headerafbeelding
  Trajectonderhoud N246-N244 - vrijdag 19 januari 2018  
 
> Start trajectonderhoud N246-N244 komt dichterbij
> Partner voor realisatie trajectonderhoud 246-N244 tot Alkmaar bekend
> Informatie
> Vragen?
 
 
Start trajectonderhoud N246-N244 komt dichterbij

De provincie maakt de Provincialeweg N246 en N244 tot Alkmaar veiliger en verbetert de doorstroming. Een aantal onveilige aansluitingen op de N246 krijgt een nieuwe inrichting. Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit groot onderhoud aan de weg en het vernieuwen van de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug. In deze nieuwsbrief leest u wie de aanbesteding heeft gewonnen van het trajectonderhoud aan de N246 – N244.

 
 
Partner voor realisatie trajectonderhoud 246-N244 tot Alkmaar bekend

Op 22 december 2017 is de aanbesteding van het trajectonderhoud van de provinciale wegen N246 en N244 tot Alkmaar afgerond en is de opdracht gegund aan Dura Vermeer. De provincie heeft de aanbiedingen daarbij beoordeeld op drie onderdelen: 1. de wijze waarop de aannemer omgaat met de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie, 2. hoe slim de aannemer de nieuwe bruggen ontwerpt om de betrouwbaarheid te vergroten en beheerkosten van de bruggen te beperken en 3. de totale prijs.Dura Vermeer is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het werk. De komende maanden werkt de aannemer haar plannen en definitieve ontwerpen uit en vraagt de benodigde vergunningen aan. In het voorjaar beginnen de eerste voorbereidende werken. De uitvoeringswerkzaamheden zijn gepland rond de zomer van 2018. De werkzaamheden aan de bruggen worden naar verwachting eind 2019 afgerond. De parallelweg en de rotonde bij de Woude zijn eind 2020 klaar.    

De aannemer is bekend met de regio. Ook de verdubbeling van de N244 tussen de A7 en de N247 is onder hun verantwoordelijkheid uitgevoerd. De provincie werkt in dit project samen met de gemeenten Zaandam, Castricum en Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

 
 
 
 
Informatie

De provincie houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project Trajectondehoud N246-N244 via deze nieuwsbrief. Daarnaast kunt u ook informatie vinden over de achtergrond van het project, de werkzaamheden en planning op onze website en via Facebook.

 
 
 
Vragen?

Voor vragen en opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600 of stuur een e-mail naar InfoN246@noord-holland.nl.

 
 
 
Colofon

De nieuwsbrief Trajectonderhoud N246 - N244 (Alkmaar) is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Meer informatie via www.infoN246.nl. Volg ons ook via Facebook en Twitter @infoN246_N244.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.