headerafbeelding
  Herinrichting N243 Alkmaar Avenhorn - donderdag 15 maart 2018  
 
> Inleiding
> Stand van zaken door omgevingsmanager Stef Bakker
> Informatiebijeenkomsten december 2017
> Toestemmingen & procedures
> Omgevingsapp N243
> Onderzoek & inspecties
> Beheer & onderhoud
> Meer informatie
 
 
Inleiding
Met deze nieuwsbrief van het project Herinrichting N243 Alkmaar - Avenhorn houden we u graag op de hoogte van de stand van zaken, het vervolg en de komende procedures.

Het doel van de herinrichting is het veiliger maken van de N243 en het uitvoeren van groot onderhoud. De N243 is de provinciale weg door Schermer (Noordervaart), Beemster (Schermerhornerweg en Middenweg) en Koggenland (provinciale weg). Het is een smalle weg met veel verkeer, een aantal drukke kruisingen en veel directe wegaansluitingen van woningen en bedrijven.
 
 
 
Stand van zaken door omgevingsmanager Stef Bakker

Buiten is er nog weinig te zien, maar achter de schermen vinden allerlei activiteiten plaats om te komen tot uitvoering van de werkzaamheden in 2019. Graag geven we u een kijkje.

Het ontwerp dat we tijdens de studie voor de N243 in 2015 maakten wordt op dit moment verder uitgewerkt.

Lees verder
 
 
 
Informatiebijeenkomsten december 2017

Op dinsdag 12 december vond in Stompetoren de eerste informatiebijeenkomst plaats. Vlak voor de start werd de sneeuw nog van het parkeerterrein geveegd.

Lees verder
 
 
 
Toestemmingen & procedures
Zoals eerder aangekondigd, zijn op 15 januari de verkeersbesluiten tot afsluiting van het Zuidje en tot verwijdering van een aantal bushaltes langs de N243 in de Staatscourant gepubliceerd. Lees verder
 
 
 
Omgevingsapp N243

De provincie ontwikkelde voor het project herinrichting N243 een zogenaamde omgevingsapp.

Met deze app houden we u op hoogte van de ontwikkelingen van het project en zodra we buiten aan het werk gaan kunt u hier meer informatie terugvinden over de uit te voeren werkzaamheden en eventuele wegomleidingen.

Lees verder
 
 
 
Onderzoek & inspecties

Zoals we in de vorige nieuwsbrief noemden, zijn proefsleuven gemaakt langs de weg om de ligging van kabels en leidingen te controleren.

Als de vorst uit de grond is worden deze graafwerkzaamheden opgepakt of zijn bij het uitkomen van deze nieuwsbrief alweer gestart.

Lees verder
 
 
 
Beheer & onderhoud

Om het beheer en onderhoud van onder meer de provinciale weg N243 effectiever, efficiënter en uiteindelijk goedkoper uit te voeren sloot de provincie een gebiedscontract af.

Eind januari heeft de gebiedsaannemer de bermen langs de N243 verlaagd. Dit gebeurde om de wateroverlast te verhelpen en daarmee de veiligheid van de weggebruikers te borgen.

Lees verder
 
 
Meer informatie
Op de website www.infoN243.nl is meer informatie te vinden. Hier staan ook visualisaties van het eerste schetsontwerp. Deze geven een goede indruk van hoe de N243 er na de herinrichting uit komt te zien.

Bij vragen kunt u bellen naar het Servicepunt provincie Noord-Holland, 0800 – 0200 600 (gratis) of mailen naar infoN243@noord-holland.nl. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website of via het e-mailadres