headerafbeelding
  HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid - woensdag 20 december 2017  
 
> HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid
> Aanleg van de busbaan vertraagd
> Verontreiniging
> Meer informatie of vragen?
> Op de hoogte blijven?
 
 
HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid

Afgelopen zomer zijn de voorbereidingen voor de aanleg van de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) gestart. De provincie Noord-Holland heeft de uitvoering op zich genomen en informeert omwonenden, bedrijven in de omgeving en andere geïnteresseerden samen met de partners, over het project. Met deze nieuwsbrief geven wij u een update van het project. 

 

 
 
Aanleg van de busbaan vertraagd

De aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg, lopen vertraging op. De vertraging komt door de vondst van lage concentraties PFOS en PFOA verontreiniging in de bodem van het hele werkgebied. Voordat de provincie Noord-Holland het project kan aanbesteden moet er eerst een oplossing komen voor de grond die vrijkomt in het werk. De provincie kan niet zeggen hoeveel vertraging het project oploopt.

 
 
 
Verontreiniging

De stoffen PFOS en PFOA zijn sinds de jaren zestig wereldwijd op grote schaal gebruikt, bijvoorbeeld in blusschuim en brandvertragers. De aangetroffen concentraties zijn laag. Volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn deze lage concentraties niet schadelijk voor de omgeving.

Planning
Het is op dit moment niet te zeggen wat de gevolgen zijn voor de planning. Omdat er geen landelijk beleid bestaat voor het verwerken van met PFOS/PFOA verontreinigde grond, is kort geleden provinciaal saneringsbeleid vastgesteld. De betrokken gemeenten maken nu beleid waarin zij aangegeven onder welke voorwaarden de grond binnen hun gemeente mag worden hergebruikt. Inmiddels heeft de gemeente Haarlemmermeer dit beleid vastgesteld, de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn zijn hier nog mee bezig. Op basis van deze nieuwe beleidsregels kan worden gewerkt aan een oplossing voor de grond die vrijkomt bij de aanleg van de busbaan en de reconstructie van de N196/Burgemeester Kasteleinweg. Verschillende scenario’s worden op dit moment verkend en onderzocht.

 

De provincie houdt de omgeving en andere geïnteresseerden de komende tijd op de hoogte met de nieuwsbrief en via de website www.hovasz.nl.

 
 
 
Meer informatie of vragen?

Ga voor meer informatie naar de projectsite www.hovasz.nl. Hebt u een vraag over het project HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid? Stuur dan een mail naar hovasz@noord-holland.nl.

Op de hoogte blijven?

De provincie Noord-Holland stuurt geregeld een digitale nieuwsbrief over de voortgang van het project. Schrijf u nu in op www.hovasz.nl en volg ons op Twitter @hovasz.

 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.