headerafbeelding
  Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) - maandag 3 juni 2019  
 
> Project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)
> Landschappelijk Inpassingsplan is vanaf nu definitief
> Afronding beroepstermijn van het Provinciaal Inpassingsplan
> Klankbordgroepleden in het zonnetje gezet!
> Projectteam aanwezig bij Landbouwshow
> Zelf nieuws melden
 
 
Project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)

De A.C. de Graafweg nadert het eind van haar levensduur. Het is een 12 kilometer lange, vrij smalle gebiedsontsluitingsweg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. Er geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur.

 

De provincie Noord-Holland is bezig met de voorbereiding van een zogenaamde trajectbenadering. Dat is een aanpak waarin verbetering van de verkeersveiligheid en het garanderen van de doorstroming centraal staan. Een aanpak die bovendien staat voor een goede afstemming van en het voorkomen van versnippering van werkzaamheden, op en langs deze weg.

 
 
 
Landschappelijk Inpassingsplan is vanaf nu definitief

Op 14 mei 2019 is het Landschappelijk Inpassingsplan (LIP) Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) vastgesteld. In het LIP staan richtlijnen en afspraken over hoe met de natuur en het landschap wordt omgegaan. Bent u benieuwd naar het volledige rapport? Download deze dan via de projectwebsite onder ‘Documenten’. Nu het LIP is vastgesteld, gaat het projectteam verder met het uitwerken van de plannen en het selecteren van een aannemer. Naar verwachting starten de eerste uitvoerende werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg (N241) begin 2020.

 

Het LIP is tot stand gekomen met behulp van een uitgebreid participatietraject met drie inloopavonden, een klankbordgroep en een informerende inloopavond. Op basis van de input en reacties die de provincie daar heeft gekregen, is het LIP op meerdere onderdelen aangepast en verbeterd.

 

Bent u benieuwd naar wat het LIP eigenlijk is en wat deze aanpassingen zijn geweest?

Lees verder
Skarpetbrug Niedorp (ontwerptekening)
 
 
 
Afronding beroepstermijn van het Provinciaal Inpassingsplan

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) lag sinds 14 maart 2019 ter inzage. De beroepstermijn van het PIP duurde in totaal 6 weken en is inmiddels afgerond. De Raad van State bekijkt op dit moment (mei 2019) de ingediende beroepen. Het is nog niet bekend wanneer de openbare behandeling van de beroepen gehouden wordt, maar onze verwachting is dat dit eind 2019 zal zijn.

 

Met het PIP wordt het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) mogelijk gemaakt. De kern van het plan is om de weg, bermen en het fietspad te verbreden. Het PIP gaat in op onder andere de huidige en toekomstige situatie, milieu- en omgevingsaspecten, de uitvoerbaarheid en de verdere procedure. Verder komen de bestemmingsregels aan bod, waarmee het mogelijk wordt om de gronden aan te kopen die nodig zijn voor de verbreding.

 

Wilt u meer weten over waar het PIP voor dient en wat de relatie is tussen het PIP en het Landschappelijk Inpassingsplan (LIP)?

Lees verder
 
 
 
Klankbordgroepleden in het zonnetje gezet!

Met veel plezier zijn de klankbordgroepleden door ons in het zonnetje gezet! Diverse mensen uit de omgeving hebben namelijk een waardevolle bijdrage geleverd aan het, inmiddels vastgestelde, Landschappelijk Inpassingsplan van de toekomstige A.C. de Graafweg (N241). Bijna alle leden zijn thuis verrast met een stralend boeket. Iedereen nogmaals enorm bedankt!

 

De klankbordgroepleden traden hierbij op als vertegenwoordigers van verschillende gebieden langs de weg. Meerdere van de door hen aangedragen ideeën, zijn na overweging verwerkt in de plannen.

 

Wilt u ook deelnemen aan toekomstige overleggen en meepraten over het project?

Lees verder
 
 
 
Projectteam aanwezig bij Landbouwshow

Het projectteam Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) is ook dit jaar weer aanwezig tijdens de Landbouwshow in Opmeer. In een stand bieden wij onder andere een virtuele kijk op de toekomstige situatie van de weg, met VR-brillen.

 

Uiteraard zijn we ook beschikbaar om vragen te beantwoorden rondom het project. Graag tot ziens op maandag 5 augustus 2019!

 
 
 
Zelf nieuws melden

Heeft u zelf interessant nieuws over de A.C. de Graafweg? Laat het ons dan vooral weten en stuur een e-mail naar: n241acdegraafweg@noord-holland.nl.

 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) van de provincie Noord-Holland.

Vragen? Neemt u dan contact met ons op via 0800–0200 600 (gratis) of n241acdegraafweg@noord-holland.nl.
 
facebook Facebook
twitter Twitter