headerafbeelding
  Herinrichting N243 Alkmaar – Avenhorn - dinsdag 7 juli 2020  
 
> Inleiding
> Afronding speurwerkzaamheden
> Stand van zaken bestemmingplannen
> Onderhoudswerkzaamheden op www.infoN243.nl
> Fietsbruggen uit 3D betonprinter in het nieuws
> Meer informatie
 
 
Inleiding
Met deze nieuwsbrief van het project Herinrichting N243 Alkmaar - Avenhorn houden we u op de hoogte van de stand van zaken en mogelijke procedures.

Het doel van de herinrichting is het veiliger maken van de N243 en het uitvoeren van groot onderhoud. De N243 is de provinciale weg door Schermer (Noordervaart), Beemster (Schermerhornerweg en Middenweg) en Koggenland (provinciale weg). Het is een smalle weg met veel verkeer, een aantal drukke kruisingen en veel directe wegaansluitingen van woningen en bedrijven.
 
 
 
Afronding speurwerkzaamheden

Afgelopen voorjaar heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar de kabels en leidingen in de Noordervaart. Een onderzoek dat de moeite waard bleek te zijn, omdat in de praktijk niet altijd alle kabels en leidingen op de plek te liggen waar ze op tekening zouden moeten liggen. Dat bleek ook langs de vaart het geval te zijn. Alle informatie uit het onderzoek wordt meegegeven aan de te selecteren aannemer.

Filmpje gemist? Bekijk het hier!
Bewoner Noordervaart brengt stuk cake aan kabelspeurders
 
 
 
Stand van zaken bestemmingplannen

De Raad van State heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de bestemmingsplannen voor project N243 in Alkmaar en Beemster. Alle bestemmingsplannen voor de N243 zijn daarmee onherroepelijk. De provincie gaat in augustus 2020 starten met de aanbesteding van de werkzaamheden. Dat traject gaat ongeveer een jaar duren.

Lees verder
 
 
Onderhoudswerkzaamheden op www.infoN243.nl
Geregeld vinden (onderhouds)werkzaamheden plaats op of nabij de N243. Deze werkzaamheden zijn geen onderdeel van de herinrichting, maar worden door verschillende organisaties uitgevoerd (gemeenten, Hoogheemraadschap, Liander etc). Om de omgeving toch meer informatie over deze werkzaamheden te geven, worden deze zoveel mogelijk op www.infoN243 onder ‘Onderhoudswerkzaamheden’ geplaatst. Lees verder
 
 
 
 
Fietsbruggen uit 3D betonprinter in het nieuws

In het Noordhollands Dagblad/Alkmaarsche Courant is vrijdag 10 april 2020 een mooi artikel verschenen over de fietsbruggen die door middel van een 3D-betonprinter worden gemaakt voor de N243.Lees hier het hele artikel
Fietsbruggen geprint uit ’grote slagroomspuit’
 
 
Meer informatie

Op de website www.infoN243.nl is meer informatie te vinden. Hier staan ook visualisaties van het eerste schetsontwerp, evenals een filmpje van de huidige en de toekomstige situatie. Deze beelden geven een goede indruk van hoe de N243 er na de herinrichting uit komt te zien. En vergeet niet de omgevingsapp N243 op uw mobiele telefoon/tablet (gratis) te downloaden.


Bij vragen kunt u bellen naar het Servicepunt provincie Noord-Holland, 0800 – 0200 600 (gratis) of mailen naar infoN243@noord-holland.nl. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website of via het e-mailadres.

Bekijk hier het filmpje