headerafbeelding
  hov in 't gooi - vrijdag 10 februari 2017  
 
> Voorwoord
> Startsein voor HOV in t Gooi Laren-Hilversum
> Deelproject Laren - Hilversum
> PIP en besluit hogere waarden
> Overeenstemming tussen provincie en gemeente Blaricum
> HOV-halte Eemnes
> Nieuwe documenten en visualisaties
> Voorbereidende werkzaamheden Hilversum
> Nestmanden en -kasten
> In gesprek met onze omgevingsmanager
> Meer informatie
 
 
Voorwoord

Dit is de eerste editie van de nieuwsbrief van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in ’t Gooi in 2017. In deze nieuwsbrief vindt u onderwerpen als de ondertekening van de projectovereenkomst Laren-Hilversum, het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en voorbereidende werkzaamheden in Hilversum. De ambitie van het projectteam is om ervoor te zorgen dat bewoners van het Gooi zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden van ons project en dat zij goed geïnformeerd zijn over HOV in ‘t Gooi. Daarom breiden wij onze communicatie stap voor stap uit van bewonersbrieven naar direct omwonenden, naar wekelijkse nieuwsupdates op onze website, algemene informatievoorziening en deze nieuwsbrief. Wij kijken uit naar een doorslaggevend 2017 voor het deeltracé Huizen-Blaricum, een gedragen variant in Eemnes-Laren en de start van het werk in Laren-Hilversum.Arend van Dijk – Projectmanager HOV in ’t Gooi


 

 
 
 
Startsein voor HOV in t Gooi Laren-Hilversum
Gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland, wethouder Floris Voorink van de gemeente Hilversum en directeur Cees de Vries van Prorail hebben vrijdag 16 december de overeenkomst voor het project HOV Laren-Hilversum getekend. Met deze ondertekening gaven zij groen licht en is het project HOV in ’t Gooi een feit. Lees verder
Fly-over vanaf Verlegde Weg over Anna's Hoeve
 
 
 
Deelproject Laren - Hilversum

Het deelproject Laren-Hilversum omvat globaal het tracé van het station Hilversum tot en met de op- en afrit van de Rijksweg A27. Dit tracé kruist met en loopt parallel aan de hoofdspoorweg Hilversum-Baarn en Hilversum-Utrecht.

Lees verder
Wandelpad Hilversum
 
 
 
PIP en besluit hogere waarden

Naar aanleiding van een aantal ingediende zienswijzen op het Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en op het Ontwerpbesluit Hogere Waarden HOV in ’t Gooi zijn verschillende zaken in het plan voor HOV in ’t Gooi en de verlegde Weg over Anna’s Hoeve aangepast. Lees hier


Daarnaast zijn er nog drie aanpassingen aan het PIP nodig. Hier wordt op dit moment een aanpassingsprocedure voor aangevraagd.

Lees verder
Fly-over Anna's Hoeve
 
 
 
Overeenstemming tussen provincie en gemeente Blaricum
De gemeente Blaricum treedt onder voorwaarden weer toe tot de stuurgroep HOV in ’t Gooi. De belangrijkste voorwaarde voor toetreding is dat de vrije busbaan geen deel uitmaakt van het traject Huizen-Blaricum en dat gekozen wordt voor de variant Meerijden via de Meent. Lees verder
Huizermaatweg (Huizen)
 
 
 
HOV-halte Eemnes

Er zijn momenteel twee voorkeursvarianten voor de HOV-halte Eemnes: de Spreij/v.d. Berg variant en de Geluidswalvariant. Belangrijke aandachtspunten in Eemnes zijn nog altijd de grote impact op groen, het gevoel van verdere insluiting voor bewoners en geluid van A27 en Verlegde Laarderweg.

Er volgt nu een nadere uitwerking van de knelpunten van de Spreij/ v.d. Berg-variant, op het thema geluid van de Geluidswalvariant en beide varianten worden vertaald en uitgewerkt naar hetzelfde niveau als dat van de referentievariant. De uitgewerkte varianten worden daarna gedeeld tijdens een algemene informatieavond voor alle bewoners en geïnteresseerden (datum volgt) om vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Eemnes te worden voorgelegd.

Schets Geluidswalvariant
 
 
 
Nieuwe documenten en visualisaties

Hoe (het project) HOV in ’t Gooi, de busverbinding en de omgeving hiervan, eruit komt te zien in de toekomst, wordt steeds meer duidelijk. Om de omgeving zo goed mogelijk te informeren over het project, plaatsen wij regelmatig nieuwe documenten,  tekeningen, ontwerpen en visualisaties, ook als deze nog niet definitief zijn. Bekijk op deze pagina bij ‘documenten’ de nieuwe beeldkwaliteitsplannen en de ontwerptekening.

Lees verder
Wilhelminastraat Hilversum (Stationsgebied)
 
 
 
Voorbereidende werkzaamheden Hilversum

Om vanaf 2018 van start te kunnen gaan met de voorbereidende werkzaamheden voor het HOV in 't Gooi, moeten op diverse locaties kabels en leidingen verlegd worden. Deze werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Meer hierover vindt u op onze website en in de flyer.

Lees verder
Voorbereidende werkzaamheden Mussenstraat
 
 
 
Nestmanden en -kasten

In Anna’s Hoeve zijn vervangende nestkasten en -manden opgehangen. Ze zijn zorgvuldig opgehangen door een gespecialiseerde 'boomverzorger'.

In totaal zijn er 12 nestmanden en 12 vleermuiskasten geplaatst. Door werkzaamheden voor het project verdwijnen enkele nesten, omdat diverse bomen geveld gaan worden. Om de vogels en vleermuizen een alternatief te bieden, zijn er vervangende nestkasten en -manden opgehangen.

Nestkasten Anna's Hoeve
 
 
 
In gesprek met onze omgevingsmanager

In 2016 is Gerritjan Meppelink de nieuwe omgevingsmanager voor HOV in ’t Gooi geworden. Hij is niet alleen direct in gesprek gegaan met de omgeving en doorlopend stakeholders aan het informeren, maar Gerritjan is momenteel ook druk met het BLVC-kader en aanbestedingsdossier.

‘Gezien de complexiteit van dit grote binnenstedelijke project, wil ik zoveel mogelijk met bewoners, bedrijven en stakeholders in detail bespreken wat mogelijk is en waar we op moeten letten.'

Gerritjan Meppelink - omgevingsmanager
 
 
 
Meer informatie

Heeft u vragen over HOV in 't Gooi, dan kunt u contact opnemen met het projectteam via Servicepunt provincie Noord-Holland 0800 - 0200 600 (gratis) of stuur een email naar hovgooi@noord-holland.nl.