headerafbeelding
  HOV Noordwijk-Schiphol - vrijdag 12 juli 2019  
 
> In deze nieuwsbrief
> Een nieuwsbrief
> Voortgang project
> Meer informatie en contact
> Stuur deze nieuwsbrief door!
 
 
In deze nieuwsbrief

Voor een goede bereikbaarheid van de duin- en bollenstreek komt er een Hoogwaardig Openbaarvervoer Verbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol. De provincie Noord-Holland zorgt voor de verbinding tussen Lisse en Schiphol.

In deze eerste nieuwsbrief vertellen wij u meer over de voortgang van het project en hoe u ons kunt bereiken.

 
 
Een nieuwsbrief
Dit is de eerste nieuwsbrief van de provincie Noord-Holland over het project HOV Noordwijk-Schiphol. Wilt u meer weten over het Zuid-Hollandse deel van het project? Lees hier meer over op de website van de provincie Zuid-Holland. Deze nieuwsbrief heeft geen vaste verschijningsdatum maar komt uit wanneer er nieuws te melden is. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.
 
 
 
Voortgang project
De aanleg van de HOV-verbinding is een gezamenlijke ambitie van de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Lisse, Noordwijk, Haarlemmermeer en Teylingen, Vervoerregio Amsterdam en regio Holland Rijnland met als doel de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. In 2014 hebben deze partijen afgesproken om van de huidige buslijn 361 een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding te maken. Dit wil zeggen dat er tussen Noordwijk en Schiphol bussen gaan rijden die betrouwbaar, snel en comfortabel zijn en met een hoge frequentie rijden.

De provincie Noord-Holland zorgt voor het Noord-Hollandse deel van het project, dat bestaat uit de brug over de ringvaart ter hoogte van de Sportlaan in Lisse en de busbaan vanaf deze brug tot aan P+R Getsewoud (Schiphol).

Brug over de ringvaart
De HOV brug gaat straks ter hoogte van de Sportlaan over de Ringvaart. De aanlanding (dit is waar de brug op het vaste land aankomt) komt aan de ene kant bij het Fioretti College in Lisse en aan de overkant ter hoogte van de in- en uitrit van de IJs- en skeelervereniging. Door de nieuwe brug hoeft de bus in de toekomst niet meer om te rijden via de N207 en kan deze de geplande nieuwe woonwijken in Haarlemmermeer bedienen.

Het type brug staat vast. Het wordt een lage beweegbare brug, vergelijkbaar met de Lisserbrug. Dit heeft Gedeputeerde Staten in november 2018 besloten. Over de brug gaan naast de bus straks ook fietsers en voetgangers. Hulpdiensten mogen in geval van nood over de brug. Autoverkeer niet.

 
Route busbaan (tracé)

Op 10 april 2019 hielden we een inloopavond in Lisserbroek. Op deze avond hebben we vier tracévarianten (route van de busbaan vanaf de brug naar Schiphol) laten zien. Uit de reacties blijkt dat verreweg de meeste aanwezigen de voorkeur hebben voor de zogeheten adviesvariant. Op dit moment kijken we hoe we deze variant het beste kunnen laten aansluiten bij de plannen voor de nieuwe woonwijk Lisserbroek-Noord.
 


Bekijk een grote versie van de kaart

Gebiedsenvelop gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer is, samen met haar partners binnen het zogeheten driehoeksoverleg, bezig met de uitwerking van een gebiedsenvelop. In deze envelop staat onder andere waar de nieuwe woningen komen en hoe de wegen door de wijk gaan lopen. Dit proces duurt helaas langer dan vooraf gedacht. Omdat het de wens van zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Haarlemmermeer is om het bustracé en de nieuwe woningwijk Lisserbroek-Noord op elkaar te laten aansluiten, kan de voorgestelde adviesvariant nog niet vastgelegd worden. Zodra er meer duidelijk is over de adviesvariant, informeren wij u hierover.

 
Meer informatie en contact
Op onze website www.noord-holland.nl/hovnoordwijkschiphol vindt u meer informatie over het project. Heeft u een vraag, suggestie of idee? Neem dan contact op met Pieter-Corné den Braber, omgevingsmanager voor het Noord-Hollandse gedeelte van het project. U kunt Pieter-Corné den Braber bereiken via hovnoordwijkschiphol@noord-holland.nl of telefonisch op 023 514 58 00. Het Noord-Hollandse gedeelte begint bij de oversteek (de nieuwe brug) over de Ringvaart bij Lisse en loopt tot en met P+R Getsewoud (Schiphol). Heeft u vragen over het Zuid-Hollandse deel? Kijk dan op de website van de provincie Zuid-Holland.
 
 
 
Stuur deze nieuwsbrief door!
Weet u iemand die deze nieuwsbrief ook interessant vindt? Stuur deze nieuwsbrief gerust door. Via de link op onze website kan worden aangemeld.
 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Vragen of opmerkingen? Mail ons via hovnoordwijkschiphol@noord-holland.nl