headerafbeelding
  duinpolderweg - donderdag 6 juli 2017  
 
> In deze nieuwsbrief...
> Waar staan we nu in het MER-onderzoek?
> Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse is complexe uitdaging
> “Kies de beste oplossing voor noordelijke ontsluiting”
> Een gebied met vele kwaliteiten: Keukenhof
> Een nieuwe kaart
> Vervolgstappen
 
 
In deze nieuwsbrief...
...leest u meer over de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Koen Vervoort, projectleider MKBA bij Ecorys, vertelt ons hoe deze complexe analyse tot stand komt en straks bijdraagt aan de keuze voor een alternatief. Ook gaan we in gesprek met wethouder Evert Jan Nieuwenhuis over het belang van bereikbaarheid voor Lisse. Voor het derde interview blijven we in Lisse. Bart Siemerink, directeur van Keukenhof, deelt zijn visie op bereikbaarheid en geeft een inkijkje in het mooiste lentepark ter wereld. Tot slot tonen we u de kaart met enkele aanpassingen in de alternatieven en zetten we de vervolgstappen van dit project nog eens voor u op een rij.
We wensen u een hele prettige zomer.
 
 
Waar staan we nu in het MER-onderzoek?

Zoals we in de vorige nieuwsbrief in mei al aankondigden, loopt het MER-onderzoek. MER staat voor Milieu Effectrapportage. Dit betekent dat de 7 alternatieven voor de Duinpolderweg worden onderzocht op hun effecten voor het milieu, maar ook voor verkeer, economie en landbouw. Deze studies zijn op het moment nog in volle gang en ook de komende maanden gaat het onderzoek door. De resultaten leiden tot een concept-MER en het voorlopige voorkeursalternatief dat eind dit jaar wordt gepubliceerd. Tot die tijd delen we regelmatig achtergronden om u meer inzicht te geven in wat er zoal komt kijken bij dit project.

 
 
 
 
Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse is complexe uitdaging
Op welk alternatief voor de Duinpolderweg valt de keuze? Het is aan de politiek om straks die beslissing te nemen. Om een afgewogen en goed gefundeerde keuze te maken is gedegen onderzoek nodig. De effecten op verkeer, milieu, economie en landbouw worden allemaal apart van elkaar onderzocht. De kosten en baten van al die effecten worden samengevoegd in een Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA). Lees verder
Koen Vervoort: "Meerdere problemen en veel alternatieven verspreid over een groot gebied, dat maakt de Duinpolderweg een uniek project."
 
 
 
Evert Jan Nieuwenhuis, wethouder verkeer en infrastructuur van Lisse
“Kies de beste oplossing voor noordelijke ontsluiting”

Met de Keukenhof heeft Lisse een van de grootste publiekstrekkers van Europa binnen haar grenzen. Niet raar dus, dat ‘bereikbaarheid’ een belangrijk thema is voor deze gemeente. Maar er speelt meer op dat gebied. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis vertelt.

Lees verder
 
 
 
Een gebied met vele kwaliteiten: Keukenhof

De Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer vormen een bijzonder gebied met een grote aantrekkingskracht op (innovatieve) bedrijven en nieuwe bewoners. Schiphol trekt miljoenen passagiers, er is intensieve handel in bloembollen en veel toeristen komen voor de prachtige zee, duinen, bollen, polder en plassen. Volop potentie dus, maar ook knelpunten voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. In deze nieuwsbrief belichten we de kwaliteiten van het gebied steeds vanuit een andere invalshoek. Deze keer is het de beurt aan Keukenhof.

Lees verder
Bart Siemerink, directeur Keukenhof: "We zien het op de N208 elke ochtend en avond vastlopen, het hele jaar door."
 
 
Een nieuwe kaart

De Adviesgroep Duinpolderweg heeft drie alternatieven ingediend, namelijk de alternatieven Parel 2.0 en Nieuwe N206 en het maatregelenpakket NOG Beter 2.0. Bij de uitwerking van deze alternatieven is de Adviesgroep begeleid door adviesbureau Royal HaskoningDHV. De Adviesgroep heeft er hierbij voor gekozen om enkele delen van hun alternatieven niet verder te onderzoeken voor het MER-onderzoek. Ook zijn de 7 alternatieven – die indicatief waren – op bepaalde punten verder uitgewerkt. Dit leidt tot enkele veranderingen op de kaart. De belangrijkste lichten we hier toe.

Lees verder
 
 
 
Vervolgstappen

Naar verwachting is het MER-onderzoek in het najaar van 2017 technisch afgerond. Op basis daarvan komt de stuurgroep Duinpolderweg met een advies voor een voorkeursalternatief. De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Holland nemen daarop een voorlopig besluit dat de inspraak ingaat. De concept-MER en het voorlopige voorkeursalternatief worden gepubliceerd na het GS-besluit, naar verwachting eind 2017.

Lees verder
 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project Duinpolderweg (provincies Zuid- en Noord-Holland).

 

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u zich inschrijven? Dat kan hier.

twitter Twitter