headerafbeelding
  HOV Schiphol-Oost - maandag 12 november 2018  
 
> Update HOV Schiphol-Oost
> Deelprojecten
> Nieuwe haltes lijn 180
> Toegang via tourniquets
> Deelfietsen op Schiphol-Oost
> Weekendafsluiting Fokkerweg
> Vragen of klachten?
 
 
Update HOV Schiphol-Oost

De werkzaamheden aan het project HOV Schiphol-Oost zijn in volle gang en koersen op afronding. Nog dit jaar zal de aannemer de nieuwe haltes langs de Fokkerweg opleveren. Vanaf 9 december gaat lijn 180 gebruik maken van de nieuwe busbaan bij Schiphol-Oost. De tijdelijke pendeldienst lijn 193 komt te vervallen.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken.
Wij stellen het op prijs als u deze informatie, waar van toepassing, verspreidt binnen uw eigen organisatie.

 
 
Deelprojecten

Het project HOV Schiphol-Oost bestaat uit meerdere deelprojecten, waaronder de busbaan vanaf de Walaardt Sacréstraat via het Stationsplein tot aan de Piet Guilonardweg, de fly-over en de busbaan langs de Fokkerweg. De busbaan vanaf de Walaardt Sacréstraat tot aan de Piet Guilonardweg is inmiddels zo goed als klaar. Het asfalt is aangebracht en de nieuwe, comfortabele bushaltes zijn geplaatst. Op dit moment worden langs de Fokkerweg ter hoogte van de Southern Crossstraat en Zuideinde/P65 bushaltes gebouwd en wordt bij Zuideinde een nieuwe voetgangersoversteek gerealiseerd.

Lijn 180
Met de komst van de busbaan bij Schiphol-Oost rijden de bussen straks sneller en frequenter. Lijn 180 rijdt vanaf 9 december 2018 voor een groot deel over het nieuwe traject. In zuidelijke richting (richting Aalsmeer) maakt de bus gebruik van de nieuwe fly-over. In noordelijke richting (richting de A9) wordt over de Fokkerweg gereden en via de Brugstraat richting de nieuwe busbaan langs Schiphol-Oost.

Route van lijn 180 t.h.v. Schiphol-Oost. De rode lijn is de route in de richting van Aalsmeer, de blauwe lijn is de tegenovergestelde, noordelijke, richting.

 
 
 
 
Nieuwe haltes lijn 180

Bij Zuideinde/P65 en Southern Crossstraat worden nieuwe haltes geopend. Bij de halte Southern Crossstraat is er vooralsnog alleen aan de Schipholzijde een in- en uitstaphalte. Dat betekent reizigers die daar uitstappen op de terugweg eerst met lijn 180 richting halte Zuideinde reizen en daar een korte overstap maken op lijn 180 om in noordelijke richting verder te reizen. Of, vanuit Aalsmeer doorrijden naar halte Knooppunt Oost en daar overstappen op lijn 180 richting Southern Crossstraat.

De haltes Zuideinde/P65 en Southern Crossstraat liggen langs de rand van het beveiligde gebied. Werknemers hebben vanaf de bushalte via nieuwe beveiligde tourniquets een directe toegang naar het technisch areaal. Reizigers zonder toegangspas moeten uitstappen bij halte Knooppunt Oost en via Doorlaatpost 2 het terrein betreden.

Halte Knooppunt Oost wordt verplaatst naar de busbaan. De halte Canadaweg wordt ook verplaatst en komt centraler op Schiphol-Oost te liggen. Hierdoor verdwijnen halte Bussluis, de oude halte Canadaweg en halte Gebouw 133. Naast lijn 180 gaan ook lijn 186 en 199 van deze nieuwe haltes gebruik maken.

Pendeldienst lijn 193
Op 9 december 2018 komt de tijdelijke pendeldienst, lijn 193 vanaf Knooppunt Schiphol-Noord te vervallen. 

Meer informatie over de nieuwe dienstregeling is te vinden op de website van Connexxion.

Overzicht nieuwe haltes omgeving Canadaweg
 
 
Toegang via tourniquets

Reizigers met een bestemming op het technisch areaal die geen KLM- of Schipholpas met de juiste autorisatie hebben (bijvoorbeeld bezoekers), kunnen géén gebruik maken van de tourniquets bij de haltes Zuideinde/P65 en Southern Crossstraat. Zij moeten uitstappen bij halte Knooppunt Oost en via Doorlaatpost 2 het terrein betreden.

Medewerkers die vaak op het technisch areaal moeten zijn, maar daar nu geen autorisatie voor op de pas hebben, kunnen autorisatie aanvragen. Dat kan op twee manieren:

  • KLM-pas: een KLM-pas die toegang geeft tot het technisch areaal kan aangevraagd worden via Peter de Jong van KLM, mail naar: Jong5@td.klm.com.

  • Schipholpas: de werkgever kan een Schipholpas aanvragen voor de medewerker of een aanvraag doen voor de benodigde autorisatie op de pas. Meer informatie over Schipholpassen staat op www.schiphol.nl/schipholpas.
 
 
 
 
Deelfietsen op Schiphol-Oost

Schiphol gaat met ingang van de nieuwe dienstregeling op Schiphol-Oost een proef doen met een deelfietsenplan. De proef met leverancier Flickbike duurt drie maanden. De fietsen komen te staan bij de haltes Knooppunt Oost, Southern Crossstraat en Zuideinde/P65. Verdeeld over deze haltes worden ongeveer 300 fietsen geplaatst. Tijdens de proefperiode onderzoekt Schiphol of de deelfiets een goede aanvulling kan zijn op het openbaar vervoer, met name voor het laatste stukje van de bushalte naar de werkplek. De focus van de proef ligt op het technisch areaal Schiphol-Oost.

Hoe werkt het?
Een deelfiets is een huurfiets die ook voor enkel ritje te huur is en niet per sé op dezelfde plek ingeleverd hoeft te worden. Deelfietsen hebben een slim slot dat met een app ontgrendeld wordt. Het gebruik van de deelfietsen is tijdens de proef kosteloos.

Vanaf eind november staat er meer informatie over de deelfietsen op www.schiphol.nl/deelfiets.

 
 
 
Kruising Fokkerweg-Schipholdijk
Weekendafsluiting Fokkerweg
Ter hoogte van Zuideinde/P65 realiseert de aannemer nieuwe bushaltes. Daarnaast wordt er op die kruising een nieuwe voetgangersoversteek gerealiseerd en worden de verkeerslichten opnieuw ingeregeld. In het weekend van vrijdagavond 16 november 20.00 uur tot zondagavond 18 november 24.00 uur wordt de Fokkerweg afgesloten voor verkeer tussen de Bosrandbrug en kruispunt met de Schipholdijk waar de werkzaamheden plaatsvinden. Lees verder
 
 
 
Vragen of klachten?

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u terecht bij Van Gelder – Mobilis in de keet tegenover het Transpolis-gebouw, aan de Piet Guilonardweg. U kunt ook bellen of mailen. E-mail: hovso@vangelder.com, telefoonnummer (24/7): 088 - 11 54 550.

Met algemene vragen over HOV Schiphol-Oost kunt u ook contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail hovschipholoost@noord-holland.nl

Bent u nog geen abonnee? Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief HOV Schiphol-Oost.

De busbaan HOV Schiphol-Oost is een initiatief van de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland, in samenwerking met Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer.
 
 
 
Colofon

Nieuwsbrief HOV Schiphol-Oost is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Realisatie Infrastructuur.