Provincie Noord-Holland
 
Header HOVASZ
Nieuwsbrief HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid

In de onlangs verschenen nieuwsbrief van 2021 hebben wij u een overzicht gegeven van de werkzaamheden voor HOVASZ die nu plaatsvinden. Ook gaven we u een planning van de werkzaamheden die in de komende periode worden uitgevoerd. Helaas heeft de tijd ons ingehaald. Door onvoorziene omstandigheden schuiven de werkzaamheden aan een aantal rotondes met drie tot vier weken op. In deze extra nieuwsbrief geven wij een aangepast overzicht van de planning van de werkzaamheden aan HOVASZ.

 
  HOVASZ apr 2021 afb. 1  
  Uitloop werkzaamheden rotondes HOV Aalsmeer-Schiphol Zuid  
 

De afronding van drie rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer duren drie tot vier weken langer dan eerder gepland. De rotonde bij de Ophelialaan is nu naar verwachting begin mei gereed en de rotondes bij de Dorpsstraat en Aalsmeerderbrug worden eind mei afgerond.

 
 
  Lees meer
 
 
Planning

Maart, april en mei:
Werkzaamheden Fokkerweg
 
Maart tot en met begin mei:
Werkzaamheden Ophelialaan
 
Maart tot en met eind mei:
Werkzaamheden Dorpstraat en Aalsmeerderbrug
 
Eind mei tot half september:
Werkzaamheden van Cleeffkade (exacte datum nog niet bekend)
 
  HOVASZ apr 2021 afb. 3  
  Werk in uitvoering update  
  Op meerdere plaatsen zijn we druk bezig met de aanleg van HOVASZ. Wat voor werkzaamheden worden er precies uitgevoerd en hoe is de aangepaste planning?  
 
  Lees meer
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Volg de provincie

www.noord-holland.nl