Misverstand: Met een positieve uitkomst van de toets aan artikel 19 van de PRV kan de activiteit volgens de provincie doorgaan

Dat is niet per definitie het geval. Er kunnen ook de andere regels (artikelen) van de omgevingsverordening van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de regels die verstedelijking van het landelijk gebied slechts onder bepaalde voorwaarden toestaan (omgevingsverordening, par 6.1) of bijvoorbeeld het beschermingsregime Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL, omgevingsverordening, par 6.4.2) of Natura 2000 (omgevingsverordening, par 4.1.1) of het beleid om archeologische waarden te beschermen of om autoverkeer op kleinere wegen te beperken. De ruimtelijke afweging met andere functies is daarmee altijd ook aan de orde.

De gemeente bekijkt of het plan voldoet aan de provinciale regels en geeft aan welke vergunningen, ontheffingen e.d. er (nog meer) nodig zijn.