headerafbeelding
  Trajectonderhoud N246-N244 - dinsdag 19 juli  
 
> N246 op Facebook
> Trajectonderhoud N246-N244
> Informatieavond Markenbinnen goed bezocht
> Peiling verkeerslichten Markenbinnen
> Vogelvlucht langs de belangrijkste reconstructies
> Hinder beperken
> Wat gebeurt er de komende tijd?
> Planning
> Vragen?
 
 
N246 op Facebook

U vindt de N246 sinds kort ook op Facebook. Via Facebook houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, vindt u mooie foto’s van het gebied en kunt u vragen en opmerkingen plaatsen. Gebruik onze pagina ook om met uw medebewoners in contact te komen en de werkzaamheden aan de N246 met elkaar te bespreken.
Heeft u een Twitter account? Volg ons dan via @infoN246_N244

 
 
Trajectonderhoud N246-N244

In deze nieuwsbrief leest u meer over de voortgang, planning en vervolgstappen van het trajectonderhoud en de reconstructies aan de Provincialeweg N246 - N244 (Alkmaar).

De Provincialeweg N246 en N244 tot Alkmaar wordt veiliger gemaakt waarbij ook de doorstroming verbetert. Onveilige aansluitingen op de N246 richt de provincie veiliger in.  Tevens vindt groot onderhoud plaats en worden de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug geheel vernieuwd.

Het traject N246 loopt vanaf de N203 via de Beatrixbrug (N246) tot en met de Kogerpolderbrug. Het deel op de N244 loopt van de Kogerpolderbrug tot aan de aansluiting met de N243 en N242 bij Alkmaar. Conform de huidige planning vinden de werkzaamheden plaats van begin 2018 tot en met begin 2019. Na de werkzaamheden is de Provincialeweg voor de komende 15 jaar vrij van groot onderhoud.

 
 
 
 
Informatieavond Markenbinnen goed bezocht

Ruim 150 omwonenden bezochten dinsdag 5 juli de informatieavond bij het Fort Markenbinnen. Vanwege de grote belangstelling presenteerde de provincie de tijdelijke maatregelen die avond drie maal. Op de informatiemarkt hingen de plattegronden en zijn er veel vragen gesteld over de plannen aan het projectteam.

Heeft u de informatieavond niet kunnen bijwonen? De presentatie en de schetsen kunt u bekijken op de website www.infoN246.nl

Informatieavond Markenbinnen
 
 
 
Peiling verkeerslichten Markenbinnen

Wat vindt u van verkeerlichten bij de aansluiting Markenbinnen-N246? Als u inwoner bent van Markenbinnen dan kunt u meedoen aan de peiling. Op verzoek van verschillende inwoners van Markenbinnen heeft de provincie onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot het plaatsen van verkeerslichten bij de aansluiting Markenbinnen-N246.

Lees verder
 
 
 
Vogelvlucht langs de belangrijkste reconstructies

Aansluiting N203-N246
Op deze aansluiting realiseert de provincie een extra rijstrook vanaf de N246 Zuid richting de N203, waardoor de doorstroming van het verkeer verbetert.

Kruising Noorddijk
De kruising Noorddijk wordt veiliger ingericht. 

Lees verder
Beatrixbrug
 
 
Hinder beperken

De provincie heeft in de variantenstudie alle mogelijke tijdelijke maatregelen onderzocht om de polder bereikbaar te houden tijdens de vernieuwing van de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug. Daarnaast is onderzocht hoe de hinder voor de omgeving, autoverkeer en vaarverkeer beperkt kan blijven. Conclusie is dat de provincie de vernieuwing van de bruggen, de aanpassingen aan de weg en het groot onderhoud in dezelfde periode uitvoert. Hierdoor blijft de duur van de werkzaamheden beperkt tot ongeveer een jaar.

 
 
 
 
Wat gebeurt er de komende tijd?

De provincie werkt in de komende periode de ontwerpen nog verder uit. Daarover leest u later meer. In het vierde kwartaal van 2016 start de aanbesteding van het werk aan een aannemer, waarna de aannemer in het eerste kwartaal van 2017 bekend is. De uitvoering van de werkzaamheden start, volgens de voorlopige planning, begin 2018. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin 2019 gereed. Voorbereidende werkzaamheden zonder hinder voor het verkeer starten mogelijk al eind 2017.

Kogerpolderbrug
 
 
Planning

Juli 2016
Gekozen variant voor tijdelijke maatregelen bekend.

Juli t/m sept.
Opstarten procedures omgevingsvergunningen, incl. inspraak en inloopavond.

Vierde kwartaal 2016
Start aanbesteding aannemer.

Eerste kwartaal 2017
Gunning aan aannemer.

Eind 2017
Start uitvoering werkzaamheden herinrichting N246-N244 (Alkmaar).

Begin 2019
Werkzaamheden trajectonderhoud N246-N244 afgerond.

 
 
 
 
Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. 
U kunt ook een mail sturen naar dhr. Joris van Liebergen, omgevingsmanager,  infoN246@noord-holland.nl.

 
 
 
Colofon

De nieuwsbrief Trajectonderhoud N246 - N244 (Alkmaar) is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Meer informatie via www.infoN246.nl. Volg ons ook via Facebook en Twitter @infoN246_N244.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.