Misverstand: Alle activiteiten en veranderingen in het NNN moeten worden getoetst aan artikel 19 van de PRV

Nee. Zoals in deze NNN-wijzer is aangegeven, hoeft dat niet als het gaat om activiteiten die passen binnen het (onherroepelijk vastgestelde) ruimtelijk plan (bestemmingsplan of omgevingsplan) en waarvoor ook geen omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan nodig is.

Wat wel en niet getoetst moet worden hangt dus helemaal af van het geldende ruimtelijk plan, of het nu gaat om grote projecten, zoals grote eenmalige evenementen, of kleine projecten, zoals het aanleggen van een pad.