headerafbeelding
  hov in 't gooi - vrijdag 17 april 2020  
 
> HOV in 't Gooi
> 18 en 19 april: weekendwerkzaamheden
> Strijd tegen stof
> Calamiteitenroute: van levensbelang
> Voorziening voor ruiters
> Bouwen zonder trillen
> Geef elkaar de ruimte
> Ondertussen in Huizen, Blaricum en Eemnes/Laren
>
 
 
HOV in 't Gooi

De komende jaren wordt er tussen Huizen en Hilversum een hoogwaardige OV-verbinding aangelegd. Zo kan iedereen die in 't Gooi woont of werkt, op tijd en filevrij reizen tussen beide locaties. HOV in 't Gooi is een project van de provincie Noord-Holland in nauwe samenwerking met ProRail en de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum. In deze nieuwsbrief vindt u alle actuele zaken op een rij. Voor meer informatie kijkt u op www.hovintgooi.nl.

 
 
 
18 en 19 april: weekendwerkzaamheden

Van zaterdagmorgen 18 april 1.00 uur ‘s nachts tot zondag 19 april 9.00 uur ’s ochtends rijden er geen treinen tussen Hilversum en Baarn. In die periode wordt de huidige overweginstallatie in de Oosterengweg verwijderd en de tijdelijke overweg in de Mussenstraat opengesteld. Er wordt ook ’s nachts gewerkt. Omwonenden zijn geïnformeerd over mogelijke hinder van geluid en bouwlampen.

 

In dit treinvrije weekend werkt ProRail ook aan het spoor bij Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Daar maakt zij nieuwe bovenleidingsportalen die nodig zijn voor de aanleg van een fly-over (weg over het spoor) en een natuurbrug. 

Lees verder
 
 
 
Strijd tegen stof
Nu het grondwerk wat tot rust komt, heeft het zin om ook iets te doen aan de overlast van stof. Aan de noordzijde van het spoor is tijdelijk asfalt neergelegd om stofvorming tegen te gaan: verreweg de meest effectieve oplossing. Maar dat kan uiteraard niet overal. Daarom is er vandaag een sproeiwagen op pad gestuurd. BAM houdt de hoeveelheid stof en bouwafval goed in de gaten. Zo blijft de leefbaarheid op en rond de bouwput op niveau.
 
 
 
Calamiteitenroute: van levensbelang
Tijdens de afsluiting van de Oosterengweg maken brandweer, politie en ambulance gebruik van een calamiteitenroute om snel aan de andere kant van het spoor te komen. De tijdelijke overweg bij de Mussenstraat maakt onderdeel uit van die route. Om die reden mogen naast de nood- en hulpdiensten alléén fietsers en voetgangers de overweg gebruiken. Automobilisten die de overweg als sluiproute gebruiken, riskeren een boete. Er wordt met camera’s gecontroleerd. Lees verder
 
 
Voorziening voor ruiters

Ruiters te paard die normaal gebruik maken van de Dr. Albert Schweitzerweg om het spoor over te komen, stuiten nu vanwege de werkzaamheden op obstakels. Het gaat vooral om de aanwezigheid van stalen rijplaten en bouwverkeer. De aanwezige alternatieve route betekent echter al gauw een ommetje van 5 kilometer, wat voor de gemiddelde ruiter neerkomt op een uur extra rijden.

 

Samen met KNHS en Staatsbosbeheer zijn de mogelijkheden onderzocht voor een kortere en meer comfortabele omleiding. Door een groen wandelpad extra terug te snoeien en op een belangrijke oversteek de stalen platen te vervangen door betonnen platen, hebben we de omleiding kunnen terugbrengen tot 1,5 kilometer.

 

Bij het zandheuvelviaduct heeft BAM enkele omleidingsborden geplaatst en op de ruiterpadensite van de KNHS wordt de bestaande route geschrapt voor de duur van de werkzaamheden.

 
 
 
 
Bouwen zonder trillen
Hoe bouw je in druk stedelijk gebied een tunnel zonder geluid en zonder getril? BAM gebruikt op de Oosterengweg de zogenaamde CSM-techniek en maakt daarmee wanden van 'cutter soil'. Het komt erop neer dat de grond geïnjecteerd wordt met een vloeistof. Het mengsel dat ontstaat zorgt dat de grond op die plek stabiliseert en een vast geheel wordt. Zó vast dat er een stevige wand ontstaat en je daarnaast kunt gaan afgraven. Dinsdag 21 april is het zover: dan begint BAM aan de zuidzijde van het spoor met het maken van CSM-wanden. 
 
 
 
Geef elkaar de ruimte

Nu er door de corona-uitbraak niet of nauwelijks overlast is voor automobilisten, krijgen we weinig klachten. De meeste meldingen gaan over het illegale fietsverkeer op de smalle voetpaden langs de woningen op de Oosterengweg. Zelfs scooters gebruiken het pad dat op sommige plekken nauwelijks een meter breed is. Heel vervelend voor bewoners die de deur uit stappen maar ook voor passanten die omwille van hun veiligheid snel aan de kant moeten. 

 

Omdat verbodsborden en waarschuwingen onvoldoende effect sorteren, hebben we de politie verzocht vaker te controleren. Indien nodig zullen zij ook boetes uitdelen. 

 
 
Ondertussen in Huizen, Blaricum en Eemnes/Laren

Zoals eerder genoemd is het de bedoeling om rond de zomer van 2020 de definitieve ontwerpen voor de tracédelen in Huizen, Blaricum en Eemnes vast te laten stellen door de betreffende gemeenteraden. De strenge corona-maatregelen maken dit proces er niet eenvoudiger op.

 

In Huizen werken we aan een ontwerpoplossing voor de kruising Bovenmaatweg-Aristoteleslaan. De snelbus moet daar vlot door kunnen zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid, het laden-lossen en de parkeerfunctie bij winkelcentrum Oostermeent. Bij de overige kruisingen gaat extra aandacht uit naar de veiligheid voor fietsers en voetgangers.

 

Voor de deeltracés in Blaricum en Eemnes zijn we een fase verder en richten we ons op het contracteren van ingenieursbureaus ter voorbereiding op de uitvoering. Ook vindt er nog overleg plaats met Rijkswaterstaat over gronden die we nodig hebben voor de aanleg van bustracé, halte en het P+R-terrein op de Stichtseweg. Wordt vervolgd!

 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie HOV in ’t Gooi. Voor meer informatie over HOV in ’t Gooi mailt of belt u met: servicepunt@noord-holland.nl of 0800–0200 600.
 
facebook Facebook
twitter Twitter