headerafbeelding
  Centrale bediening bruggen en sluizen - dinsdag 18 december 2018  
 
> Chris de Vries: het is een feit!
> Feestelijke opening
> “Het is duidelijker dus veiliger”
> Historische naamgeving
> “Er kwam veel kijken bij de koppeling”
> Planning 2019
 
 
Chris de Vries: het is een feit!

Centrale bediening van bruggen en sluizen in Noord-Holland vanuit de bediencentrale Weg & Waterhuis de Langebalk is vanaf nu een feit!

De bediencentrale is afgelopen vrijdag 14 december officieel geopend door gedeputeerde Elisabeth Post. De Twee Zwanen (voorheen de Stolperophaalbrug) in Schagen is de eerste brug die vanaf nu vanuit Heerhugowaard veilig op afstand wordt bediend. De komende 3 jaar worden nog eens 43 bruggen en sluizen aangesloten op de bediencentrale.  

Lees verder
 
 
Feestelijke opening


Om het officiële openingsmoment te vieren heeft gedeputeerde Elisabeth Post vanaf de spiksplinternieuwe bediencentrale de eerste brug de Twee Zwanen in Schagen geopend. Zij startte op de werkplek van de coördinator waar zij de marifoonoproep van de schipper ontving en beantwoordde. Daarna wees zij de bediening van de brug de Twee Zwanen toe aan een bedienwerkplek. Vanaf de bedienwerkplek doorliep de gedeputeerde samen met bedienaar Mike Backers het volledige bedienproces van het sluiten van de slagbomen, het openen van de brug en het weer sluiten, tot en met het vrijgeven voor verkeer. De centrale brugbediening vanaf Heerhugowaard is hiermee officieel van start gegaan!

Elisabeth Post sprak tijdens haar openingswoord: "ik ben supertrots dat het meest duurzame en het eerste energieneutrale gebouw van de provincie nu af is. En dat we vanaf deze locatie de bruggen op afstand gaan bedienen. Dit konden we niet zonder de hulp van iedereen die nauw betrokken is bij het project. Dat we heel lang van dit prachtige gebouw mogen genieten."

 
 
 
 
Schouwen oefenen met een eye-trackingbril
“Het is duidelijker dus veiliger”

De bedienaren krijgen een uitgebreide opleiding voor veilige bediening, voordat zij vanuit Weg & Waterhuis de Lange Balk in Heerhugowaard de bruggen en sluizen centraal gaan bedienen. De eerste 5 bedienaren hebben deze opleiding inmiddels afgerond. Mike Backers (coördinator en bedienaar bij City360) en Jorrit Jansen (senior adviseur en opleider bij vhp human performance) vertellen over de opleiding en de nieuwe manier van werken op afstand vanuit de bediencentrale in Heerhugowaard.

Lees verder
 
 
 
Historische naamgeving

Het steunpunt en de bediencentrale in Heerhugowaard heeft de nieuwe naam Weg & Waterhuis de Langebalk gekregen. Het oude wegensteunpunt was al lange tijd gevestigd op de huidige locatie. In het nieuwe steunpunt is daar nu de bediencentrale bijgekomen. Met de naam behoudt de huidige locatie de historische naamgeving (de Langebalk), wat zorgt voor herkenbaarheid. De toevoeging van Weg & Waterhuis benoemt de samenkomst van de twee functies op deze locatie. Het woord ‘huis’ in de naam geeft de collega’s die daar werkzaam zijn een extra (t)huis.

Toegangszuil bij Weg & Waterhuis de Langebalk
 
 
 
Marco van den Hil (ENGIE)
“Er kwam veel kijken bij de koppeling”

Technisch dienstverlener ENGIE Infra & Mobility is medio november begonnen met de ombouw van de Twee Zwanen in Schagen. We vroegen Marco van den Hil (projectleider uitvoering) van ENGIE naar de voorbereiding en uitvoering van de koppeling van de eerste brug.

Lees verder
 
 
 
Planning 2019

Nu de eerste brug is aangesloten beginnen de voorbereidingen voor de aansluiting van de volgende bruggen. In het eerste kwartaal van 2019 is de Zijperbrug in Schagen aan de beurt. Na de Zijperbrug worden de werkzaamheden voor de volgende bruggen voorbereid. In de zomermaanden worden er, vanwege het vaarseizoen, geen bruggen aangesloten. Vanaf september tot het einde van 2019 sluit de provincie nog 8 bruggen en sluizen aan op de bediencentrale.

Ophaalbrug De Twee Zwanen
 
 
 
Colofon

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van programma en project centrale bediening bruggen en sluizen van de provincie Noord-Holland. 

Heb je vragen over of naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl

Bent u nog geen abonnee? Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief centrale bediening bruggen en sluizen.