headerafbeelding
  Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) - dinsdag 19 mei 2020  
 
> Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) en verleggen drinkwatertransportleiding
> Provinciaal Inpassingsplan herinrichting N241 onherroepelijk
> Aanbesteding gestart
> Gekapte bomen worden beschoeiing op N244
> Interview met Stef Goossens, projectmanager bij PWN
> Coronatijd: het werk gaat door
> Zelf nieuws melden
 
 
Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) en verleggen drinkwatertransportleiding

De A.C. de Graafweg (N241) nadert het eind van haar levensduur. Het is een 12 kilometer lange, vrij smalle gebiedsontsluitingsweg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. Er geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur.

Met de herinrichting wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming op de A.C. de Graafweg garanderen. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de weg wordt de drinkwatertransportleiding van PWN die naast de weg ligt, verlegd.

 
 
 
Provinciaal Inpassingsplan herinrichting N241 onherroepelijk

Raad van State heeft zich 1 april positief uitgesproken in de beroepsprocedure voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Herinrichting A.C. de Graafweg (N241). Met de uitspraak is het PIP onherroepelijk geworden. Dit houdt in dat er geen juridische belemmeringen meer zijn voor de herinrichting van de weg. Een PIP is een bestemmingsplan van de provincie, waarmee de bestemming van een bepaald gebied juridisch is vastgelegd. De kern van het PIP voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg is om de weg, de bermen en het fietspad te verbreden en het aantal in- en uitritten te selecteren.
 
In aanvulling op het PIP ligt er momenteel een vergunningsaanvraag ter inzage voor de mogelijke aanleg van een erftoegangsweg ter hoogte van de A.C. de Graafweg 8-12 en tijdelijke werkstroken. Via de erftoegangsweg kan het verkeer vanaf de aangrenzende percelen veilig de N241 op rijden ter hoogte van ovonde Langereis. De werkstroken zijn bedoeld voor het bouwverkeer zodat deze niet over de weg hoeven te rijden tijdens de herinrichting van de weg. Hierdoor is er voor het doorgaande verkeer minder overlast tijdens de werkzaamheden.

N241 tussen Verlaat en ovonde Langereis
 
 
 
Aanbesteding gestart
De aanbesteding voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg en verleggen van de drinkwatertransportleiding van PWN is gestart. Tijdens de aanbesteding zoeken de provincie Noord-Holland en PWN een aannemer die met hen een bouwteam vormt. Het bouwteam maakt een definitief ontwerp voor de weg en werkt de volgorde van de werkzaamheden uit. Vervolgens voert deze aannemer de werkzaamheden aan de weg en de drinkwaterleiding uit.
 
Na een informatiebijeenkomst hebben meerdere aannemers hun interesse aangegeven. De provincie heeft vervolgens de vijf meest geschikte bedrijven geselecteerd. Deze bedrijven doorlopen tijdens de aanbesteding meerdere fases waarbij steeds de beste doorgaan. De afvalrace eindigt in december; dan is duidelijk welke aannemer de aanbesteding heeft gewonnen en in het bouwteam komt.
Aanleg van een drinkwatertransportleiding bij de N9
 
 
 
Gekapte bomen worden beschoeiing op N244
In februari kapte de provincie een aantal bomen langs de A.C. de Graafweg. De bomen werden gekapt voor de veiligheid, omdat ze te dicht op de weg staan, en als voorbereiding op de herinrichting van de N241.
 
De gekapte bomen krijgen een goede herbestemming. De aannemer die de bomen kapte, gaat de bruikbare restanten van de bomen gebruiken als beschoeiing voor de oevers langs de N244, de provinciale weg van Alkmaar naar de N247, bij Edam.
 
De provincie compenseert de gekapte bomen met het planten van nieuwe bomen, zoveel mogelijk langs de A.C. de Graafweg, op een veilige afstand van de weg. In overleg met de betrokken gemeenten kijkt de provincie naar locaties voor het herplanten van bomen.
Aannemer kapt bomen langs A.C. de Graafweg
 
 
 
Interview met Stef Goossens, projectmanager bij PWN
Parallel aan de A.C. de Graafweg ligt een transportleiding van drinkwaterbedrijf PWN. Nu de verbindingsweg op de schop gaat, is er ook werk aan de winkel om te voorkomen dat deze onder het asfalt komt – onbereikbaar voor onderhoud. In de praktijk betekent dit dat 7800 meter leiding moet worden verlegd. Projectmanager Stef Goossens van PWN over wat hier zoal bij komt kijken. Lees verder
Stef Goossens in een waterleidingbuis
 
 
 
Coronatijd: het werk gaat door

Tijdens deze coronatijd gaat het werk zoveel mogelijk door en werken de medewerkers van de provincie en PWN thuis. Zo loopt de aanbesteding en hebben de contractmanagers achter hun bureau of de keukentafel thuis veel online contact met geïnteresseerde aannemers.
Ook deze nieuwsbrief kwam thuis - bij onze communicatieadviseur op het West-Friese platteland - tot stand.
Verder verwachten we in het najaar een inloopbijeenkomst te organiseren. Het team Omgevingsmanagement denkt na hoe de bijeenkomst eruit komt te zien, in verband met de anderhalvemetersamenleving.

Thuis aan de slag met de nieuwsbrief
 
 
Zelf nieuws melden
Heeft u zelf interessant nieuws over de A.C. de Graafweg? Laat het ons dan vooral weten en stuur een e-mail naar: n241acdegraafweg@noord-holland.nl.
 
 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) van de provincie Noord-Holland.

Vragen? Neemt u dan contact met ons op via 0800–0200 600 (gratis) of n241acdegraafweg@noord-holland.nl.
 
facebook Facebook
twitter Twitter