headerafbeelding
  Trajectonderhoud N246-N244 - donderdag 31 januari 2019  
 
> Trajectonderhoud N246-N244
> Nieuwe planning Prinses Amaliabrug
> Kogerpolderbrug 15 weken later klaar dan gepland
> Asfalt moet ingrijpend worden vernieuwd
> Gaslek en kapotte waterleiding snel gerepareerd
> Voortgang werkzaamheden en planning
> Vragen?
 
 
Trajectonderhoud N246-N244

De uitvoering van het project is nu ongeveer halverwege. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken. De Prinses Amaliabrug en de Kogerpolderbrug zijn later klaar dan gepland. Provincie Noord-Holland en de aannemer hebben de aanpassing van de planning zo georganiseerd, dat ze niet of nauwelijks leiden tot meer hinder. Ook is gelet op de samenhang met andere projecten in de regio. Deze kunnen gewoon doorgang vinden. We houden u en anderen graag op de hoogte van de werkzaamheden. Kent u mensen in uw omgeving die de nieuwsbrief nog niet ontvangen? Stuur hem door! Dan lezen zij ook het meest recente nieuws. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.

U kunt ons ook volgen via Facebook.

 
 
 
Nieuwe planning Prinses Amaliabrug

De oplevering van de Prinses Amaliabrug (de nieuwe Beatrixbrug bij Westknollendam) wordt met 20 weken vertraagd. Dit veroorzaakt geen extra hinder voor de scheepvaart. Op de website vaarweginformatie.nl vindt u een actueel overzicht van stremmingen en scheepvaartmaatregelen. Ook ontstaat geen extra overlast voor omwonenden of wegverkeer.

Lees verder
Werkzaamheden bij de tijdelijke Beatrixbrug (Foto: Drone-Eye door Ton Lentz)
 
 
 
Kogerpolderbrug 15 weken later klaar dan gepland

De nieuwe Kogerpolderbrug is in januari 2020 klaar. Voor de beroepsvaart levert dat weinig extra hinder op, maar voor de recreatievaart iets meer. De tijdelijke Kogerpolderbrug kan namelijk niet open en dicht, waardoor passerende schepen van mei 2019 t/m februari 2020 te maken krijgen met een maximale doorvaarhoogte van 3,5 meter. Er is een omleidingsroute via de Knollendammervaart. Wegverkeer en omwonenden ondervinden geen extra hinder van de vertraging.

Lees verder
Kogerpolderbrug (Foto: Jorrit Lousberg)
 
 
 
Asfalt moet ingrijpend worden vernieuwd

Het asfalt op grote delen van de N246 van Wormerveer tot de Kogerpolderbrug en op de N244 van de Kogerpolderbrug tot Alkmaar blijkt in een slechtere conditie te zijn dan gedacht. Dat maakt een uitgebreidere renovatie noodzakelijk. Hierdoor zal de hinder voor het wegverkeer en omwonenden groter zijn.

Lees verder
Asfalteringswerkzaamheden
 
 
Gaslek en kapotte waterleiding snel gerepareerd

Op dinsdag 29 januari ontstond er door grondwerkzaamheden ter hoogte van de Kogerpolderbrug een gaslek en een breuk in de waterleiding. Om de veiligheid te waarborgen is de N246 afgezet voor alle vormen van verkeer en zijn alle activiteiten op locatie gestopt. Metingen van de brandweer hebben uitgewezen dat er geen gevaar was voor omwonenden. Om circa 13.30 uur was de N246 weer open voor verkeer.

 
 
 
 
Voortgang werkzaamheden en planning

In de vorige nieuwsbrief kondigden we de start van de sloop van de Beatrixbrug aan. De sloopwerkzaamheden zijn in december afgerond en de bouw van de Prinses Amaliabrug is in volle gang. Het beton van de nieuwe basculekelder (zoals de vloer en de wanden) wordt de komende maanden gestort.

Lees verder
Plaatsen van zand voor de voorbelasting
 
 
 
Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Servicepunt Provincie Noord-Holland via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600 of via e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

 
 
 
Colofon

De nieuwsbrief Trajectonderhoud N246 - N244 (Alkmaar) is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Meer informatie via www.infoN246.nl. Volg ons ook via Facebook

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.