headerafbeelding
  Trajectonderhoud N246-N244 - vrijdag 18 mei 2018  
 
> Trajectonderhoud N246-N244 van start
> Aan de slag!
> Inloopbijeenkomst dinsdag 12 juni 2018
> De planning op hoofdlijnen
> Wat gebeurt er al?
> Wat gebeurt er met het fietsverkeer?
> Beatrixbrug wordt Prinses Amaliabrug
> Stuur de nieuwsbrief door!
> Vragen?
 
 
Trajectonderhoud N246-N244 van start

Het is zover! Begin juni start aannemer Dura Vermeer in opdracht van de provincie Noord-Holland met de werkzaamheden aan de N246 en de N244. In deze nieuwsbrief vertelt omgevingsmanager Joris van Liebergen wat het project behelst.  Verder komt de planning van de werkzaamheden aan bod en nodigen we u alvast uit voor de inloopbijeenkomst op dinsdag 12 juni. Ook leest u welke voorbereidende werkzaamheden de aannemer op dit moment voor en achter de schermen verricht.

 
 
 
Aan de slag!

Na een gedegen voorbereiding kan het werk beginnen: de N246 en een deel van de N244 krijgen een grote opknapbeurt. Het gaat om ruim 16 km. provinciale weg, een flinke klus! Ook de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug worden helemaal vernieuwd. Eind 2019 is het werk klaar. ‘Dan zijn de weg en de bruggen weer zo goed als nieuw,’ aldus Joris van Liebergen, omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland. ‘Bovendien is dan ook de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid verbeterd.’

Lees verder
Joris van Liebergen
 
 
Inloopbijeenkomst dinsdag 12 juni 2018
Wilt u meer weten over de planning en uitvoering van de werkzaamheden aan de N246 en de N244? Over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden? En hoe het eindbeeld eruit zal zien? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op dinsdag 12 juni van 16.30 uur tot 20.00 uur. Deze vindt plaats in Dorpshuis De Noorddam, Piet Kuiperlaan 2, 1525 PA West-Knollendam. Er is geen centrale presentatie, aanmelden is niet nodig; u kunt gewoon binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er zijn animaties en tekeningen te zien. Deskundigen van de provincie en aannemer zijn aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden.
 
 
 
 
De planning op hoofdlijnen

De provincie wil de hinder voor omwonenden, weggebruikers en scheepvaart zoveel mogelijk beperken. Samen met de aannemer is daarom zorgvuldig een uitvoeringsplan opgesteld. Er is gekozen voor een uitvoering in vijf fases. Hier lichten we de fases toe. De planningen zijn nog op hoofdlijnen. Per fase wordt tijdig gecommuniceerd over de exacte datum en eventuele hinder en/of omleidingen. Houd daarom ook de website van de provincie goed in de gaten!

Lees verder
De vijf uitvoeringsfases van het project
 
 
 
Wat gebeurt er al?

Op dit moment maakt de aannemer de definitieve ontwerpen van de bruggen en de weg. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, wordt ook gekeken naar zaken als ecologie, archeologie en verkeersmaatregelen. Verder vraagt de aannemer de vergunningen aan. Nu al zichtbaar zijn de werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen. Daarvoor is een tijdelijk inrit naar een werklocatie bij de Beatrixbrug gemaakt. Deze werkzaamheden gaan nog een tijd door. Verder heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden en zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat vogels dicht bij de werkgebieden gaan broeden. Begin juni starten de werkzaamheden aan de Beatrixbrug.

Een deel van de N246 vanuit de lucht
 
 
Wat gebeurt er met het fietsverkeer?
Op de tijdelijke bruggen komt een vrij liggend fietspad. OV-routes en fietsverbindingen blijven zoveel mogelijk in stand. Waar nodig zorgt de aannemer voor tijdelijke afgezette fietspaden en veilige oversteekmogelijkheden. Zo komt er een tijdelijke fietsoversteek met verkeerslichten bij de werkzaamheden aan de Beatrixbrug en de nieuwe aansluiting Starnmeerdijk.
 
 
 
 
Beatrixbrug wordt Prinses Amaliabrug

De provincie Noord-Holland gaat de Beatrixbrug (Westknollendam) vernieuwen en omdopen tot Prinses Amaliabrug. Reden hiervoor is dat een paar kilometer verderop, in de gemeente Zaanstad, ook een Beatrixbrug ligt. Het Koninklijk Huis heeft voor de naamsverandering toestemming gegeven.

De Beatrixbrug wordt de Prinses Amaliabrug
 
 
Stuur de nieuwsbrief door!

We houden u en anderen graag op de hoogte van de werkzaamheden op de N246 en N244. Kent u mensen in uw omgeving die de nieuwsbrief nog niet ontvangen? Stuur de nieuwsbrief dan door. Dan lezen zij ook het meest recente nieuws. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website. Daarnaast kunt u ook informatie vinden over de achtergrond, de werkzaamheden en planning van het project op onze website en via Facebook.

 
 
 
Vragen?
Voor vragen en opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600 of stuur een e-mail naar servicepunt@noord-holland.nl.
 
 
 
 
Colofon

De nieuwsbrief Trajectonderhoud N246 - N244 (Alkmaar) is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Meer informatie via www.infoN246.nl. Volg ons ook via Facebook. 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.