headerafbeelding
  hov in 't gooi - vrijdag 19 oktober 2018  
 
> HOV in 't Gooi
> Kabels en leidingen: begin tweede kwartaal 2019 gereed
> Ondertussen in het Infocentrum...
> Wat is dat met die emmers?
Ondertussen in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren ..
> Van voorlopig naar definitief
 
 
HOV in 't Gooi

De komende jaren wordt er tussen Huizen en Hilversum een hoogwaardige OV-verbinding aangelegd. Zo kan iedereen die in 't Gooi woont of werkt, op tijd en filevrij reizen tussen beide locaties.

HOV in 't Gooi is een project van de provincie Noord-Holland in nauwe samenwerking met ProRail en de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum. In deze nieuwsbrief vindt u alle actuele zaken op een rij. Voor meer informatie kijkt u op www.hovintgooi.nl.

 
 
Kabels en leidingen: begin tweede kwartaal 2019 gereed

Eind 2017 zijn we op de Oosterengweg gestart met het verleggen van kabels, leidingen en het riool. Alles wat onder de grond ligt én functioneel is, wordt richting trottoir verplaatst en de rest ruimen we op. Zo maken we de weg vrij voor de komst van de spoorwegonderdoorgang.

 

Het werk wordt in fases uitgevoerd: elke zoveel weken schuiven we een stukje door. Momenteel zijn we aan de slag voor de deur van de huisnummers 69 tot en met 211. Met loopschotten en andere maatregelen probeert de aannemer de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. De oneven zijde van de Oosterengweg is naar verwachting voor de kerst gereed. Daarna pas gaat het gedeelte voor de Riebeek Galerij op de schop.

 

Werkzaamheden begin 2e kwartaal gereed
De voorbereidende werkzaamheden nemen in zijn totaliteit meer tijd dan verwacht. Het werk is complex (er ligt veel onder de grond wat niet direct thuis te brengen is) en daarnaast zorgden twee asbestvondsten voor vertraging wegens saneringsverplichtingen. De aangepaste planning laat zien dat het werk - ijs en weder dienende -  aan het begin van het tweede kwartaal 2019 klaar is.


 
 
 
Ondertussen in het Infocentrum...

Het informatiecentrum HOV in ’t Gooi in de Riebeeck Galerij in Hilversum is ruim acht maanden open. Op woensdag- en vrijdagmiddag staat voorlichter Catherine Wienneke bezoekers te woord, gemiddeld zo’n tien per week. De vragen hebben nu nog vooral betrekking op het deeltracé Laren-Hilversum. Hieronder een top 3 van meest gestelde vragen. En de antwoorden natuurlijk.

 

1. Wat gebeurt er met de huizen langs de Oosterengweg bij de Mussenstraat?
De huizen worden niet gesloopt, zij blijven staan. De meeste mensen hebben hun huis verkocht aan de provincie. De huizen worden anti-kraak bewoond tot de spoortunnel klaar is. Daarna gaan ze in de verkoop. Een aantal mensen kiezen ervoor in hun huis te blijven wonen.

 

2. Hoe zorgt u voor een veilige tijdelijke overweg?
Veiligheid vinden we heel belangrijk. Chauffeurs van nood- en hulpdiensten zijn getraind om rekening te houden met andere weggebruikers bij het passeren van kruisingen en overwegen. Ook als ze voorrang hebben, benaderen zij elke kruising met gepaste snelheid. De toekomstige hoek Oude Amersfoortseweg richting tijdelijke overweg is overigens haaks: hoge snelheden zijn dus sowieso niet mogelijk.

 

3. Geeft de nieuwe bus straks extra stank, fijnstof en lawaai?
Dat willen we natuurlijk niet. In de nieuwe concessie van de gemeente (2021) aan de busvervoerbedrijven komen hier regels voor. Geen stinkende diesel meer: in ieder geval Euro VI, de schonere diesel. Streven is echter om in 2025 alle bussen elektrisch te laten rijden: het liefst nemen we in de nieuwe concessie op dat de HOV-bus elektrisch moet zijn.


 
 
 
 
Wat is dat met die emmers?
In Anna’s Hoeve leven in en rond het gebied waar straks gewerkt wordt, ringslangen. In de nazomer verplaatsen de reptielen zich: ze gaan dan op zoek naar een geschikte plek om te overwinteren. Deze ‘trek’ grijpen we aan om ervoor te zorgen dat de slangen niet meer terugkeren naar de plek waar we straks gaan bouwen. Dat doen we met schermen en met emmers. Dieren kunnen het toekomstige projectgebied wel uit (via kleine hoopjes grond klimmen ze over het scherm heen) maar er niet meer in. De ringslangen die op zoek zijn naar een opening in het scherm vallen in de emmer waardoor we ze zelf in veiligheid kunnen brengen. Vanwege het uitzonderlijk warme weer is de periode van ‘afvangen’ verlengd.
 
 
Ondertussen in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren ..
Van voorlopig naar definitief

HOV in ’t Gooi bestaat uit drie deeltracés. De plannen voor het Hilversumse deel zijn het verst gevorderd: daar starten we binnenkort met de bouw. In de vier andere gemeenten zijn we - na jaren discussie over het exacte tracé - toe aan het maken van een ontwerp. De eerste stap is gezet: het actief ophalen van wensen en suggesties bij bewoners en belanghebbenden.

 

Samen met de betrokken gemeenten organiseerden we eind september twee inloopbijeenkomsten. In Eemnes bogen zich op woensdag 26 september ruim 45 bewoners over het voorlopig ontwerp van de HOV-route langs Eemnes en Laren. Belangrijkste issues: de inrit van het tuincentrum in Eemnes en de kans op overlast van geluid en licht aan de westkant van de A27. Aan de oostkant vraagt de veiligheid van de kruising busbaan en de toerit van de A27 om extra aandacht.

 

Ook in Huizen-Blaricum was donderdag 27 september de sfeer gemoedelijk. In totaal liepen er ruim tachtig mensen binnen. Voor dit deelproject staat het ontwerpproces nog aan het begin. Het tracé ligt wel vast: de bus rijdt straks met het reguliere verkeer mee via De Meent. Op een aantal punten langs de route zijn ingrepen nodig om de doorstroming en veiligheid te kunnen garanderen. Juist daarover werd het gesprek gevoerd. Een tiental belanghebbenden gaf zich op voor de klankbordgroep die in oktober en november bijeen komt. Aan de hand van de opgehaalde reacties wordt dan een verdiepingsslag gemaakt als basis voor het ontwerp. Eind dit jaar organiseren we een tweede serie inloopbijeenkomsten georganiseerd. Pas daarna worden de ontwerpen vastgesteld.

 
 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie HOV in ’t Gooi. Voor meer informatie over HOV in ’t Gooi mailt of belt u met: servicepunt@noord-holland.nl of 0800–0200 600.
 
facebook Facebook
twitter Twitter