headerafbeelding
  hov in 't gooi - maandag 10 februari 2020  
 
> HOV in 't Gooi
> Voorbereiden van calamiteitenroute
> MEET UP in Informatiecentrum
> Aanleg bouwweg nabij Anna's Hoeve
> Spot on: Gerwin Duine
> Werkzaamheden Venetapark in Hilversum
> Prijs voor duurzame aanpak
> Informatiemarkt groot succes
> Ondertussen in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren
>
 
 
HOV in 't Gooi

De komende jaren wordt er tussen Huizen en Hilversum een hoogwaardige OV-verbinding aangelegd. Zo kan iedereen die in 't Gooi woont of werkt, op tijd en filevrij reizen tussen beide locaties. HOV in 't Gooi is een project van de provincie Noord-Holland in nauwe samenwerking met ProRail en de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum. In deze nieuwsbrief vindt u alle actuele zaken op een rij. Voor meer informatie kijkt u op www.hovintgooi.nl.

 
 
 
Voorbereiden van calamiteitenroute
Tijdens de bouw van de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg fungeert de route Liebergerweg-Mussenstraat-tijdelijke overweg-Oude Amersfoortseweg-Compagnieweg en Zeevaertweg als calamiteitenroute voor nood- en hulpdiensten.

Ook fietsers en voetgangers maken gebruik van deze route om het spoor over te steken. Lees verder
 
 
 
MEET UP in Informatiecentrum

Op woensdag 19 februari organiseren we een eerste Meet-up in Informatiecentrum HOV in ‘t Gooi in de Riebeeckgalerij. Onderwerp van gesprek is ‘Bereikbaarheid, verkeersdrukte en parkeren in en om de Oosterengweg’. U kunt binnenlopen tussen 14.00 en 17.00 uur.

 

Naast onze vaste voorlichter zijn bereikbaarheidscoördinator Barbara Brus en Hans van Roekel als projectleider Verkeersmaatregelen aanwezig om u te woord te staan. Beiden zijn namens de gemeente Hilversum betrokken bij het project HOV in ’t Gooi. We zorgen voor koffie, thee en voldoende informatiemateriaal. U bent van harte welkom.

 
 
Aanleg bouwweg nabij Anna's Hoeve

BAM is deze week gestart met de aanleg van de bouwweg bij het Zandheuvelviaduct. De weg is nodig om de bouw van de natuurbrug en fly-over aan de zijde van Anna’s Hoeve mogelijk te maken. De bouwweg vormt tegelijkertijd ook de basis voor de te verleggen Weg over Anna’s Hoeve. Als busbaan, fly-over en natuurbrug klaar zijn, wordt deze weg defintief aangelegd.

De aanleg startte later dan gepland. Eerst moest de Japanse Duizendknoop worden verwijderd en opgeruimd. Zo voorkomen we dat de gevreesde woekerplant zich over het natuurgebied verspreid. 

 
 
 
 
Gerwin Duine
Spot on: Gerwin Duine

Met een team van zo’n 40 mensen werkt integraal ontwerpmanager Gerwin aan de ontwerpen van busbaan, natuurbrug, fly-over en de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg. Hij is daar in mei 2019 mee begonnen. Gerwin: ‘Ik plan en coördineer het ontwerp zodanig dat de afdeling Uitvoering op tijd met een doordacht en maakbaar ontwerp aan de slag kan. Mijn focus ligt op het maken van een ontwerp dat voorziet in een passende oplossing voor de gebruikers. Ik zorg ook dat het ontwerp binnen de kaders van het contract gerealiseerd wordt. En dat de verwachtingen en later de resultaten, met alle belanghebbenden afgestemd zijn.'

 

Gerwin: 'Er zijn veel disciplines betrokken: bus, spoor, wegeninpassing, civiele constructies én installaties in de onderdoorgang. Het bewaken van de samenhang is mijn grootste uitdaging.’

 
 
Werkzaamheden Venetapark in Hilversum
Op 17 februari start de bouw van de weg over het Venetapark. De weg is nodig om bestemmingsverkeer straks – als de Oosterengweg is afgesloten – vanaf de zijde van de Liebergerweg toegang te geven tot het Venetapark. De weg is eind maart klaar voor gebruik en wordt in de maand april verder afgemaakt. Lees verder
 
 
 
 
Prijs voor duurzame aanpak

Op 30 januari 2020 ontvingen we de Duurzame Parel uit handen van het samenwerkingsverband Duurzaam Grond, Weg en Waterbouw (GWW). We kregen waardering voor het feit dat duurzaamheid al in een heel vroeg stadium op de agenda stond en dat we kansen en ambities op dit gebied goed hebben ingeschat. Bovendien, zo meldt het juryrapport, zijn in de aanbesteding de CO2-prestatieladder en de zogenaamde milieukostenindicator toegepast.

Lees verder
 
 
Informatiemarkt groot succes
Maar liefst 420 belangstellenden bezochten donderdag 23 januari 2020 de informatiemarkt in de loods op de Oosterengweg 38. Onderwerp van gesprek: de werkzaamheden die eind maart van start gaan waarbij de noodzakelijke afsluiting van de Oosterengweg vermoedelijk de meeste overlast gaat geven.

Hoewel bezoekers het niet altijd eens zijn met de plannen, toonden zij zich tevreden over de opzet van de bijeenkomst en de kwaliteit van de informatie. Ruim 30 voorlichters stonden tussen 18.00 en 21.00 uur klaar om ontwerptekeningen, omleidingsroutes en sfeerbeelden toe te lichten en uiteenlopende vragen te beantwoorden.
 
 
 
Ondertussen in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren

Jean de Nijs is sinds kort aan boord van de projectorganisatie om de ontwerpfases in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren naar een afronding te begeleiden. We streven ernaar dat er medio 2020 over alle ‘gevoelige’ ontwerpoplossingen voor deze tracédelen overeenstemming is. 

 

In Huizen springt de ontsluiting van Winkelcentrum Oostermeent het meest in het oog: daar wordt de komende periode toegewerkt naar een oplossing die op voldoende draagvlak kan rekenen. Het team in Blaricum, Eemnes en Laren is vooral in de weer om de ontwerpen die er liggen verder uit te werken. Veel aandacht gaat uit naar de inrichting van de P+R in Blaricum. In een volgende nieuwsbrief informeren wij u opnieuw over de voortgang. 

 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie HOV in ’t Gooi. Voor meer informatie over HOV in ’t Gooi mailt of belt u met: servicepunt@noord-holland.nl of 0800–0200 600.
 
facebook Facebook
twitter Twitter