headerafbeelding
  hov in 't gooi - vrijdag 3 mei 2019  
 
> HOV in 't Gooi
> P+R-terrein aan het Wandelpad in Hilversum afgesloten
> Werk Riebeeckvijver op schema
> Ondertussen in Huizen-Blaricum
> Groene entrees voor Eemnes en Laren
> Extra actie voor kamsalamanders
> ...............................................
 
 
HOV in 't Gooi

De komende jaren wordt er tussen Huizen en Hilversum een hoogwaardige OV-verbinding aangelegd. Zo kan iedereen die in 't Gooi woont of werkt, op tijd en filevrij reizen tussen beide locaties. HOV in 't Gooi is een project van de provincie Noord-Holland in nauwe samenwerking met ProRail en de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum. In deze nieuwsbrief vindt u alle actuele zaken op een rij. Voor meer informatie kijkt u op www.hovintgooi.nl.

 
 
P+R-terrein aan het Wandelpad in Hilversum afgesloten

Vanaf maandag 6 mei 2019 kan er niet meer geparkeerd worden op het P+R-terrein aan het Wandelpad. Het terrein is nodig om voorbereidingen te treffen voor de bouw van een vrije busbaan in het kader van het project HOV in ’t Gooi.

 

Aannemer BAM Infra Rail start met het graven van proefsleuven en het verleggen van kabels en leidingen. Dit werk vindt doordeweeks en overdag plaats en geeft geen overlast voor direct omwonenden.

Exploitant Q-park informeert klanten en abonnementhouders over alternatieven. Als alternatieven worden de parkeergarages aan de Schapenkamp (Q-park Markt) en Groest (Q-park Hilvershof) genoemd.

 
 
 
 
Werk Riebeeckvijver op schema

Op de wegen rond de Van Riebeeckvijver is begin april gestart met het uitbreiden en opnieuw inrichten van parkeerplaatsen. Het werk is intussen halverwege en volgens planning medio juni klaar. Aansluitend plaatst de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD) een aantal ondergrondse afvalcontainers.

In totaal worden er 49 extra parkeerplaatsen gemaakt. Daarvan zijn er 24 bedoeld als compensatie van parkeerplaatsen op de Oosterengweg die tijdens de bouw van de tunnel komen te vervallen.

fotograaf: Koen van Engelen
 
 
Ondertussen in Huizen-Blaricum

Het definitieve ontwerp (DO) voor het deeltraject Huizen-Blaricum is bijna klaar. Bij de aansluiting van de kruising Bovenmaatweg-Aristoteleslaan op het parkeerterrein van winkelcentrum Oostermeent, komt een kruispunt met verkeerslichten. Er wordt nog getekend aan een logische ontsluiting van het parkeerterrein.

 

Ook het ontwerp van de P+R en halte Stichtseweg is verder uitgewerkt. Conform de wens van bewoners houden we de laanstructuur van de Stichtseweg zoveel mogelijk intact. Vanwege een goede en veilige inpassing van de halte, moet er aan de zijde van de A27 wel een aantal bomen wijken.

 

Op de webpagina over het deeltracé Huizen-Blaricum vindt u de meest relevante ontwerptekeningen en de reactienota die is opgesteld naar aanleiding van het voorlopig ontwerp. Zodra beschikbaar, wordt uiteraard ook het vastgestelde DO gepubliceerd. 

 
 
 
Groene entrees voor Eemnes en Laren
Bij het afronden van het definitief ontwerp (DO) wordt extra aandacht besteed aan het verstevigen van de zogenaamde 'groene entrees' voor de beide dorpen. Dit doen we door zowel de oost- als de westzijde van de P+R-terreinen zo groen mogelijk in te richten, zonder daarbij de sociale veiligheid uit het oog te verliezen.

Op de webpagina over het deeltracé Eemnes-Laren vindt u de reactienota die is opgesteld naar aanleiding van het voorlopig ontwerp en de meest relevante ontwerptekeningen. Zodra beschikbaar, wordt uiteraard ook het vastgestelde DO gepubliceerd.
 
 
 
 
Extra actie voor kamsalamanders

Op verzoek van de Vereniging tot Behoud Anna’s Hoeve (VBAH) ondernemen we extra actie om eventuele kamsalamanders van de toekomstige bouwlocatie naar veilig gebied te brengen. Afgelopen week zijn er drie kamsalamanders overgezet naar de nieuwe poel.

fotograaf: Koen van Engelen
 
 
...............................................
 
 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie HOV in ’t Gooi. Voor meer informatie over HOV in ’t Gooi mailt of belt u met: servicepunt@noord-holland.nl of 0800–0200 600.
 
facebook Facebook
twitter Twitter