headerafbeelding
  Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) - dinsdag 18 december 2018  
 
> Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)
> De eerste nieuwsbrief!
> Klankbordgroep Landschappelijk Inpassingsplan komt eind januari bijeen
> Eerste grondaankoop A.C. de Graafweg rond
> Samenwerking tussen provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf PWN
> Nieuws over de fietstunnel in Opmeer
> Archeologisch onderzoek
> Waar is het projectteam zoal mee bezig?
> Prettige feestdagen
 
 
Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)

De A.C. de Graafweg nadert het eind van haar levensduur. Het is een 12 kilometer lange, vrij smalle gebiedsontsluitingsweg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten, met een maximum snelheid van 80 km per uur.

 

De provincie is bezig met de voorbereiding van een zogenaamde trajectbenadering. Dat is een aanpak, waarin verbetering van de verkeersveiligheid en het garanderen van de doorstroming centraal staan. Een aanpak bovendien, die staat voor een goede afstemming en het voorkomen van versnippering van werkzaamheden, op en langs de A.C. de Graafweg.

 
 
 
De eerste nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241). Een aantal keer per jaar informeren wij u over alle ontwikkelingen rond de aanpak van deze weg. In deze eerste nieuwsbrief vindt u al flink wat wetenswaardigheden.

Heeft u zelf interessant nieuws over de A.C. de Graafweg? Laat het ons dan vooral weten en stuur een e-mail: n241acdegraafweg@noord-holland.nl. Veel leesplezier!

 

Bocht bij Wognum. Foto: Marieke Treffers
 
 
 
Klankbordgroep Landschappelijk Inpassingsplan komt eind januari bijeen

Welllicht was u er ook bij: drie avondbijeenkomsten over groenvoorzieningen die we in oktober organiseerden. Het was goed te zien dat zoveel omwonenden bij het overleg aanhaakten. Het resultaat? Een schat aan waardevolle informatie! Zoveel zelfs, dat we op 31 januari 2019 verder praten met een klankbordgroep van tien vertegenwoordigers die op die avonden zijn geselecteerd.

Lees verder
Animatie toekomstige situatie door Sweco.
 
 
 
Eerste grondaankoop A.C. de Graafweg rond

De provincie Noord-Holland bereikte eind november 2018 in goed overleg overeenstemming met een eigenaar over de aankoop van grond aan de A.C. de Graafweg. Deze grondaankoop is de eerste stap naar een herinrichting van deze weg.

Lees verder
A.C. de Graafweg ter hoogte van de Tramweg.
 
 
 
Samenwerking tussen provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf PWN

De provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf PWN hebben het afgelopen jaar nauw samengewerkt. Zo werden de krachten onder meer gebundeld over de vraag waar een nieuwe watertransportleiding bij de A.C. de Graafweg het beste kan worden aangelegd. Daarnaast werd besloten om samen te onderzoeken of met 1 bouwteam kan worden gewerkt en er gezamenlijk kan worden aanbesteed. Efficiënt én effectief, samen slimmer!

Lees verder
 
 
Nieuws over de fietstunnel in Opmeer

Mogelijk heeft u er al iets over gelezen: de nieuwe fietstunnel in Opmeer. In het verleden heeft de gemeente Opmeer deze tunnel op haar initiatief ingebracht bij de provincie Noord-Holland rondom project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241). Daarop heeft de provincie begin maart aangegeven dat als de gemeente voor 1 september 2018 een besluit neemt om de tunnel aan te leggen, deze zonder extra meerkosten meegenomen kan worden in het ontwerp van de herinrichting van de weg. Daarna zou gestart worden met het ontwerp van de weg en met name de verlegging van de PWN watertransportleiding, en daarvoor maakt de provincie kosten. De fietstunnel kan ook daarna nog worden meegenomen in het ontwerp, maar dat geeft wel extra kosten, omdat al uitgevoerde ontwerpwerkzaamheden opnieuw zullen moeten. Op verzoek van de gemeente heeft de provincie in eerste instantie uitstel over deze beslissing verleend tot 20 september.

 

Tijdens een bestuurlijk overleg op 27 september tussen gemeente Opmeer en provincie Noord-Holland is door de provincie nogmaals te kennen gegeven dat de voorbereidende werkzaamheden zullen doorgaan en er niet verder wordt gewacht totdat de gemeente tot een besluit is gekomen. Zoals de gemeente ook heeft bericht, ziet ze ondertussen geen noodzaak meer om de tunnel te bouwen, mede omdat met de herinrichting van het project de kruisingen al veiliger worden en omdat het voor hun onvoldoende zeker is dat een tunnel leidt tot een duurzaam veilige oplossing. Het ziet er dus naar uit dat de fietstunnel er niet komt.

 
 
 
 
Archeologisch onderzoek

De geschiedenis van het gebied rondom de A.C. de Graafweg gaat ver terug. Dat is waardevol, waar we natuurlijk heel zorgvuldig mee omgaan. Het spreekt dan ook voor zich dat we archeologisch onderzoek gaan uitvoeren voordat er een schop de grond in gaat.

 

Hoe gaat dat in z’n werk en wat denken we zoal te vinden? We vertellen er u op onze website meer over!

Lees verder
Historische kaart van de inrichting van Veenhuizen vr de inpoldering, opgenomen op een manuscriptkaart van Anthonis Metius en Cornelis Cornelisz uit 1627.
 
 
Waar is het projectteam zoal mee bezig?

Mogelijk was u al eens aanwezig bij één of meerdere informatieavonden het afgelopen jaar. Er volgen er vanzelfsprekend meer. Tijdens deze bijeenkomsten houden wij de omgeving op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Het projectteam is verder bezig met:

  • het beantwoorden van omgevingsvragen en het onderhouden van relaties met al onze contacten in de omgeving van de A.C de Graafweg;
  • ontvangen zienswijzen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) beantwoorden en voorleggen voor besluitvorming;
  • uitkomsten van onderzoeken verwerken;
  • opgehaalde klanteisen en wensen verwerken;
  • benodigde vergunningen voorbereiden;
  • onderzoeken welke aanbestedingsvorm en samenwerking met de markt de beste kansen biedt;
  • een contract opstellen om te kunnen aanbesteden.
 
 
 
 
Prettige feestdagen
Het projectteam van Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) wenst u alvast prettige feestdagen en kijkt uit naar het nieuwe jaar waarin de toekomst van de A.C. de Graafweg verder wordt ingevuld!
 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) van de provincie Noord-Holland.

Vragen? Neemt u dan contact met ons op via 0800–0200 600 (gratis) of n241acdegraafweg@noord-holland.nl.
 
facebook Facebook
twitter Twitter