headerafbeelding
  hov in 't gooi - donderdag 12 juli 2018  
 
> HOV in 't Gooi
> Zomerperiode
> Schapenkamp en Beatrixtunnel
> Tweede leven voor bomen en hout
> Omlopen voor kamsalamander
> Ondertussen op de Oosterengweg
> Gunnen
 
 
HOV in 't Gooi

De komende jaren wordt er tussen Huizen en Hilversum een hoogwaardige OV-verbinding aangelegd. Zo kan iedereen die in 't Gooi woont of werkt, op tijd en filevrij reizen tussen beide locaties.

HOV in 't Gooi is een project van de provincie Noord-Holland in nauwe samenwerking met ProRail en de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum. In deze nieuwsbrief vindt u alle actuele zaken op een rij. Voor meer informatie kijkt u op www.hovintgooi.nl.

 
 
Zomerperiode
Informatiecentrum HOV in 't Gooi is tijdens de zomervakantie gesloten. Voorlichter Catherine Wienneke trekt op vrijdag 20 juli om 17.00 uur de deur achter zich dicht. Op woensdag 5 september om 14.00 uur staat zij weer tot uw beschikking.

In die periode kunt u met uw vragen terecht bij het serviceloket van de provincie Noord-Holland via servicepunt@noord-holland.nl of via 0800 - 0200 600. Algemene informatie over het project vindt u op www.hovintgooi.nl. Twitteren doen we ook: @HOVGooi.
 
 
 
 
Schapenkamp en Beatrixtunnel

Komende zomer vinden er werkzaamheden plaats aan Schapenkamp en Beatrixtunnel. De maatregelen houden verband met het project HOV in ’t Gooi. De bouw van busbaan en spoorwegonderdoorgang maken het noodzakelijk eind 2019 de Oosterengweg voor lange tijd af te sluiten. Door de doorstroming op alternatieve routes te verbeteren, ondervindt het verkeer straks minder hinder.

Lees verder
 
 
Tweede leven voor bomen en hout

Voor de komst van busbaan en natuurbrug moeten er in Hilversum heel veel bomen weg. Voor elke gekapte boom komt er een nieuwe terug. Daarnaast is er gezocht naar mogelijkheden om het gekapte hout een goede bestemming te geven.

 

Beukenhout bijvoorbeeld is zeer geschikt voor meubels en speeltoestellen. Daarom vragen we de aannemer om 29 dikke beuken in lange lengtes te zagen en aan praktijkscholen, meubelmakers of natuurorganisaties te schenken. Het hout van een groot aantal andere inheemse soorten wordt ‘opgehaald’ door het project Groen Kapitaal van de provincie Noord-Holland die het hout een duurzame bestemming geeft.

 

Eén van de initiatieven is gericht op het behoud van bomen: de 10 moeraseiken aan het Wandelpad worden niet gekapt maar verplant naar een andere locatie binnen de gemeente Hilversum. De bomen langs het Wandelpad worden ook gecompenseerd: na afloop van de werkzaamheden worden 21 nieuwe bomen, waaronder 11 moeraseiken, teruggeplaatst.

 
 
 
 
Omlopen voor kamsalamander

De kamsalamander is een graag geziene gast in en rond Anna’s Hoeve. Ze gebruiken de waterpoelen als voortplantingsplaats. Het toekomstige bouwterrein (een eindje verderop) is erg geschikt is als overwinteringsplaats. Om te voorkomen dat de (pas geboren) dieren zich ter voorbereiding op de komende winter richting bouwterrein verplaatsen en daar gevaar lopen, hebben we onlangs amfibieschermen geplaatst in het bos. Op een aantal locaties kruisen de schermen de paden en moeten wandelaars een klein stukje omlopen. Als de bouw klaar is, halen we de schermen weer weg.

 
 
Ondertussen op de Oosterengweg

Bij het verleggen van kabels, leidingen en riolering is aannemer Van Gelder intussen begonnen aan een volgend wegvak. Op dit moment wordt er gegraven in en rond voortuinen en trottoirs ter hoogte van de huisnummers 29 tot en met 47. Door middel van loopschotten blijven de woningen bereikbaar. Het gaat om het verleggen van kabels en leidingen die nu onder de rijbaan liggen en die richting trottoir worden verplaatst. Zo maken we plaats voor de toekomstige onderdoorgang. Automobilisten ondervinden weinig hinder van de werkzaamheden. Fietsers en voetgangers worden voorlopig nog omgeleid.

Lees verder
 
 
 
Gunnen

De aanbesteding voor de aanleg van busbaan, spoorwegonderdoorgang en natuurbrug kost iets meer tijd dan verwacht. We streven ernaar de winnende aannemer begin oktober bekend te maken.

 

Deze maand wordt al wel bekend welke aannemer de tijdelijke overweg gaat bouwen tussen de Oude Amersfoortseweg en de Mussenstraat. Die extra overweg is bedoeld om fietsers, voetgangers en de nood- en hulpdiensten snel het spoor over te laten steken als straks de Oosterengweg is afgesloten. Kijk voor actuele informatie op www.hovintgooi.nl.

 
 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie HOV in ’t Gooi. Voor meer informatie over HOV in ’t Gooi mailt of belt u met: servicepunt@noord-holland.nl of 0800–0200 600.
 
facebook Facebook
twitter Twitter