headerafbeelding
  Trajectonderhoud N246-N244 - woensdag 3 oktober 2018  
 
> Trajectonderhoud N246-N244
> Sloop Beatrixbrug van start!
> Tijdelijke Beatrixbrug gestremd voor de scheepvaart hoger dan 1,50 meter
> Timelapse bouw tijdelijke brug
> Wat vindt u van de communicatie over de werkzaamheden aan de Beatrixbrug en N246?
> Uitvoerder Mark Klompstra aan het woord
> Archeologen vinden verdwenen dorp
> Informatie en vragen
 
 
Trajectonderhoud N246-N244

De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de N246 en de N244, van Wormerveer tot Alkmaar. Ook de vernieuwing van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug maakt deel uit van het project. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om meteen de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. We houden u en anderen graag op de hoogte van deze werkzaamheden. Kent u mensen in uw omgeving die de nieuwsbrief nog niet ontvangen? Stuur hem door! Dan lezen zij ook het meest recente nieuws. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.

 
 
 
Sloop Beatrixbrug van start!

De sloop van de Beatrixbrug is gestart. Op maandag 24 september zijn de werkzaamheden aan de noordkant (kant Starnmeer) begonnen. Na de noordkant wordt het beweegbare brugdek verwijderd en dan volgt de sloop van de andere delen van de oude Beatrixbrug.

Lees verder
Sloopwerkzaamheden Beatrixbrug (Foto: Hans van der Ham)
 
 
 
Tijdelijke Beatrixbrug gestremd voor de scheepvaart hoger dan 1,50 meter

De tijdelijke Beatrixbrug bij Westknollendam kan door een beschadiging aan een van de cilinders tijdelijk niet open voor het scheepvaartverkeer. De Tapsloot is daarom in ieder geval tot en met vrijdag 5 oktober a.s. gestremd voor de scheepvaart die meer dan 1,50 meter hoog is. Het wegverkeer kan wel gebruikmaken van de brug. De aannemer werkt hard aan het oplossen van het probleem. Op de website en Facebook houden we u op de hoogte.

Lees verder
Tijdelijke Beatrixbrug (Foto: Ron Bie Media)
 
 
 
Timelapse bouw tijdelijke brug

De afgelopen periode is de tijdelijke Beatrixbrug gebouwd. In 10 weken tijd is de brug ‘in elkaar gezet’. Bekijk de timelapse video op onze website om te zien hoe dat is gebeurd!

Ga naar de timelaps
Bouw van tijdelijke Beatrixbrug (Foto: Christiaan Spiekhout)
 
 
Wat vindt u van de communicatie over de werkzaamheden aan de Beatrixbrug en N246?
Het afgelopen half jaar is al hard gewerkt op de N246. De tijdelijke Beatrixbrug werd in gebruik genomen, de nieuwe aansluiting Starnmeerdijk is aangelegd. De provincie is benieuwd naar uw mening over de werkzaamheden en de communicatie erover. Wilt u onze tevredenheidsenquête invullen? Het kost ongeveer 5 minuten. Met uw reactie kunnen we de communicatie over wegwerkzaamheden in de toekomst mogelijk nog verder verbeteren. Alvast bedankt voor de moeite.
 
 
 
 
Uitvoerder Mark Klompstra aan het woord

Uitvoerder Mark Klompstra is bij het project Trajectonderhoud N246-N244 uitvoerder voor alles wat met de weg te maken heeft. Daarom is hij onder andere betrokken bij de aansluitingen naar de nieuwe tijdelijke brug en bij de nieuwe aansluiting naar de Starnmeerdijk. In dit artikel vertelt hij meer over zijn werk.

Lees verder
Mark Klompstra
 
 
 
Archeologen vinden verdwenen dorp

Als voorbereiding op de werkzaamheden heeft de provincie archeologisch onderzoek laten doen ter hoogte van De Woude. Tijmen Kok van archeologisch adviesbureau RAAP was betrokken bij het veldonderzoek. Hij vertelt over een bijzondere vondst.

Lees verder
Archeologisch onderzoek (Foto: Peter Bitter)
 
 
Informatie en vragen

De provincie houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project Trajectondehoud N246-N244 via deze nieuwsbrief. Daarnaast kunt u ook informatie vinden over de achtergrond van het project, de werkzaamheden en planning op onze website en via Facebook.

Voor vragen en opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600 of stuur een e-mail naar servicepunt@noord-holland.nl.

 
 
 
 
Colofon

De nieuwsbrief Trajectonderhoud N246 - N244 (Alkmaar) is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Meer informatie via www.infoN246.nl. Volg ons ook via Facebook en Twitter @infoN246_N244.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.