headerafbeelding
  Centrale bediening bruggen en sluizen - donderdag 16 maart 2017  
 
> Elisabeth Post: bouw van start
> Planning
> Veiligheid
> Duurzaamheid
> Aanbestedingen rond
> Marco Nobel over bouw bediencentrale
 
 
Elisabeth Post: bouw van start

De bouw van de centrale voor bediening van bruggen en sluizen op afstand gaat van start en daar ben ik blij mee! Een dergelijke ontwikkeling hoort bij deze tijd. Het betekent een stimulans voor het vervoer over water en een vermindering van de belasting van de wegen, ook onze provinciale.

 

Lees verder
 
 
 
Planning

De bouw van het steunpunt en de bediencentrale start op 1 april 2017. Naar verwachting is de bediencentrale begin 2018 klaar. Op deze centrale worden tot en met 2020 in totaal 44 bruggen en sluizen in Noord-Holland aangesloten.

Lees verder
Bediencentrale bij nacht
 
 
Veiligheid

Het realiseren van een veilige centrale heeft voor de provincie de hoogste prioriteit. Dit betekent dat de provincie de kans op ongelukken wil minimaliseren.


Het bedieningspersoneel krijgt ruim de tijd om de bruggen en sluizen te leren kennen. In een gedegen opleiding staat de specifieke, lokale kennis van de bruggen en sluizen centraal. In de opleiding worden realistische situaties nagebootst met behulp van 3D techniek. Hierdoor wennen de bedienaren aan alle aspecten van de bediening, inclusief mogelijke calamiteiten. Ook het testen van de software van de bruggen en sluizen gebeurt in 3D. Iedere bedienaar krijgt jaarlijks een herhalingscursus om de lokale kennis van de bruggen en sluizen up to date te houden.


Daarnaast voert de provincie een proef uit met verschillende cameraopstellingen. Dit gebeurt om te testen welke cameraopstelling het meest veilig is en het beste zicht biedt op zowel de vaarweg als het verkeer bij de brug. Op deze manier probeert de provincie de kans op incidenten te minimaliseren.

 
 
 
 
Duurzaamheid

De nieuwe centrale wordt het meest duurzame gebouw van de provincie Noord-Holland. De duurzaamheid van het gebouw wordt vastgesteld met een zogenaamde GPR-score. Door middel van rapportcijfers voor de thema's energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De nieuwe bediencentrale krijgt maar liefst een GPR-score van 9 terwijl een 6 als voldoende geldt.

Lees verder
Duurzaam: gebruik houten spanten
 
 
Aanbestedingen rond

Nobel Bouwbedrijf uit Bodegraven gaat de bediencentrale en het wegensteunpunt in Heerhugowaard bouwen.


De opdracht voor de inrichting van de centrale bediening is gegund aan Engie. Zij zorgen ook dat de 44 bruggen en sluizen worden aangepast en aangesloten zodat ze veilig vanuit de centrale kunnen worden bediend.


Om de bruggen en sluizen te kunnen aansluiten wordt glasvezel aangelegd. We maken gebruik van dark fiber om de data tussen de bediencentrale en de bruggen en sluizen te versturen. Met deze glasvezel kunnen grote hoeveelheden gegevens veilig en snel verstuurd worden. Door strenge veiligheids- en security-eisen neemt de kans op hacken af. De opdracht voor de huur van Managed Dark Fiber Services is gegund aan Relined.

Alle partijen hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk op te trekken, zodat een duurzame en veilige centrale wordt gerealiseerd. De provincie faciliteert dit proces.

 
 
 
 
Marco Nobel over bouw bediencentrale

“We zijn een klein, informeel bouwbedrijf met een praktische instelling’’
Bouwbedrijf Nobel uit Bodegraven gaat de nieuwe bediencentrale en het wegensteunpunt in Heerhugowaard bouwen. Het bedrijf bestaat nu 43 jaar en heeft circa 20 mensen in vaste dienst. Nobel ontwikkelt en bouwt nieuwbouw en restaureert en onderhoudt bestaande bouwwerken.

Lees verder
Marco Nobel, Projectleider
 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van programma en project centrale bediening bruggen en sluizen van de provincie Noord-Holland. Contact: servicepunt@noord-holland.nl of telefoon 0800 0200 600.