Provincie Noord-Holland
Over het project
Planning project
 
Header A.C. de Graafweg (n241)
Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)

De A.C. de Graafweg (N241) nadert het eind van haar levensduur. Het is een 12 kilometer lange, vrij smalle gebiedsontsluitingsweg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. Er geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur.

Met de herinrichting wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming op de A.C. de Graafweg garanderen. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de weg wordt de drinkwatertransportleiding van PWN die naast de weg ligt, verlegd.

 
  A.C. de Graafweg (N241) maart 2021  
  Bouwteam provincie Noord-Holland, PWN en Boskalis aan de slag  
 

Eind 2020 is de aanbesteding afgerond voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg en het verleggen van de drinkwatertransportleiding. Boskalis heeft de aanbesteding gewonnen. Nu met een aannemer aan boord kan het bouwteam - bestaande uit medewerkers van de provincie, PWN en Boskalis - aan de slag.

 
 
  Lees meer
 
 
Werk in uitvoering: aanvullend bodemonderzoek

Van 22 maart tot en met ongeveer eind mei doet Boskalis op meerdere plekken langs de A.C. de Graafweg aanvullend onderzoek zoals milieukundig en geotechnisch bodemonderzoek. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg bereikbaar.

 Lees meer
 
  A.C. de Graafweg (N241) maart 2021_5  
  Kennismaken met Boskalis: projectmanager Mark van der Star  
 

Het bouwteam met de provincie, PWN en Boskalis is van start gegaan. Tijd om eens kennis te maken de projectmanager van Boskalis, Mark van der Star.

 
 
  Lees het interview
 
 
Verwerving gronden bijna afgerond

Voor de verbreding van de weg en het verleggen van de drinkwaterleiding is grond van perceeleigenaren nodig. Er is overeenstemming  met ruim 90% van de eigenaren over de aankoop van hun grond. De provincie spreekt nog met vijf eigenaren om er in goed overleg uit te komen. Mocht dit niet lukken, dan wordt in het uiterste geval de grond onteigend.
 
  Volg ons op Facebook West-Friesland  
 

Geen nieuws van de provincie over West-Friesland missen?

Volg ons dan op Facebook: www.facebook.com/westfrieslandnh/.

 
     
  A.C. de Graafweg (N241) okt 2020 foto 3  
     
 
Colofon

Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door het projectteam Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) van de provincie Noord-Holland.

Vragen? Neemt u dan contact met ons op via 0800–0200 600 (gratis) of n241acdegraafweg@noord-holland.nl.
Volg de provincie

www.noord-holland.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief