Misverstand: Compensatie is altijd de juiste term voor extra nieuwe natuur

Nee. Compensatie wordt in de omgevingsverordening alleen gebruikt in de betekenis van de plicht om verloren gegane natuur te compenseren als er sprake is van het ‘nee-tenzij’ beginsel:

  • Als er sprake is van significante aantasting én;
  • er een groot openbaar belang is én;
  • er geen alternatieven zijn.

Ook als onderdeel van een integraal project dat per saldo geen effect op het NNN heeft, of bij herbegrenzing van het NNN ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling, kan het nodig zijn om extra natuur aan te leggen. Maar dat heet dan formeel geen ‘compensatie’, maar ‘saldering’. Afdeling 2.3 Natuur- en Landschapscompensatie uit de provinciale Omgevingsregeling NH2020 is in dit geval dus niet van toepassing.