headerafbeelding
  N246 - woensdag 13 april 2016  
 
> Nieuwsbrief N246 - N244
> Herinrichting provincialeweg N246 - N244
> Druk bezochte inloopavonden De Woude en Markenbinnen
> Bereikbaarheidsonderzoek
> Wat gebeurt er de komende tijd?
> Planning
> Vragen?
 
 
Nieuwsbrief N246 - N244

Met deze digitale nieuwsbrief informeert de provincie u over de voortgang, activiteiten, besluitvorming en de vervolgstappen van de werkzaamheden aan de Provincialeweg N246 - N244 (Alkmaar). Weet u andere die geïnteresseerd zijn in dit project? Stuur deze nieuwsbrief naar ze door.

Aanmelden voor het automatisch ontvangen van de digitale nieuwsbrief kan via de website www.infoN246.nl

 
 
Herinrichting provincialeweg N246 - N244

De Provincialeweg N246 en N244 (Alkmaar) wordt veiliger gemaakt waarbij ook de doorstroming verbetert. Een aantal onveilige aansluitingen op de N246 worden veiliger ingericht. Tevens wordt er groot onderhoud uitgevoerd en worden de Beatrixbrug en waarschijnlijk ook de Kogerpolderbrug geheel vernieuwd. Het traject N246 loopt vanaf de N203 via de Beatrixbrug (N246) tot en met de Kogerpolderbrug. Het traject op de N244 loopt van de Kogerpolderbrug tot aan de aansluiting met de N243 en N242. De werkzaamheden vinden conform de huidige planning plaats van eind 2017 tot en met begin 2019.

 
 
 
 
Druk bezochte inloopavonden De Woude en Markenbinnen
De provincie heeft ter voorbereiding op de werkzaamheden twee inloopavonden georganiseerd. Op 4 februari een inloopavond in De Woude en op 7 maart in Markenbinnen. Beide avonden zijn zeer goed bezocht, in Markenbinnen zijn ruim 240 mensen geweest. Het projectteam van de provincie heeft veel vragen beantwoord over de aanpassingen aan de weg, de planning en de bereikbaarheid van het gebied tijdens de werkzaamheden. Vooral de bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven in de omgeving leverde veel vragen op.
Heeft u de inloopavonden gemist? Op www.infoN246.nl leest u alle informatie over het project.
Inloopavond in De Woude
 
 
Bereikbaarheidsonderzoek
Tijdens de inloopavonden en via de website is door veel mensen gereageerd op de enquête voor het bereikbaarheidsonderzoek. De provincie voert momenteel onderzoek uit naar verschillende varianten om de hinder tijdens de werkzaamheden voor de omgeving te beperken, bijvoorbeeld door het treffen van tijdelijke maatregelen bij de bruggen. De informatie die wij kregen via de enquête is daarbij van belang. U kent het gebied immers goed en maakt gebruik van de omliggende wegen. In juni volgt een besluit over de te nemen tijdelijke maatregelen. Actuele informatie ontvangt u via deze digitale nieuwsbrief en leest u op de website www.infoN246.nl.
 
 
 
Wat gebeurt er de komende tijd?

De provincie werkt nu aan de variantenstudie voor de tijdelijke maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Dit onderzoek is nodig om de tijdelijke maatregelen te bepalen tijdens het vervangen van de Beatrixbrug en mogelijk ook de Kogerpolderbrug. De tijdelijke maatregelen worden ingezet om de polder bereikbaar te houden en de hinder voor de omgeving gedurende de werkzaamheden te beperken. De resultaten van het onderzoek en de gekozen maatregelen zijn in juni 2016 bekend.


Eind 2015 heeft de provincie een ingenieursbureau geselecteerd die het ontwerp gaat uitwerken. Dit ingenieursbureau bereidt ook de noodzakelijke procedures, zoals bestemmingsplanwijzigingen, voor. De wijzigingen in de bestemmingsplannen gaan eind juni 2016 in procedure. De provincie organiseert hiervoor in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Castricum en Zaanstad inloopavonden.

In de tweede helft van 2016 start de aanbesteding van het werk aan een aannemer. Begin 2017 wordt het werk gegund. De uitvoering van de werkzaamheden start, volgens de voorlopige planning, in het laatste kwartaal van 2017. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin 2019 gereed.

 
 
 
Planning

Tot juni 2016:
onderzoek naar varianten voor tijdelijke maatregelen bereikbaarheid tijdens vernieuwing Beatrixbrug en Kogerpolderbrug.

Juni 2016:
gekozen variant voor tijdelijke maatregelen bekend.

Juli t/m september:
opstarten procedures bestemmingsplanwijzigingen en inloopavonden.

Eind 2016: 
start aanbesteding aannemer.

Begin 2017: 
gunning aan aannemer.

Eind 2017: 
start uitvoering werkzaamheden herinrichting N246 - N244 (Alkmaar).

Begin 2019: 
werkzaamheden herinrichting N246 - N244 (Alkmaar) afgerond.

 
 
 
Vragen?

Voor vragen en opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. U kunt ook een e-mail sturen aan dhr. Joris van Liebergen, omgevingsmanager, via infoN246@noord-holland.nl

 
 
 
 
Colofon

De nieuwsbrief Trajectonderhoud N246 - N244 (Alkmaar) is een uitgave van de provincie Noord-Holland.

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.