headerafbeelding
  N246 - woensdag 7 oktober 2015  
 
> Herinrichting Provincialeweg N246
> Afgerond proces met inspraak van de bewoners
> Gedeputeerde Staten neemt besluit over rotonde
> Vervolgstappen
> Digitale nieuwsbrief N246
> Vragen?
 
 
Herinrichting Provincialeweg N246

Provincie Noord-Holland start binnenkort met de voorbereiding voor de herinrichting van N246 vanaf de Beatrixbrug tot en met de Kogerpolderbrug. Tevens wordt de vervanging van de Beatrixbrug en het groot onderhoud op de N244 en de N246 meegenomen (vanaf Alkmaar tot aan de A8). De uitvoering is gepland in 2017-2018.

Deze digitale nieuwsbrief special staat in het teken van de herinrichting van de Provincialeweg N246 ter hoogte van de Kogerpolder en Starnmeer. Graag informeert de provincie u over de resultaten, de besluitvorming en de vervolgstappen.

 
 
Afgerond proces met inspraak van de bewoners

Provincie Noord-Holland gaat in de komende jaren de N246 herinrichten tussen de Kogerpolderbrug en de Beatrixbrug. Een onderdeel hiervan is de herinrichting van de Provincialeweg ter hoogte van de Kogerpolder en Starnmeer. Hiervoor is afgelopen jaar een schets gemaakt door de provincie. In twee avonden in januari en maart 2015 is deze besproken met bewoners en is er samen met bewoners gezocht naar alternatieve inrichtingsmogelijkheden. De avonden zijn begeleid door een onafhankelijke voorzitter. Tijdens de eerste avond zijn de doelen en randvoorwaarden voor de herinrichting besproken en hebben de ruim 50 bewoners zeven alternatieven getekend op grote kaarten.

 

 

 

Deze alternatieven zijn  door de provincie en Grontmij uitgewerkt en beoordeeld aan de hand van de randvoorwaarden, doelen en wensen van de bewoners (zoals op kosten, veiliger, bereikbaar voor nood- en hulpdiensten en dijkfunctie). Op de tweede avond is deze weging uitvoerig besproken en is ook het sluipverkeer door de polder en de mogelijke oplossingen toegelicht. Aan het eind van de avond hebben de aanwezigen de vijf overgebleven alternatieven mogen scoren. Met een zeer ruime meerderheid is door de aanwezigen gekozen voor de rotonde-variant. Er is afgesproken dat de provincie deze variant voor besluitvorming zou voordragen aan GS.

 
Gedeputeerde Staten neemt besluit over rotonde

Op 6 oktober 2015 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de voorgestelde herinrichting van de N246 ter hoogte van de Kogerpolder en Starnmeer. De aanleg van de rotonde en de parallelweg is hiermee een feit. Provincie Noord-Holland hecht grote waarde aan de betrokkenheid van bewoners. U kent de situatie ter plekke het beste en met uw ervaringen en suggesties kan de provincie betere oplossingen realiseren. De N246 wordt verkeersveiliger ingericht en de doorstroming blijft behouden. Graag willen we alle bewoners die hebben meegedacht bedanken voor hun inbreng. We hebben het proces als heel zinvol en constructief ervaren.

 

 
 
 
Vervolgstappen
Afgelopen maanden heeft de provincie het gekozen ontwerp geoptimaliseerd door de parallelweg dichterbij de N246 te situeren. Hierdoor is er minder grondaankoop noodzakelijk. In de komende weken gaat de provincie starten met de gesprekken met grondeigenaren om de benodigde grond te verwerven om de herinrichting te kunnen realiseren. De rentmeester zal in opdracht van de provincie de gesprekken voeren. De grondeigenaren worden hiervoor binnenkort benaderd. Daarnaast wordt een ingenieursbureau aangetrokken om het ontwerp verder uit te werken en de voorbereidende onderzoeken uit te voeren.

 

Zij doen dit voor het gehele traject N246 en de N244 richting Alkmaar (Groot Onderhoud), inclusief de vervanging van de Beatrixbrug. Dit ingenieursbureau gaat ook de noodzakelijke procedures, zoals bestemmingsplanwijzigingen voorbereiden. Deze zullen vanaf medio 2016 doorlopen worden. In de tweede helft van 2016 start naar verwachting de aanbesteding van het werk aan een aannemer. De uitvoering van het werk vindt plaats in 2017–2018. Nadere informatie over de herinrichting van de N246 met groot onderhoud aan de N244 volgt halverwege 2016.

 

 
 
Digitale nieuwsbrief N246

Provincie Noord-Holland start binnenkort met de voorbereiding voor de herinrichting van N246 vanaf Beatrixbrug tot en met de Kogerpolderbrug. Tevens wordt de vervanging van de Beatrixbrug en het het groot onderhoud op de N244 en de N246 meegenomen. Wilt u volledig op de hoogte zijn van de werkzaamheden? De provincie brengt periodiek een digitale nieuwsbrief uit met daarin alle ontwikkelingen en werkzaamheden. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar infoN246@noord-holland.nl

 

Binnenkort kunt u ook meer lezen over de voorbereidingen op de N246 op de provinciale website: www.noord-holland.nl

 
 
Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het provinciaal servicepunt Wegen en Vaarwegen via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. U kunt ook een e-mail sturen aan Joris van Liebergen, omgevingsmanager, via infoN246@noord-holland.nl

 
 
 
 
Colofon

De N246 special is een uitgave van de provincie Noord-Holland.

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.