headerafbeelding
  Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) - donderdag 3 oktober 2019  
 
> Project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)
> Korte terugblik: Landbouwshow en klankbordgroepbijeenkomst
> Informatieavond op 16 oktober 2019: meld u aan
> Waar is het projectteam zoal mee bezig?
> Interview met contractmanager Erwin Meijer
> Drinkwater-transportleiding van PWN langs de A.C. de Graafweg (N241)
> Zelf nieuws melden
 
 
Project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)

De A.C. de Graafweg nadert het eind van haar levensduur. Het is een 12 kilometer lange, vrij smalle gebiedsontsluitingsweg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. Er geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur.

 

De provincie Noord-Holland is bezig met de voorbereiding van een zogenaamde trajectbenadering. Dat is een aanpak waarin verbetering van de verkeersveiligheid en het garanderen van de doorstroming centraal staan. Een aanpak die bovendien staat voor een goede afstemming van en het voorkomen van versnippering van werkzaamheden, op en langs deze weg.

 
 
 
Korte terugblik: Landbouwshow en klankbordgroepbijeenkomst

Op 5 augustus was ons projectteam aanwezig bij de Landbouwshow in Opmeer om mensen een virtuele kijk te bieden op het project en om vragen te beantwoorden. We hebben genoten van de dag en van de goede sfeer tijdens de Landbouwshow - die zich elk jaar vlak langs de A.C. de Graafweg (N241) afspeelt.

Op donderdag 19 september was er weer een bijeenkomst tussen het projectteam en de klankbordgroep, waarbij de opkomst lager was dan voorheen. Er is van gedachten gewisseld en de aanwezigen zijn bijgepraat over de huidige stand van zaken. De leden van deze groep treden op als vertegenwoordigers van verschillende gebieden langs de A.C. de Graafweg (N241).

Provincie Noord-Holland Plein tijdens Landbouwshow
 
 
 
Informatieavond op 16 oktober 2019: meld u aan

Het projectteam heeft de afgelopen periode gewerkt aan de verdere voorbereidingen voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) tussen Wognum en Verlaat, en organiseert hierover op 16 oktober 2019 een informatieavond. Iedereen is van harte welkom.

Aanmelden gaat eenvoudig via deze pagina.

Tijdens deze avond informeren we u graag over de afgelopen periode en blikken we vooruit. Wat gaat er zoal het komende half jaar gebeuren? We informeren u persoonlijk in drie tijdsblokken van een half uur. Elk tijdsblok biedt ruimte voor maximaal 50 personen; de presentatie is steeds hetzelfde. Meld u dus tijdig aan voor één van deze drie presentaties!
 

Lees het volledige bericht
Presentatie tijdens een eerdere informatieavond
 
 
 
Waar is het projectteam zoal mee bezig?

Het is voor de omgeving niet zo zichtbaar, maar we steken momenteel veel tijd en energie in de voorbereiding op de aanbesteding, die naar verwachting dit najaar start. Verder zijn de volgende onderwerpen interessant om toe te lichten:

Grondverwerving
De verwerving van de benodigde grond die nodig is voor de uitvoering van het project maakt goede vorderingen: er is nu grond verworven van 45% van de grondeigenaren.

Werkstroken

Om het werk te kunnen uitvoeren zijn we een omgevingsvergunning
aan het voorbereiden voor werkstroken. Daarin wordt ook meegenomen of het een mogelijkheid is of op de plaats van het fietspad tussen A.C. de Graafweg 8/8A en de Dijkweg (Ovonde Langereis) een ventweg gemaakt kan worden.

Hectometerpaal langs de A.C. de Graafweg (N241)
 
 
 
Interview met contractmanager Erwin Meijer

Wat doet een contractmanager precies en wat zijn de uitdagingen bij dit werk? Wat is er verder te vertellen over dit project en de aanbesteding die binnenkort van start gaat? In dit interview vertelt onze contractmanager Erwin Meijer hier meer over. Onder meer over hoe lang hij dit werk al doet en wat dat werk nou zo leuk maakt.

"Ik zorg er eigenlijk voor dat de aannemer wordt betaald voor het werk wat is afgesproken en daadwerkelijk is uitgevoerd, en dat deze niet te veel of te weinig krijgt."
 

Lees verder
Contractmanager Erwin Meijer
 
 
 
Drinkwater-transportleiding van PWN langs de A.C. de Graafweg (N241)

De provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf PWN gaan samenwerken aan het project. Dit vanwege de bestaande drinkwater-transportleiding die in de zone komt te liggen van de nieuwe weg. De partijen gaan gezamenlijk aan de slag om tot een goede en efficiënte aanpak van de uit te voeren werkzaamheden te komen. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving kleiner. Maar wat voor leiding is dit precies en waarom speelt deze een rol bij het herinrichtingsproject van de A.C. de Graafweg (N241)? Dit artikel licht een en ander toe.

 

Lees verder
Een drinkwater-transportleiding in aanleg langs de N9. Beeld: PWN
 
 
 
Zelf nieuws melden

Heeft u zelf interessant nieuws te melden over de A.C. de Graafweg (N241), of wilt u iets met ons delen? Laat het ons dan vooral weten en stuur een e-mail naar: n241acdegraafweg@noord-holland.nl.

 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) van de provincie Noord-Holland.

Vragen? Neemt u dan contact met ons op via 0800–0200 600 (gratis) of n241acdegraafweg@noord-holland.nl.
 
facebook Facebook
twitter Twitter