headerafbeelding
  hov in 't gooi - vrijdag 20 maart 2020  
 
> HOV in 't Gooi
> Corona
> Aftellen tot 30 maart
> Parkeren tijdens de bouw
> Toekomstige buslijnen
> Arts op het dak
> Tweerichtingsverkeer Laapersweg
> Rentree voor de poes
> Wijzigingen Liebergerweg
>
 
 
HOV in 't Gooi

De komende jaren wordt er tussen Huizen en Hilversum een hoogwaardige OV-verbinding aangelegd. Zo kan iedereen die in 't Gooi woont of werkt, op tijd en filevrij reizen tussen beide locaties. HOV in 't Gooi is een project van de provincie Noord-Holland in nauwe samenwerking met ProRail en de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum. In deze nieuwsbrief vindt u alle actuele zaken op een rij. Voor meer informatie kijkt u op www.hovintgooi.nl.

 
 
Corona
Corona heeft ook zijn invloed op het project HOV in ’t Gooi. Wij volgen de maatregelen en adviezen die door het kabinet en het RIVM worden afgegeven, op de voet. Ons informatiecentrum in de Riebeeckgalerij is om die reden tot nader order gesloten. 

Activiteiten, functies en materialen die noodzakelijk zijn om ná het afsluiten van de Oosterengweg ook daadwerkelijk aan het werk te kunnen, zijn in beeld gebracht. Wekelijks kijken we of dit nog op orde is en of we voortgang kunnen houden. Op dit moment staan alle seinen nog op groen om het werk door te zetten. Hoe de situatie zich verder gaat ontwikkelen is voor niemand bekend.

Mochten de maatregelen verder gaan en de bouwwerkzaamheden onmogelijk worden, dan zorgen we voor passende scenario's.
 
 
 
 
Aftellen tot 30 maart

Op maandag 2 maart stonden er ineens aan weerszijden van de Oosterengweg grote tekstkarren in de middenberm met daarop het aantal dagen tot de afsluiting. Een aankondiging voor forenzen die mogelijkerwijs weinig over het project hebben meegekregen. Elke ochtend wordt het aantal dagen aangepast, handmatig op afstand.  

 
 
Parkeren tijdens de bouw

Tijdens de bouwperiode vervallen er parkeerplaatsen op en rond de Oosterengweg. Samen met BAM zorgen we voor zoveel mogelijk extra tijdelijke parkeerplekken.

 

BAM legt ná de afsluiting aan de noordzijde van de kruising met de Van Riebeeckweg - op eigen terrein - 27 tijdelijke parkeerplaatsen aan. De gemeente zorgt voor 30 tijdelijke parkeerplaatsen in de groenstrook van het Peter Planciusplein én legt op de Oude Amersfoortseweg nog eens 3 extra parkeerplaatsen aan. Deze parkeerplaatsen zijn naar verwachting op vrijdag 27 maart klaar. 

 
 
 
Toekomstige buslijnen

Buslijn 320 rijdt - nu en ook straks - op werkdagen 4x per uur tussen Huizen Busstation en het NS-station in Hilversum en in de spitsen 8 x per uur.

 

In de spits rijden er straks minimaal 2x per uur bussen zonder overstap op het traject Huizen Busstation - Hilversum Arenapark. De ochtendspits is van 7.00 tot 09.30 uur en de avondspits is 15.00 en 18.30 uur. In de vakantieperioden geldt deze eis niet. De bussen rijden alleen in de spitsrichting, dus in de ochtend van Huizen Busstation naar Hilversum Arenapark en in de avondspits precies andersom.

 

Verder rijdt de bus op werkdagen minimaal één keer per uur tussen station Hilversum en het Tergooi ziekenhuis. De frequentie blijft minimaal gelijk aan de huidige frequentie. De locatie van de halte en de exacte route wordt duidelijk als het aanbod van de nieuwe concessiehouder bekend is. Duidelijkheid daarover verwachten we begin mei 2020.

 
 
 
 
Arts op het dak

De tijdelijke overweg op de Mussenstraat is primair bedoeld om te zorgen dat hulpdiensten ook tijdens de afsluiting van de Oosterengweg op tijd bij calamiteiten of noodsituaties kunnen komen. Daarnaast mogen ook voetgangers en (brom)fietsers gebruik maken van de overweg.

 

Ook huisartsen en verloskundigen in de wijken rondom de Oosterengweg hebben van de gemeente Hilversum een ontheffing gekregen voor het gebruik van de overweg. Zo kunnen zij in geval van nood op tijd bij hun patiënten zijn. Omdat zij vaak in een privé-auto rijden, kunnen zij met behulp van een 'autodakbordje' duidelijk maken dat zij rechtmatig gebruik maken van de overweg en dat er een medische noodzaak aan ten grondslag ligt.

 
 
Tweerichtingsverkeer Laapersweg

Diverse verkeersmaatregelen in Hilversum moeten ervoor zorgen dat de overlast tijdens de afsluiting van de Oosterengweg beperkt blijft. Ook het tijdelijk instellen van tweerichtingsverkeer op de Laapersweg draagt daar aan bij.

 

In de week van 23 maart wordt de Laapersweg bij de aansluiting op de Soestdijkerstraat wordt iets verbreed. Vanaf de Laapersweg is het verboden voor automobilisten om linksaf de Soestdijkerstraatweg op te draaien. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer er gewoon door. Als de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg klaar is, wordt deze aanpassing weer teruggedraaid.

 
 
 
 
Rentree voor de poes

Door de aanleg van een extra weg over het Venetapark raakte de poes van de heer Munster haar vaste route richting de tuin van geur- en smaakstoffenfabrikant IFF kwijt.

 

Het afgezette terrein fungeerde direct na het rooien van de stobben als een heerlijke speeltuin. Maar dat hield op toen BAM van start ging met de bouw van de weg, met als gevolg dat de poes wegbleef. Het gebiedsteam van BAM ging aan de slag en timmerde een ladder om tegen de opening van het hek te plaatsen. Twee dagen later was de poes weer veilig thuis!

 
 
Wijzigingen Liebergerweg

Tijdens de afsluiting van de Oosterengweg is het parkeerterreintje naast de Oosterengweg 29 niet meer bereikbaar. Om de schaarse parkeerplekken toch te kunnen gebruiken wordt er vanaf de Liebergerweg een doorgang gemaakt. Op het parkeerterrein Liebergerweg heffen we 2 parkeerplaatsen op en verwijderen we de afscheidingspaaltjes.

 

Op 30 maart 2020 stellen we bovendien op de Liebergerweg tussen de Oosterengweg en de Mussenstraat tweerichtingsverkeer in. Dat is nodig om de calamiteitenroute voor nood- en hulpdiensten via de Liebergerweg-Mussenstraat naar de Oude Amersfoortseweg-Compagnieweg/Zeevaertweg-Van Riebeeckweg mogelijk te maken. De noodzakelijke aanpassingen voeren we eveneens komende week uit.
 

 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie HOV in ’t Gooi. Voor meer informatie over HOV in ’t Gooi mailt of belt u met: servicepunt@noord-holland.nl of 0800–0200 600.
 
facebook Facebook
twitter Twitter