headerafbeelding
  hov in 't gooi - vrijdag 6 december 2019  
 
> HOV in 't Gooi
> Straatwerk omgeving Mussenstraat
> SAVE THE DATE: 23 januari 2020
> Kaphout en social return
> Schuilen tegen wind en regen
> Extra weg over Venetapark
> We zijn verhuisd!
>
 
 
HOV in 't Gooi

De komende jaren wordt er tussen Huizen en Hilversum een hoogwaardige OV-verbinding aangelegd. Zo kan iedereen die in 't Gooi woont of werkt, op tijd en filevrij reizen tussen beide locaties. HOV in 't Gooi is een project van de provincie Noord-Holland in nauwe samenwerking met ProRail en de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum. In deze nieuwsbrief vindt u alle actuele zaken op een rij. Voor meer informatie kijkt u op www.hovintgooi.nl.

 
 
Straatwerk omgeving Mussenstraat
Begin september heeft BAM een tijdelijke overweg gebouwd tussen de Oude Amersfoortseweg en de Mussenstraat bedoeld voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten in de periode dat de Oosterengweg is afgesloten. De overweg zelf is klaar voor gebruik, nu is het straatwerk aan de beurt.

Tot aan de kerstvakantie wordt er gewerkt aan de zijde van de Mussenstraat. De straat is dan afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleiding wordt met borden aangegeven. Op maandag 13 januari 2020 start het werk aan de kant van de Oude Amersfoortseweg. De bedrijven langs het spoor zijn dan bereikbaar vanaf de Van Linschotenlaan. Het straatwerk is eind januari klaar.
 
 
 
 
SAVE THE DATE: 23 januari 2020

Nu de afsluiting van de Oosterengweg dichterbij komt, vragen steeds meer mensen naar omleidingsroutes. Er zijn maar weinig alternatieven. Het algemene advies is daarom: maak waar mogelijk gebruik van de ring en A1/A27 om Hilversum in en uit te komen. Binnen Hilversum is de fiets waarschijnlijk het snelst. 

 

Begin 2020 starten we een campagne om bewoners, ondernemers en weggebruikers te attenderen op de afsluiting die gedurende anderhalf jaar veel impact zal hebben op de verkeersdoorstroming in Hilversum. Op donderdag 23 januari organiseren we een grote informatiemarkt. Aankondigingen vindt u te zijner tijd in de lokale en sociale media. 

 
 
Kaphout en social return

De bomenkap in Monnikenberg en Anna's Hoeve is bijna klaar. De gekapte bomen worden gecompenseerd met nieuwe bomen of gelijkwaardige natuur, bij voorkeur in het projectgebied zelf en anders binnen de gemeente of provincie. BAM zal op korte termijn het kaphout afvoeren en starten met het bouwrijp maken van de grond.

 

Van een aantal volwassen bomen wordt het kaphout ter beschikking gesteld aan Hilversumse instellingen, praktijkscholen en meubelmakers. Zo'n 1.000 inheemse (verschillende soorten) bomen schenken we aan duurzame initiatiefnemers binnen de provincie Noord-Holland. In de volgende edities van deze nieuwsbrief besteden we telkens aandacht aan de nieuwe bestemmingen van het hout.

 
 
 
 
Schuilen tegen wind en regen

Bij de werkzaamheden op Monnikenberg trof BAM langs het spoor Hilversum-Baarn een schuilhut aan. Een koepelvormige huisje van betonplaten en splitbakken. De schuilhut is vermoedelijk in elkaar gezet door een ploeg baanwerkers om te schuilen tegen de regen en om uit de wind een boterhammetje te kunnen eten. Het beton is onderzocht en daaruit blijkt dat de hut tussen 1920 en 1960 is gemaakt. 

 

Van dit type schuilhut zijn er nog maar zes over in Nederland. Nicole Kuppens, directeur van het Spoorwegmuseum was dan ook erg blij dat ProRail op woensdag 5 december voor kwam rijden. De hut werd in het vooraf uitgegraven gat getakeld waarna een akte van eigendom werd overhandigd. De schuilhut is vanaf nu voor iedereen te bewonderen bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. 

Lees verder
Schuilhut in Monnikenberg
 
 
Extra weg over Venetapark

Om bedrijven op het Venetapark tijdens en ook na de bouwwerkzaamheden bereikbaar te houden, wordt op het Venetapark een extra weg aangelegd. Op woensdag 11 december 2019 zal BAM op het voormalige terrein van IFF een aantal bomen kappen om ruimte te maken voor de weg. Het werk wordt vanaf de ingang aan de zijde van de Liebergerweg uitgevoerd. De appartementen blijven gewoon bereikbaar. BAM start half februari 2020 met de bouw van deze weg. 

 
 
 
 
Oosterengweg 40
We zijn verhuisd!

Samen met aannemer BAM hebben we onze intrek genomen in het pand aan de Oosterengweg 38-40. Precies daar waar de onderdoorgang komt: bovenop (een deel van) het werk dus. Hier wordt gerekend en getekend en al het kantoorwerk gedaan.

 

Het nieuwe kantoor heeft geen baliefunctie. Bezoekers zijn en blijven welkom in het informatiecentrum in de Riebeeckgalerij. We zijn open op woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. 

 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie HOV in ’t Gooi. Voor meer informatie over HOV in ’t Gooi mailt of belt u met: servicepunt@noord-holland.nl of 0800–0200 600.
 
facebook Facebook
twitter Twitter