Provincie Noord-Holland
 
Header Verbinding A8-A9
Verbinding A8-A9

Maatregelen Krommenie/Assendelft

 
  Station Krommenie-Assendelft bij N203  
     
  Provincie investeert in leefbaarheid Krommenie en Assendelft  
 

Om de leefbaarheid op de korte termijn te verbeteren investeert de provincie Noord-Holland 11 miljoen euro. De maatregelen variëren van meer groen en geluidwerende vangrails langs de N203 tot verbeteringen voor fietsers. 

 
 
  Lees meer
 
 
 
  Infographic Maatregelen K/A  
  Interactieve infographic  
 

De maatregelen Krommenie/Assendelft zijn op te delen in 2 categorieën: maatregelen die door de provincie worden opgepakt en maatregelen waar een andere partij initiatiefnemer is. Er wordt gekeken naar maatregelen op het gebied van ruimtelijke inrichting, verkeer, openbaar vervoer en fiets.

In totaal gaat het om 16 maatregelen. U kunt het complete overzicht bekijken in onze interactieve infographic. (alleen geschikt voor desktop/laptop)

 
 
  Bekijk de infographic
 
 
 
  Overzicht van alle 16 maatregelen  
 

Hieronder geven wij u een compleet overzicht van alle maatregelen.
p
Maatregelen die door de provincie Noord-Holland worden opgepakt

1. Aanpak stationsgebieden Krommenie-Assendelft en Wormerveer

2. Aanleg van geluidwerende vangrails langs de N203

3. Inrichten van een doorfietsroute langs N203 tussen Uitgeest en Krommenie

4. Onderzoek naar verkeersplateaus (geschikt voor 50 km/h) op de N203

5. Onderzoek naar verbeteringen van de fietsoversteek over de N203 bij het Vlietsend

6. Onderzoek naar de doorstroming op de N203 


Maatregelen die door partners worden opgepakt

7. Aanleg rondweg Assendelft (de provincie Noord-Holland levert een bijdrage)

8. Lokale verkeersmaatregelen in Krommenie en Assendelft

9. Herinrichten van het fietspad langs de Wandelweg in Wormerveer

10. Verbeteren van de verharding van het fietspad op de Communicatieweg

11. Herinrichten van de kruising Dorpsstraat/Communicatieweg in Assendelft

12. Uitwerken van een fietsroute door Westerkoog

13. Aanpassen dienstregeling buslijn 69 inclusief aanpassen infrastructuur

14. Verwijzing aanbrengen op station Zaandam naar de bus naar Assendelft

15. Verbetering van OV-aansluitingen op station Uitgeest

16. Inzet OV-coaches voor een laagdrempeliger gebruik van het OV

 
 
  Een toelichting op alle maatregelen is te lezen in onze infographic
 
 
 
  Onderzoeksrapporten  
 

De 16 maatregelen komen voort uit de 2 onderzoeken die we vorig jaar uitvoerden naar mogelijkheden om de leefbaarheid te verbeteren. In het ene werd gekeken naar maatregelen om de overlast van het verkeer op de N203 bij Krommenie te verminderen. In het andere is de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer onderzocht.

Beide onderzoeken zijn afgerond en de eindrapporten zijn terug te vinden op onze projectsite.

 
 
  Download hier de rapporten
 
 
Colofon

Inschrijven voor deze nieuwsbrief
www.VerbindingA8-A9.nl
www.noord-holland.nl/leefbaarheidsonderzoekN203
Volg de provincie

www.noord-holland.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief