headerafbeelding
  hov in 't gooi - dinsdag 11 december 2018  
 
> HOV in 't Gooi
> Tussen Huizen en Laren: reactienota's en inloopbijeenkomsten
> Infocentrum tijdens kerstmarkt
> Parkeren rond de Riebeeckvijver in Hilversum
> Vandalisme treft Anna's hoeve
> Kamsalamanders: feiten op rij
> Gunning hoofdcontract over de kerst heen
> Projectorganisatie HOV in 't Gooi
 
 
HOV in 't Gooi

De komende jaren wordt er tussen Huizen en Hilversum een hoogwaardige OV-verbinding aangelegd. Zo kan iedereen die in 't Gooi woont of werkt, op tijd en filevrij reizen tussen beide locaties. HOV in 't Gooi is een project van de provincie Noord-Holland in nauwe samenwerking met ProRail en de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum. In deze nieuwsbrief vindt u alle actuele zaken op een rij. Voor meer informatie kijkt u op www.hovintgooi.nl.

 
 
Tussen Huizen en Laren: reactienota's en inloopbijeenkomsten

Begin 2018 hebben de gemeenteraden van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren het definitieve tracé van de HOV-busbaan vastgesteld. Vervolgens is ingenieurs- en adviesbureau Movares - samen met bewoners en belanghebbenden - aan de slag gegaan om de plannen uit te werken tot concrete ontwerpen. In dat traject zijn in september en oktober diverse bijeenkomsten en gesprekken georganiseerd. Dat heeft voor Eemnes-Laren een definitief ontwerp (DO) opgeleverd en voor Huizen-Blaricum een voorlopig ontwerp (VO). En die twee documenten zijn nu weer aanleiding voor nieuwe inloopbijeenkomsten.

Dinsdag 11 december: 19.00 – 21.00 uur
Inloopbijeenkomst DO Eemnes-Laren
Raadszaal Eemnes, Zuidersingel 1 in Eemnes

Woensdag 12 december: 17.00 – 20.00 uur
Inloopbijeenkomst VO Huizen-Blaricum
SG Huizermaat, Monnickskamp 7 in Huizen

U kunt ook schriftelijk reageren. Graag zelfs! Reactieformulieren voor beide ontwerpen zijn vanaf 13 december beschikbaar via www.hovintgooi.nl. Reacties die op vrijdag 11 januari 2019 in ons bezit zijn, nemen we mee in de verdere uitwerking.

 

Reactienota's

De in september opgehaalde wensen en suggesties zijn gebundeld in twee reactienota’s, één voor Eemnes-Laren en één voor Huizen-Blaricum. In beide documenten wordt op thematische wijze antwoord gegeven op de meest voorkomende vragen en wordt het vervolgproces geschetst. Daarnaast is een overzicht toegevoegd waarin alle opgehaalde wensen en suggesties zijn voorzien van een reactie. Het is de bedoeling dat de definitieve ontwerpen voor beide deeltracés in april 2019 worden vastgesteld.

 
 
 
 
Infocentrum tijdens kerstmarkt
Informatiecentrum HOV in 't Gooi is normaliter geopend op woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Bewoners en belanghebbenden kunnen er terecht met vragen en zorgen, klachten en wensen. Ter gelegenheid van de kerstmarkt in de Riebeeck Galerij wordt er op vrijdag 14 december warme chocomelk geschonken en is het centrum geopend tot 20.00 uur. Tijdens de twee kerstweken is het centrum gesloten.
 
 
Parkeren rond de Riebeeckvijver in Hilversum
Zo'n 25 tot 30 buurtbewoners bezochten eind november een inloopbijeenkomst over werkzaamheden die begin 2019 starten om de inrichting en parkeermogelijkheden rond de Van Riebeeckvijver te verbeteren. Ook het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in die buurt was onderwerp van gesprek. De avond werd goed bezocht: in totaal liepen er zo'n 25-30 buurtbewoners binnen.

Wat gaat er gebeuren?
De Compagnieweg, de Zeevaertweg en de Oude Amersfoortseweg krijgen parkeerplaatsen en worden geschikt gemaakt als calamiteitenroute voor nood- en hulpdiensten. Op verschillende plekken komen ondergrondse afvalcontainers.

Waarom is dat nodig?
Binnenkort gaat de Oosterengweg ruim twee jaar dicht voor alle verkeer. De provincie gaat dan aan de slag met de aanleg van een vrije busbaan parallel aan het spoor en met de bouw van een spoorwegonderdoorgang ter hoogte van de kruising met de Oosterengweg. Om alternatieve routes goed voor te bereiden op toenemende drukte, worden de komende tijd maatregelen uitgevoerd om de capaciteit en verkeersveiligheid op die wegen te vergroten. De werkzaamheden rondom de Van Riebeeckvijver maken onderdeel uit van het maatregelenpakket.
 
 
 
Vandalisme treft Anna's hoeve

De amfibieschermen die in natuur- en wandelbos Anna’s Hoeve zijn geplaatst ter bescherming van onder meer kamsalamanders en ringslangen, worden regelmatig vernield.

 

De schermen zijn medio juni jl. geplaatst om genoemde dieren in veiligheid te brengen. In het najaar gaan zij op zoek naar een plek om de winter door te brengen. De schermen voorkomen dat ze daarbij ongewild in toekomstig bouwgebied terechtkomen.

 

De schermen staan dicht tegen de A27 aan, zowel ten noorden als ten zuiden van het spoor en kruisen een aantal paden in Anna’s Hoeve. Bij de paden zijn informatieve bordjes geplaatst zodat wandelaars uitgelegd krijgen waarom ze tijdelijk een stukje om moeten lopen.

Lees verder
Kamsalamanders: feiten op rij

De komende jaren gaat de provincie Noord-Holland aan de slag met de bouw van een vrije busbaan tussen Huizen en Hilversum. In het Hilversumse deel wordt er ook gebouwd in Anna’s Hoeve. De busbaan komt daar parallel aan het spoor te liggen. Ook wordt er een natuurbrug gebouwd zodat wilde dieren veilig kunnen oversteken van het Goois Natuurreservaat naar de Utrechtse heuvelrug en andersom. 

Een bouwplaats is natuurlijk niets voor kamsalamanders. Zij gedijen in de zomer bij ondiep water van goede kwaliteit en zoeken in de winter vooral rust. De Wet natuurbescherming beschermt veel in de vrije natuur voorkomende planten en dieren tegen verstorende activiteiten, zoals bijvoorbeeld bouwactiviteiten. Die mogen alleen worden uitgevoerd als een ontheffing wordt aangevraagd én verleend.

Er is nogal wat te doen over het beschermen van de kamsalamander in Anna’s Hoeve. Het verhaal kent best wat nuances. Op de website de feiten op een rij. 
 

Lees verder
 
Gunning hoofdcontract over de kerst heen

De gunning van het contract voor het Hilversumse deel van HOV in ’t Gooi is opnieuw uitgesteld. Concreet gaat het om het contract voor de bouw van de vrije busbaan door Hilversum, de natuurbrug in Anna’s Hoeve en de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg, waarvoor de aanbestedingsprocedure medio 2017 van start ging.

 

Op het gunningsbesluit van 20 juli 2018 was bezwaar gemaakt, waarna de provincie Noord-Holland en ProRail het besluit hebben aangepast. Het aangepaste gunningsbesluit geeft nu voor één van de aanbieders aanleiding de stap naar de rechter te maken. De hoorzitting vindt eind dit jaar plaats. De rechter verwacht medio januari 2019 met een uitspraak te komen. Pas daarna is duidelijk of er definitief gegund kan worden.

 

De provincie Noord-Holland en ProRail buigen zich nu over mogelijkheden om de mijlpalen in de huidige planning intact te houden, zodat de HOV-bus toch in het voorjaar van 2022 kan gaan rijden.

 
 
 
Projectorganisatie HOV in 't Gooi
 
 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie HOV in ’t Gooi. Voor meer informatie over HOV in ’t Gooi mailt of belt u met: servicepunt@noord-holland.nl of 0800–0200 600.
facebook Facebook
twitter Twitter