headerafbeelding
  Trajectonderhoud N246-N244 - woensdag 20 maart 2019  
 
> Trajectonderhoud N246-N244
> Asfaltwerkzaamheden N246 tussen Kerkstraat en Noorddijk
> Weg onder Kogerpolderbrug gedurende een jaar afgesloten
> Start werkzaamheden Kogerpolderbrug vanaf 8 april 2019
> Stremming Tapsloot bij Prinses Amaliabrug
> Inloopbijeenkomst goed bezocht
> Vragen?
 
 
Trajectonderhoud N246-N244

We staan aan het begin van een nieuwe fase van het project: de bouw van de Kogerpolderbrug. In deze nieuwsbrief vindt u met name daar informatie over. Verder nieuws over asfalteringswerkzaamheden, een wegafsluiting en een stremming van de Tapsloot. En een korte impressie van de inloopbijeenkomst van 19 maart.

We houden u en anderen graag op de hoogte van de werkzaamheden. Kent u mensen in uw omgeving die de nieuwsbrief nog niet ontvangen? Stuur hem door! Dan lezen zij ook het meest recente nieuws. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website. U kunt ons ook volgen via Facebook.

 
 
Asfaltwerkzaamheden N246 tussen Kerkstraat en Noorddijk

De provincie Noord-Holland laat het asfalt vervangen op de N246 tussen de kruising met de Kerkstraat en de Noorddijk. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 25 maart tot en met zaterdagochtend 13 april. Er wordt alleen doordeweeks gewerkt  tussen 20.00 en 5.00 uur.

Alleen in de week van 8 april moet het doorgaande verkeer ’s avonds en ‘s nachts omrijden via de A7 of de A9. De andere weken kan het verkeer gewoon gebruikmaken van de N246. De hinder is beperkt. Overdag wordt niet gewerkt en geldt alleen een snelheidsbeperking van 50 km/u. Tijdens de werkzaamheden kunnen de nood- en hulpdiensten bij spoedritten altijd passeren.

Kerkstraat–Ned Benedictweg
In de week van 25 maart start de aannemer met de westbaan tussen de Kerkstraat en de Ned Benedictweg (Alkmaar richting Zaanstad). Een week later, de week van 1 april, gaan de werkzaamheden verder aan de oostbaan tussen de Kerkstraat en de Ned Benedictweg (Zaanstad richting Alkmaar).

De N246 heeft op dit gedeelte twee rijstroken per rijrichting. Tijdens de werkzaamheden wordt de kant waar gewerkt wordt afgesloten. Dit is voor de veiligheid van de weggebruikers en de wegwerkers. Het verkeer uit beide richtingen rijdt over de twee resterende rijstroken: dat is dus per rijrichting één rijstrook. Op de kruispunten staan verkeersregelaars die het verkeer begeleiden.


Foto: Jorrit Lousberg


Ned Benedictweg - Noorddijk
De laatste week, de week van 8 april, gaan de werkzaamheden door tussen de kruising met de Ned Benedictweg en de Noorddijk. De N246 is dan op dit deel afgesloten van maandag t/m zaterdag van 20.00 tot 5.00 uur. Het kruispunt bij de Noorddijk is wel bereikbaar. Bestemmingsverkeer kan via de Industrieweg van Wormerveer richting Westknollendam en andersom. Het overige verkeer rijdt om via de A7 of de A9.

Meer informatie
 
 
 
Weg onder Kogerpolderbrug gedurende een jaar afgesloten

De Kogerpolder(weg) is ter hoogte van de Kogerpolderbrug vanaf 1 april 2019 tot 1 april 2020 afgesloten voor alle verkeer.

De afsluiting is noodzakelijk om het slopen van de oude Kogerpolderbrug en het bouwen van de nieuwe brug veilig te laten verlopen. De woningen rondom de Kogerpolderbrug blijven tijdens de afsluiting bereikbaar. Verkeer van en naar de Kogerpolder en/of Starnmeer gebruikt tijdens de afsluiting de andere op- en afritten van de N246.

 
 
 
 
Start werkzaamheden Kogerpolderbrug vanaf 8 april 2019

De voorbereidende werkzaamheden bij de Kogerpolderbrug zijn al enkele weken bezig, dat heeft u waarschijnlijk wel opgemerkt. De bouw van de tijdelijke brug naast de huidige Kogerpolderbrug start op 8 april 2019.

Damwanden als waterkering
Om de doorrijhoogte onder de Kogerpolderbrug te vergroten, wordt de ligging van de weg onder brug iets verlaagd. Door die lagere ligging, is de dijk waarover de weg loopt niet sterk genoeg meer. De provincie laat daarom damwanden plaatsen, die als waterkering fungeren. Het plaatsen van de damwanden gaat van start op 8 april.

Fundering voor tijdelijke Kogerpolderbrug
Na het plaatsen van de damwanden, gaat de aannemer verder met het aanbrengen van de buispalen. Deze vormen de fundering voor de tijdelijke Kogerpolderbrug. De tijdelijke Kogerpolderbrug wordt op 15 juni 2019 in gebruik genomen. Daarna start de aannemer met het slopen van de huidige Kogerpolderbrug.

Kogerpolderbrug
 
 
 
Stremming Tapsloot bij Prinses Amaliabrug

Vanaf vrijdagavond 12-04-2019 22.00 uur tot en met maandagochtend 15-04-2019 06.00 uur is de Tapsloot ter hoogte van de Prinses Amaliabrug gestremd voor de scheepvaart. Tijdens deze weekendstremming monteert de aannemer het beweegbare brugdek van de Prinses Amaliabrug. Scheepvaartverkeer kan via de Knollendammervaart de Kogerpolderbrug passeren. De brug bij Spijkerboor wordt tijdens de stremming bediend. Actuele informatie over scheepvaartmaatregelen en stremmingen kunt u vinden op www.vaarweginformatie.nl.

De Tapsloot
 
 
 
Inloopbijeenkomst goed bezocht
Meer dan 100 mensen bezochten de inloopbijeenkomst in Markenbinnen. Ze konden meer te weten over de komende werkzaamheden aan de Kogerpolderbrug en de planning en uitvoering van andere werkzaamheden. De sfeer was positief. Bezoekers hadden ook kritische vragen en opmerkingen, maar de algemene stemming was: het is een mooi project, aannemer en provincie zijn lekker bezig!
De inloopbijeenkomst in Markenbinnen
 
 
 
Vragen?

Informatie over het project en maatregelen voor (vaar)verkeer is te vinden op www.InfoN246.nl en via Facebook. Een actueel overzicht van stremmingen en andere scheepvaartmaatregelen is te vinden op www.vaarweginformatie.nl. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Servicepunt Provincie Noord-Holland via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600 of via e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

 
 
 
Colofon

De nieuwsbrief Trajectonderhoud N246 - N244 (Alkmaar) is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Meer informatie via www.infoN246.nl. Volg ons ook via Facebook

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.