Pagina's worden aangepast

Op 23 mei 2022 hebben Provinciale Staten de gedeeltelijk gewijzigde omgevingsverordening NH2020 vastgesteld. Ook de regels van artikel 6.43 Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen zijn daarmee gewijzigd. De gewijzigde omgevingsverordening is op 15 juni 2022 in werking getreden.

Zie: https://noord-holland.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9927POVPNH-VG01

De teksten van de NNN-wijzer worden hierop aangepast. In de loop van het jaar komt de nieuwe NNN-wijzer online.