De Koopvaardersschutsluis moet gerenoveerd worden.De huidige damwanden van de Koopvaardersschutsluis worden aangetast door bacteriŽn. De gevolgen van de werkzaamheden aan de sluis hebben veel impact op de omgeving.
Provincie Noord-Holland
 
Header renovatie KVSS
Renovatie Koopvaardersschutsluis: Vlot, veilig en verantwoord omvaren

De Koopvaardersschutsluis moet gerenoveerd worden. De huidige damwanden van de Koopvaardersschutsluis worden aangetast door bacteriën. De gevolgen van de werkzaamheden aan de sluis hebben veel impact op de omgeving.

  Lees meer
 
  KVSS april 2021 afb. 7  
  In deze nieuwsbrief  
  De werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis worden voorbereid. Het (scheepvaart)verkeer en de bedrijven in de haven gaan in 2023/2024 de stremming merken. De provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder bekijken samen met betrokkenen wat de beste aanpak is. U bent misschien wel aanwezig geweest bij de sessies waar de voorkeur is uitgesproken voor een omvaarroute via de Boerenverdrietsluis. Uit onderzoek blijkt dat deze omvaarroute haalbaar is. Wat is er sindsdien gebeurd en waar kunt u terecht met zorgen en vragen? Hoe zijn afspraken belegd en wat is de planning? Dat leest u in deze nieuwsbrief.  
     
 
 
  KVSS april 2021 afb. 8  
  Online kennismaking  
  Eerst even dit. De coronatijd met beperkende maatregelen heeft het contact moeilijk gemaakt en is één van de redenen waarom u een tijd lang niets van ons heeft gehoord over dit project. We maken graag kennis met u en willen ons daarbij voorstellen. Ook willen we u de gelegenheid geven om elkaar online te ontmoeten via een koffie-uurtje. Wilt u voor 21 mei doorgeven of u zo’n online koffiemoment met ons op prijs stelt en welk onderwerp u zou willen bespreken? Dan kunnen we naar gelang de behoefte een of meerdere bijeenkomst(-en) organiseren.

Aanmelden online kennismaking

Hartelijke groet,
Eric Winkelaar, omgevingsmanager Provincie Noord-Holland
Mark Boereé, projectmanager Den Helder
Arjan van der Veer, projectleider Omvaarroute, Port of Den Helder
 
     
 
 
  Provincie en gemeente werken samen  
 

Vorig jaar maart hebben gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over de omvaarroute. De onderlinge afspraken over wie met welk project aan de slag gaat zijn hierin vastgelegd:

Wat Wie Samenvatting
Koopvaardersschutsluis Provincie Noord-Holland Renovatie damwanden en verlenging sluis naar 115 meter. Uitwerking ontwerp, planning en uitvoering in bouwteam
Boerenverdrietsluis Provincie Noord-Holland Ombouw tot schutsluis zodat de sluis geschikt is voor de omvaarroute
Vaarwegmanagement omvaarroute

Port of Den Helder (Gemeente Den Helder)

Vlot en veilige vaarweg tijdens de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis
Verplaatsen schepen Museumhaven

Willemsoord BV
(Gemeente Den Helder)

Doorgang via Boerenverdrietsluis vrij maken voor beroepsvaart
 
     
 
 
  KVSS april 2021 afb. 4  
  Omvaren via Boerenverdrietsluis  
 

De beroeps- en recreatievaart gaan tijdens de stremming van de Koopvaardersschutsluis via de Boerenverdrietsluis en de Zeedoksluis van de Waddenzee naar het Noordhollandsch Kanaal en andersom. De Boerenverdrietssluis moet hiertoe omgebouwd worden.

 
 
  Lees meer
 
  KVSS april 2021 afb. 5  
  Vaarwegmanagement: Port of Den Helder  
 

De scheepvaart moet veilig, vlot en verantwoord kunnen omvaren met zo min mogelijk hinder voor de omgeving (waaronder het wegverkeer). Om dit te realiseren is er nauwe samenwerking van het bevoegd gezag met betrokken partijen, jachthavens, ondernemers en bedrijven aan de omvaarroute.

 
 
  Lees meer
 
 
 
  Renovatie Koopvaardersschutsluis is hard nodig  
  Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Dit wordt met regelmaat gemonitord. Er staan nieuwe inspecties en metingen op stapel.  
 
  Lees meer
 
  Koopvaardersschutsluis gestremd van 10 t/m 11 mei 2021  
  Waaksaam repareert in combinatie met de inspecties ook enkele stempels in de sluis. Door deze werkzaamheden kan de Koopvaardersschutsluis niet geschut worden van maandag 10 mei 22:00 uur tot en met dinsdag 11 mei 22.00 uur. Een scheepvaartbericht hiervoor is al eerder gepubliceerd.  
     
 
 
  renovatie KVSS afb. 3  
  Hoe ziet de planning eruit?  
  De renovatie van de Koopvaardersschutsluis en de ombouw Boerenverdrietsluis worden aanbesteed. De verwachting is dat de aannemer in september 2021 aan boord is. Dan start de uitvoering echter nog niet. In een bouwteam werkt de aannemer intensief samen met de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder aan het ontwerp en de uitvoeringsplanning.  
 
  Lees meer
 
 
 
  Waarom ontvangt u een nieuwsbrief?  
  U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u uw e-mailadres heeft uitgewisseld met de provincie voor informatie over de renovatie van de Koopvaardersschutsluis. Voel u vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Schroom niet om te mailen naar infokvss@noord-holland.nl en wij nemen contact met u op.  
     
 
Colofon

Nieuwsbrief Renovatie Koopvaardersschutsluis is een uitgave van de provincie Noord-Holland in samenwerking met de gemeente Den Helder. Meer informatie: www.noord-holland.nl/kvss en www.denhelder.nl/koopvaardersschutsluis.
Volg de provincie

www.noord-holland.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief