headerafbeelding
  Trajectonderhoud N246-N244 - dinsdag 14 mei 2019  
 
> Trajectonderhoud N246-N244
> Aan de slag bij de Kogerpolderbrug
> N246 tussen Fort Markenbinnen en De Woude afgesloten
> Werkzaamheden kruispunt Noorddijk half juni
> Beweegbaar brugdek Prinses Amaliabrug op zijn plaats
> Tevredenheidsonderzoek: wat vindt u van de communicatie?
> Informatie en vragen
 
 
Trajectonderhoud N246-N244

De nieuwe Prinses Amaliabrug krijgt steeds meer vorm. Als alles volgens planning verloopt, wordt ze in september 2019 in gebruik genomen. Ondertussen is de provincie begonnen met de vernieuwing van de Kogerpolderbrug. In deze nieuwbrief staat wat dat voor wegverkeer en scheepvaart betekent.
We houden u en anderen graag op de hoogte van de werkzaamheden. Kent u mensen in uw omgeving die de nieuwsbrief nog niet ontvangen? Stuur hem door! Dan lezen zij ook het meest recente nieuws. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.

 
 
Aan de slag bij de Kogerpolderbrug

De werkzaamheden bij de Kogerpolderbrug zijn van start gegaan! Dat betekent het een en ander voor wegverkeer en scheepvaart. De veranderingen op een rijtje, te beginnen bij de scheepvaart.

Maximale doorvaarthoogte
Naast de huidige Kogerpolderbrug maken we een tijdelijke brug. Deze kan niet open en dicht. Voor de scheepvaart geldt daarom vanaf dat moment een maximale doorvaarthoogte van 3,8 meter. Die geldt tot begin 2020, als de nieuwe brug klaar is. Voor schepen tot 40 meter is omvaren mogelijk via de Knollendammervaart en de Prinses Amaliabrug.

Scheepvaartstremming
Op maandag 17 juni start de sloop van de oude Kogerpolderbrug. De sloopwerkzaamheden duren ca. 6 weken. Om de sloop veilig te kunnen laten verlopen, is tot en met 5 juli 2019 de doorvaart bij de Kogerpolderbrug geheel gestremd. Ook hier geldt: schepen tot 40 meter kunnen omvaren via de Knollendammervaart en de Prinses Amaliabrug.Afsluitingen kruispunt N246-N244
En dan het wegverkeer. Halverwege juni worden de N246 en N244 aangesloten op de tijdelijke Kogerpolderbrug. Daartoe verandert het kruispunt N246-N244 (tijdelijk) in een rotonde. Daarvoor is een nachtelijke afsluiting nodig. De N244 is daarom afgesloten tussen het pontje Akersloot t/m de rotonde bij West-Graftdijk en de N246 is vanaf de afslag Woudhaven/Kogerpolder(weg) afgesloten. De afsluiting duurt van vrijdagavond 14 juni 20.00 uur tot zaterdagochtend 15 juni om 5.00 uur. De aansluiting van de parallelweg (Zuiddijk) op de N244 t.h.v. de Kogerpolderbrug heffen we in de tijdelijke situatie op. Dit betekent dat landbouwverkeer tussen de rotonde bij West-Graftdijk en de Kogerpolderbrug gebruik maakt van de N244. 

Ingebruikname tijdelijke brug
Vanaf zaterdagochtend 15 juni 2019 gaat het wegverkeer gebruik maken van de tijdelijke Kogerpolderbrug. Eigenlijk verandert er niet zoveel. Wel verhuist het fietspad, dat op de huidige brug aan de westkant ligt, naar de overzijde van de N246. Fietsers steken de N246 over met tijdelijke verkeerslichten om aan de oostzijde van de N246 te komen. Bij de kruising N246-N244 steken ze voorbij de rotonde de N244 over en kunnen zij hun weg richting Alkmaar of Purmerend vervolgen.

 
 
 
N246 tussen Fort Markenbinnen en De Woude afgesloten

De provincie vervangt het asfalt op de Provincialeweg (N246). Vanaf maandag 13 mei wordt gewerkt aan het deel tussen de afslag naar Fort Markenbinnen en de afslag naar De Woude. De werkzaamheden vinden alleen ’s avonds en ’s nachts plaats, van 20.00 tot 5.00 uur. De weg is dan afgesloten. Het fietspad is wel in gebruik. Zaterdagochtend 18 mei 5.00 uur zijn de werkzaamheden klaar.

