Provincie Noord-Holland
Over het project
Planning project
 
Header A.C. de Graafweg (n241)
Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)

De A.C. de Graafweg (N241) nadert het eind van haar levensduur. Het is een 12 kilometer lange, vrij smalle gebiedsontsluitingsweg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. Er geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur.

Met de herinrichting wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming op de A.C. de Graafweg garanderen. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de weg wordt de drinkwatertransportleiding van PWN die naast de weg ligt, verlegd.

 
  Informatiebijeenkomsten op 13 en 20 oktober: meld je aan  
  Ben jij geïnteresseerd in de herinrichting van de A.C. de Graafweg en het verleggen van de drinkwatertransportleiding? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 13 oktober om 18.45 uur of dinsdag 20 oktober om 18.45 uur of 20.15 uur en we brengen je op de hoogte. Op 20 oktober is ook onze weginspecteur aanwezig om alles te vertellen over zijn werk en hoe we samen de weg veilig maken en houden.
De bijeenkomsten vinden plaats in Dorpshuis De Vang in Benningbroek. Wij houden de richtlijnen van het RIVM aan en kunnen per tijdblok maximaal 25 personen ontvangen. Er zijn nog plaatsen vrij. Aanmelden is verplicht en kan t/m 6 oktober.
 
     
 
 
  A.C. de Graafweg (N241) okt 2020 foto 1  
  Succesvol groot onderhoud viaduct A7 en eerste deel N241  
  Half september vond groot onderhoud plaats aan het viaduct over de A7 bij Wognum en het daarop gelegen asfalt van de A.C. de Graafweg. Daar waar een viaduct en een provinciale weg samenkomen, ontstond een mooie samenwerking tussen twee wegbeheerders: Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland. De fundering en voegconstructies op het viaduct werden vervangen en er kwam nieuw asfalt. Door het combineren van de werkzaamheden werd tijd en geld bespaard en was er slechts een keer overlast voor de weggebruikers in West-Friesland. De overige 12 km van de N241 tussen Verlaat en Wognum wordt heringericht en op dit moment aanbesteed.  
     
 
Verleggen drinkwaterleiding; samenwerken boven en onder de grond

De provincie en PWN werken samen aan het project Herinrichting A.C. de Graafweg. Naast de weg ligt een drinkwatertransportleiding die zorgt voor de aanvoer naar de hoofdleidingnetten van onder andere Opmeer en Schagen.
 Lees meer
Aanbesteding in laatste fase beland

De aanbesteding voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg en het verleggen van de drinkwatertransportleiding van PWN is in de laatste fase beland. We voeren intensieve gesprekken met de overgebleven drie partijen. In december is duidelijk welke aannemer de opdracht krijgt. De provincie, PWN en de geselecteerde aannemer vormen vervolgens een bouwteam. Samen maken zij een definitief ontwerp voor de weg en werken de volgorde van de werkzaamheden uit. De aannemer voert daarna de werkzaamheden aan de weg en de drinkwaterleiding uit.
 
  A.C. de Graafweg (N241) okt 2020 foto 4  
  Stand van zaken project  
 

Onteigening officieel gestart

De provincie heeft grond van perceeleigenaren nodig om de weg te kunnen verbreden en de drinkwatertransportleiding te verleggen. Met 80% van de eigenaren is al overeenstemming over de aankoop van hun grond. Op dit moment is de provincie nog in gesprek met 12 grondeigenaren om er in goed overleg uit te komen. Voor de zekerheid is de juridische procedure daarvoor opgestart.

Vergunningaanvraag erftoegangsweg en werkstroken

De provincie heeft bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een erftoegangsweg ter hoogte van de A.C. de Graafweg 6-8 en werkstroken waar het bouwverkeer overheen rijdt tijdens de werkzaamheden aan de weg. De omgevingsdienst heeft twee zienswijzen ontvangen en deze zijn nu in behandeling.

 
     
 
Informatieve bijeenkomst klankbordgroep

In september kwam de klankbordgroep bijeen in het Gebiedskantoor West-Friesland, in Zwaag. De opkomst was goed en het was een informatief samenzijn. Over een halfjaar praten we de klankbordgroep weer bij over de stand van zaken.
 
  Volg ons op Facebook West-Friesland  
 

Geen nieuws van de provincie over West-Friesland missen?

Volg ons dan op Facebook: www.facebook.com/westfrieslandnh/.

 
     
  A.C. de Graafweg (N241) okt 2020 foto 3  
     
 
Colofon

Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door het projectteam Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) van de provincie Noord-Holland.

Vragen? Neemt u dan contact met ons op via 0800–0200 600 (gratis) of n241acdegraafweg@noord-holland.nl.
Volg de provincie

www.noord-holland.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief