Provincie Noord-Holland
 
Header HOVASZ
Nieuwsbrief HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid

In de eerste nieuwsbrief van 2021 geven we een overzicht van de werkzaamheden voor HOVASZ die nu plaatsvinden en laten we de planning van de werkzaamheden in de komende periode zien. Daarnaast gaan we in op de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn en de bereikbaarheid van Aalsmeer. Carl Riechelman van de gemeente Aalsmeer neemt ons mee in het verhaal achter de geluidsschermen. Ook spraken we het bedrijf Imanse over hoe zij aankijken tegen het project HOVASZ. Tenslotte laat een foto uit de oude doos zien welke ontwikkelingen de Aalsmeerderbrug heeft doorgemaakt.

 
  HOVASZ afb. 1  
  Werk in uitvoering voorjaar 2021  
 

Op meerdere plaatsen zijn we druk bezig met de aanleg van HOVASZ. Wat voor werkzaamheden worden er precies op de verschillende locaties uitgevoerd?

 
 
  Lees meer
 
  HOVASZ afb. 2  
  Veiligheid verkeersacties  
  Bij het project HOVASZ zijn veel meldingen binnen gekomen van weggebruikers die aangeven de tijdelijke verkeerssituatie bij de Van Cleeffkade en Oosteinderweg in Aalsmeer onprettig te vinden. Wij hebben daarom verkeersmaatregelen ondernomen.  
 
  Lees meer
 
 
Planning

Maart en april: Werkzaamheden Fokkerweg
Maart en april: Werkzaamheden Ophelialaan
Maart, april en mei: Werkzaamheden Dorpstraat en Aalsmeerderbrug
Mei, juni en juli: Werkzaamheden van Cleeffkade (exacte datum nog niet bekend)
 
  HOVASZ afb. 3  
  Bereikbaarheid  
  Op dit moment wordt er op veel plaatsen tegelijkertijd gewerkt aan de aanleg van de busbaan en herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg. De omleidingsroutes, zoals op de Stommeerweg en de Uiterweg, zijn daardoor erg druk. De drukte in Aalsmeer zal zo blijven tot halverwege april. Dan gaat de Burgemeester Kasteleinweg weer open van de Stommeerkade tot en met de Zwarteweg. Tot die tijd vragen wij automobilisten en vrachtverkeer om zo veel als mogelijk gebruik te maken van de N201, om de drukte in Aalsmeer te verlagen.  
     
 
Nieuwe geluidsschermen langs de Geraniumstraat

Bij de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg worden ook de geluidsschermen vervangen. Er is niet zomaar gekozen voor een nieuwe geluidsscherm. Carl Riechelman, projectmanager HOVASZ vanuit de gemeente Aalsmeer was vanaf het begin betrokken bij de geluidsschermen.
 Lees meer
 
  Vier vragen aan de omgeving  
  Wat vindt de omgeving van het project HOVASZ? Iedere nieuwsbrief komt een belanghebbende aan het woord in deze rubriek. Deze keer: Petra Imanse van het bedrijf Imanse op het bedrijventerrein aan de Witteweg in Aalsmeer.  
 
  Lees meer
 
 
Foto's van vroeger en nu

Door de jaren is er veel aan de voormalige N201 (nu de Burgemeester Kasteleinweg) gewerkt. Foto’s van vroeger en nu maken dat duidelijk.
 Lees meer
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Volg de provincie

www.noord-holland.nl