Het doorgaande verkeer kan tijdens de nachtelijke afsluitingen omrijden via de A7 of de A9. Borden geven tijdig de omleiding aan. Markenbinnen en de Woude blijven bereikbaar. Het verkeer kan van en naar Markenbinnen via de N246 vanuit de richting van Wormerveer. Het verkeer van en naar De Woude rijdt via de N246 en de N244 vanuit de richting van de Alkmaar/Purmerend.  Verkeerssituatie overdag
Overdag is de N246 tussen Fort Markenbinnen en De Woude gewoon in gebruik zoals u dat gewend bent. Alleen de snelheid is aangepast naar 50 km/u waar dat normaal 80 km/u is.

 
 
 
Werkzaamheden kruispunt Noorddijk half juni

Van vrijdagavond 21 juni 20.00 uur tot en met maandagochtend 24 juni 05.00 uur is de N246 tussen het kruispunt met de Ned Benedictweg en de kruising met de Noorddijk (Westknollendam) afgesloten voor verkeer. In dat weekend voeren we werkzaamheden uit aan de duiker onder de weg door.De kruisingen zelf zijn voor het verkeer gewoon open. Bestemmingsverkeer kan over de Industrieweg in de richting van Westknollendam of Wormerveer. De omleidingsroute voor doorgaand verkeer loopt via de A7 en de A9.

 
 
 
Beweegbaar brugdek Prinses Amaliabrug op zijn plaats

De provincie Noord-Holland heeft in het weekend van 13 april 2019 het beweegbare brugdek (het val) van de nieuwe Prinses Amaliabrug in Westknollendam geplaatst. De komende tijd wordt de brug aangesloten op de bediencentrale in Heerhugowaard en de software getest. De nieuwe brug wordt in september 2019 in gebruik genomen.Software testen
De software wordt getest door de brug open en dicht te doen. Hierbij wordt de hinder voor het scheepvaartverkeer zoveel mogelijk beperkt. Het wegverkeer maakt gebruik van de naastgelegen tijdelijke brug en ondervindt geen hinder.

Staand vervoer
Het 242.000 kilo wegende brugdek is eerst per schip van de montagehal in Wijhe bij Zwolle naar Amsterdam gevaren, waar het is voorzien van coating om het staal te beschermen. Daarna ging de tocht per schip weer verder naar een terrein naast de Meneba-fabriek in Wormerveer. Op dit traject moest het brugdek staand worden vervoerd, omdat het gevaarte met een lengte van 27 meter anders niet door bruggen en sluizen kon. Vervolgens is het brugdek horizontaal op vier steunpunten op een ponton geplaatst. Dat ponton is vrijdagavond naar de brug gevaren. Het brugdek lag toen nog iets te hoog. Ter plekke zijn de vier ondersteuningspunten gevijzeld: ze zijn stukje bij beetje ingezakt totdat het brugdek op zijn plek lag. Ten slotte is het vastgezet aan de draaipunten in de basculekelder en gekoppeld aan de aandrijving. Na de montage is het brugdek omhoog gezet, zodat de scheepvaart de brug kan passeren.

 
 
 
Tevredenheidsonderzoek: wat vindt u van de communicatie?
U zult het gemerkt hebben: de afgelopen periode is hard gewerkt aan de N246. De provincie en aannemer zijn daarom benieuwd: hebben we u goed en tijdig op de hoogte gehouden van de werkzaamheden? Hebben we u snel genoeg geïnformeerd als het allemaal net even anders liep dan we dachten? Laat het ons weten via de tevredenheidsenquête. Invullen kost ongeveer 5 minuten. Met uw reactie kunnen we de communicatie verder verbeteren. Naar de enquête
 
 
 
 
Informatie en vragen

Informatie over het project is te vinden op www.InfoN246.nl en via Facebook. Een actueel overzicht van stremmingen en andere scheepvaartmaatregelen is te vinden op www.vaarweginformatie.nl. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Servicepunt Provincie Noord-Holland via 0800 – 0200 600 (gratis) of via e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

 
 
 
Colofon

De nieuwsbrief Trajectonderhoud N246 - N244 (Alkmaar) is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Meer informatie via www.infoN246.nl. Volg ons ook via Facebook

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.