headerafbeelding
  HOV Schiphol-Oost - woensdag 11 april 2018  
 
> Update HOV Schiphol-Oost
> Aanleg busbaan bij P57 en OCC van start
> Bereikbaarheid P57, kantoren en OCC
> Vragen of klachten?
 
 
Update HOV Schiphol-Oost

De werkzaamheden aan het project HOV Schiphol-Oost zijn eind maart weer opgestart. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken.

Wij stellen het op prijs als u deze informatie, waar van toepassing, verspreidt binnen uw eigen organisatie.

 
 
Aanleg busbaan bij P57 en OCC van start
Maandag 16 april start de provincie Noord-Holland met de aanleg van de busbaan tussen nieuwe fly-over en de aansluiting op de Walaardt Sacréstraat. De aannemer Van Gelder-Mobilis zal, naast de aanleg van de busbaan, de haltes ‘Knooppunt Oost’ en ‘Oostgat’ bouwen, openbare verlichting plaatsen en oversteekvoorzieningen aanleggen. De verwachting is dat deze werkzaamheden medio september 2018 klaar zijn.
 
 
 
Bereikbaarheid P57, kantoren en OCC
Bereikbaarheid P57 & kantoren
Tijdens de werkzaamheden is op vier locaties altijd een tijdelijke, met hekken afgeschermde, voetgangersoversteek aanwezig. Zo kunnen voetgangers te allen tijde veilig en vlot het werkterrein tussen P57 en de kantoren oversteken.Bereikbaarheid parkeerplaats OCC-gebouw

De werkzaamheden op en rond de kruising van de nieuwe busbaan en de toegangsweg naar de parkeerplaats van het OCC-gebouw worden gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt, indien nodig, een halve rijbaan afgezet. Hierdoor blijft het parkeerterrein altijd bereikbaar.
 
 
 
 
Vragen of klachten?

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u terecht bij Van Gelder – Mobilis in de keet tegenover het Transpolis-gebouw, aan de Piet Guilonardweg. U kunt ook bellen of mailen. E-mail: hovso@vangelder.com, telefoonnummer (24/7): 088 - 11 54 550.

Met algemene vragen over HOV Schiphol-Oost kunt u ook contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail hovschipholoost@noord-holland.nl

Bent u nog geen abonnee? Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief HOV Schiphol-Oost.

De busbaan HOV Schiphol-Oost is een initiatief van de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland, in samenwerking met Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer.
 
 
 
Colofon

Nieuwsbrief HOV Schiphol-Oost is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Realisatie Infrastructuur.