • Heeft u een goed idee om de natuur in uw omgeving te versterken, wilt u een herbegrenzingsverzoek doen of heeft u een algemene vraag over het natuurnetwerk? Laat het weten via het vragenformulier of neem contact op via regiebureaunnn@noord-holland.nl.

Meer informatie over het Natuurnetwerk Nederland kunt u vinden op onze website: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurnetwerk_Nederland.

Voor informatie over toetsing aan de Wet Natuurbescherming (Wnb): voor de Wnb (o.a. Natura 2000, houtopstanden, gebieds- en soortenbescherming) is de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) het aangewezen loket.