headerafbeelding
  Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) - donderdag 30 januari 2020  
 
> Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)
> Kapwerkzaamheden februari
> Stand van zaken
> Kavelruil S-bocht Tramweg
> Interview Bart Dekker, manager projectbeheersing
> Korte terugblik
> Volg ons op Facebook West-Friesland
> Zelf nieuws melden
 
 
Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)

De A.C. de Graafweg nadert het eind van haar levensduur. Het is een 12 kilometer lange, vrij smalle gebiedsontsluitingsweg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. Er geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur.

 

De provincie Noord-Holland is bezig met de voorbereiding van een zogenaamde trajectbenadering. Dat is een aanpak waarin verbetering van de verkeersveiligheid en het garanderen van de doorstroming centraal staan. Een aanpak die bovendien staat voor een goede afstemming van en het voorkomen van versnippering van werkzaamheden, op en langs deze weg.

 
 
 
Kapwerkzaamheden februari

De provincie voert van 10 tot en met 17 februari kapwerkzaamheden langs de A.C. de Graafweg uit. Sommige bomen vormen een gevaar voor de verkeersveiligheid en de omgeving, omdat ze dicht op de weg staan of ziek zijn. Ook in de voorbereiding voor de herinrichting van de weg moeten bomen verwijderd worden.??

De bomen staan ten westen en oosten van Opmeer: vanaf de kruising met Verlaat tot aan de westkant van Opmeer en vanaf de S-bocht ter hoogte van de Tramweg in Wognum tot aan de rotonde bij de Nieuweweg. Het verkeer wordt tijdens de kapwerkzaamheden over een rijstrook geleid met een rijdende afzetting. Voor (brom)fietsers zijn er omleidingsroutes.

Lees verder
Bomen langs de A.C. de Graafweg
 
 
 
Stand van zaken
Aanbesteding
Het is voor de omgeving niet zo zichtbaar, maar we steken momenteel veel tijd en energie in de voorbereiding. Zo zijn we 23 januari officieel gestart met de aanbesteding. De provincie doet de aanbesteding mede namens PWN; tegelijkertijd met de herinrichting van de N241legt PWN een nieuwe drinkwatertransportleiding naast de weg aan. Nadat we alle aanbiedingen van aannemers hebben beoordeeld, verwachten we dit najaar een aannemer te selecteren.
 
Inloopbijeenkomst mei
In mei organiseren we een inloopbijeenkomst. Iedereen die weer even het laatste nieuws wil horen of meer wil weten over het project, is van harte welkom. De datum en locatie van de bijeenkomst volgt in de huis-aan-huisbladen, op de website en via de Facebookpagina van West-Friesland.
 
Grondverwerving
We zijn volop bezig met de verwerving van de grond die nodig is voor de herinrichting van de weg. De provincie heeft nu ruim 60% van de benodigde grond verworven, onder andere door de kavelruil ter hoogte van de Tramweg in Wognum.
Kruising Tramweg/A.C. de Graafweg
 
 
 
Kavelruil S-bocht Tramweg

Eigenaren van percelen ter hoogte van de S-bocht bij de Tramweg in Wognum hebben eind oktober een kavelruilovereenkomst ondertekend. Na 2 jaar praten en onderhandelen hebben alle partijen - boeren, particulieren, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland – hun handtekening gezet en de kavelruil officieel gemaakt.

Lees verder
Perceeleigenaren van kavelruil
 
 
 
Interview Bart Dekker, manager projectbeheersing
Ik werk als manager projectbeheersing bij ingenieursbureau Sweco. De provincie Noord-Holland en Sweco werken samen aan het project voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg. Afgelopen najaar had ik mijn 12,5 jarig jubileum bij Sweco (voorheen Grontmij). Ik begon als tekenaar en groeide daarna door naar de functie van werkvoorbereider, kostendeskundige, contractadviseur en adviseur civiele techniek. Daarnaast heb ik ook gewerkt als risicomanager, toezichthouder en directievoerder. Dit alles vanuit een civieltechnische invalshoek. Ik heb dan ook in Alkmaar Civiele Techniek gestudeerd. Lees verder
Bart Dekker
 
 
 
Korte terugblik
Waar zijn we zoal mee bezig? Een korte terugblik op het najaar van 2019. 
 
Voorbereiding plannen erftoegangsweg A.C. de Graafweg 8-12
Met het verminderen van in- en uitritten maken we de weg veiliger. Daarom wil de provincie ter hoogte van de A.C. de Graafweg 8-12 (in de buurt van de ovonde) een erftoegangsweg aanleggen die de in- en uitritten daar vervangt. We zijn begonnen met de voorbereiding hiervoor en praten met de bewoners en de gemeente Heerhugowaard over de plannen. Ook hebben we een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van de erftoegangsweg en werkstroken langs verschillende delen van de weg. Door de aanleg van werkstroken kunnen we veilig aan de weg werken en kan het autoverkeer over de weg blijven rijden tijdens de werkzaamheden.
 
Samenwerking provincie en PWN
In oktober hebben de provincie en PWN een samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van de A.C. Graafweg ondertekend. De werkzaamheden voor de herinrichting van de weg en het verleggen van de drinkwatertransportleiding worden op die manier gecombineerd. Dit doen we om zo efficiënt mogelijk te werken en overlast tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.
 
Klankbordgroep
In september kwam de klankbordgroep bij elkaar. Het verslag vindt u op onze website.
Hectometerpaal langs de A.C. de Graafweg (N241)
 
 
 
Volg ons op Facebook West-Friesland
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de A.C. de Graafweg? Volg dan voortaan de Facebookpagina van Westfriesland. Hier lees je alles over de stand van zaken van het project, planning en werkzaamheden. De Facebookpagina van de N241 vervalt per 17 februari.
 
 
Zelf nieuws melden
Heeft u zelf interessant nieuws over de A.C. de Graafweg? Laat het ons dan vooral weten en stuur een e-mail naar: n241acdegraafweg@noord-holland.nl.
 
 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) van de provincie Noord-Holland.

Vragen? Neemt u dan contact met ons op via 0800–0200 600 (gratis) of n241acdegraafweg@noord-holland.nl.
 
facebook Facebook
twitter Twitter