headerafbeelding
  Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) - dinsdag 26 maart 2019  
 
> Project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)
> Provinciaal Inpassingsplan A.C. de Graafweg (N241) definitief vastgesteld
> Videoverslag van een geslaagde inloopavond op 27 februari 2019
> Waar is het projectteam zoal mee bezig?
> Interview met rentmeester Willem Schuur
> Zelf nieuws melden
 
 
Project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)

De A.C. de Graafweg nadert het eind van haar levensduur. Het is een 12 kilometer lange, vrij smalle gebiedsontsluitingsweg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. Er geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur.

 

De provincie Noord-Holland is bezig met de voorbereiding van de herinrichting met een zogenaamde trajectbenadering. Dat is een aanpak waarin verbetering van de verkeersveiligheid en het garanderen van de doorstroming centraal staan. Een aanpak die bovendien staat voor een goede afstemming van en het voorkomen van versnippering van werkzaamheden, op en langs deze weg.

 
 
 
Provinciaal Inpassingsplan A.C. de Graafweg (N241) definitief vastgesteld

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de A.C. de Graafweg (N241) is maandag 4 maart 2019 definitief vastgesteld door Provinciale Staten. Daarmee is er groen licht voor de herinrichting van de N241 tussen Wognum en het Verlaat. Vanaf 14 maart 2019 ligt het PIP ter inzage en gedurende zes weken loopt de beroepstermijn.

Lees verder
A.C. de Graafweg
 
 
Videoverslag van een geslaagde inloopavond op 27 februari 2019

Met ruim 180 aanwezige belanghebbenden en geïnteresseerden rondom het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) was de inloopavond op woensdag 27 februari 2019 zeker geslaagd. Tijdens deze avond informeerde het projectteam iedereen over de huidige stand van zaken, maar ook over de toekomstige plannen en de mogelijke werkzaamheden. Op de informatiemarkt waren diverse thema’s vertegenwoordigd. En om een indruk te krijgen hoe de weg er over enkele jaren ongeveer uit gaat zien, was het mogelijk om met een Virtual Reality (VR) bril een blik te werpen op de weg en nabije omgeving. Benieuwd naar hoe de avond verder verliep? Bekijk dan het videoverslag via onderstaande link.

Bekijk de video
 
 
 
 
Waar is het projectteam zoal mee bezig?

Landschappelijk Inpassingsplan

Met de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is het planologisch mogelijk geworden om de herinrichting te realiseren. In het verlengde van het PIP wordt nu gewerkt aan het afronden van het Landschappelijk Inpassingsplan (LIP), wat een nadere invulling is van het PIP.

 

Aannemer

Deze maand is een marktconsultatie gestart om met aannemers van gedachten te wisselen over het slim organiseren van het project. Ook is de provincie verdere voorbereidingen aan het treffen voor het contracteren van een aannemer.

 

Grond

Op dit moment loopt de verwerving van benodigde grond voor het project, en in de komende weken vinden er verschillende grondonderzoeken plaats ter voorbereiding van het nieuwe wegontwerp. Later volgt er nog archeologisch onderzoek.

 

Het projectteam is verder bezig met o.a. het beantwoorden van omgevingsvragen en het onderhouden van relaties met de omgeving, uitkomsten van onderzoeken verwerken en benodigde vergunningen voorbereiden.

Uitleg over het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)
 
 
 
Interview met rentmeester Willem Schuur

Wat doet een rentmeester precies en wat zijn de uitdagingen bij dit werk? En is er verder al meer te vertellen over de weg? In dit interview is Willem Schuur aan het woord over zijn werk als rentmeester voor het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241). Daarnaast vertelt Willem over hoe lang hij dit werk al doet en wat dat werk nou zo leuk maakt.

Lees verder
 
 
 
Zelf nieuws melden

Heeft u zelf interessant nieuws over de A.C. de Graafweg? Laat het ons dan vooral weten en stuur een e-mail naar: n241acdegraafweg@noord-holland.nl.

 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) van de provincie Noord-Holland.

Vragen? Neemt u dan contact met ons op via 0800–0200 600 (gratis) of n241acdegraafweg@noord-holland.nl.
 
facebook Facebook
twitter Twitter