headerafbeelding
  Trajectonderhoud N246-N244 - vrijdag 27 juli 2018  
 
> Trajectonderhoud N246-N244 van start
> Aan de slag!
> Scheepvaartmaatregelen
> Werkzaamheden Beatrixbrug
> Beatrixbrug wordt Prinses Amaliabrug
> Werkzaamheden Kogerpolderbrug
> Krommeniebrug
> Stuur de nieuwsbrief door!
> Meer informatie en vragen?
 
 
Trajectonderhoud N246-N244 van start

Het is zover! Aannemer Dura Vermeer is in opdracht van de provincie Noord-Holland gestart met de werkzaamheden aan de N246-N244. Onderdeel van dit project is het vervangen van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug. In deze nieuwsbrief vertelt omgevingsmanager Joris van Liebergen wat het project behelst en komt de planning van de werkzaamheden aan bod.

Alle informatie voor de scheepvaart hebben we ook beknopt weergegeven in een leaflet (zie Documenten). Handig om uit te printen!

 
 
 
Aan de slag!

Na een gedegen voorbereiding kan het werk beginnen: de N246 en een deel van de N244 krijgen een grote opknapbeurt. Het gaat om ruim 16 km. provinciale weg, een flinke klus! Ook de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug worden helemaal vernieuwd. Eind 2019 is het werk klaar. ‘Dan zijn de weg en de bruggen weer zo goed als nieuw,’ aldus Joris van Liebergen, omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland. ‘Bovendien is dan ook de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid verbeterd.’

Lees verder
Joris van Liebergen
 
 
 
Scheepvaartmaatregelen

Om het wegverkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen, komt er direct naast de huidige brug een tijdelijke beweegbare brug. Dit doen we zowel bij de Beatrixbrug als de Kogerpolderbrug. In juni 2018 zijn we gestart met de werkzaamheden bij de Beatrixbrug, in december 2018 beginnen we met de Kogerpolderbrug.
Bij de Beatrixbrug geldt voor het vaarverkeer in de uitvoeringsperiode van augustus 2018 tot en met maart 2019 een hoogtebeperking en van september 2018 tot en met december 2019 een breedtebeperking. Daarnaast stremmen we de doorvaart enkele dagen omdat de werkzaamheden dit vereisen. Kaarten met omvaarroutes staan op www.infoN246.nl. Een actueel overzicht van stremmingen en andere scheepvaartmaatregelen is te vinden op www.vaarweginformatie.nl.  

De vijf uitvoeringsfases van het project
 
 
Werkzaamheden Beatrixbrug

De nieuwe Beatrixbrug wordt vanaf september 2018 gebouwd en is klaar in april 2019. Tijdens de werkzaamheden rijdt het wegverkeer over een tijdelijke brug direct naast (ten westen van) de Beatrixbrug. Voor het scheepvaartverkeer is het volgende van belang:
• De tijdelijke beweegbare brug heeft een gesloten doorvaarthoogte van 1,5 meter.
• De adviesroute voor recreatievaart loopt via de Knollendammervaart en de Kogerpolderbrug.
• Tijdens het in- en uithijsen van het beweegbare brugdek is het scheepvaartverkeer 1 tot 2 dagen gestremd. Het eerste stremmingsweekend is 25-26 augustus. Daarna volgen er nog 3 weekenden rond september 2018 en maart 2019. 
• De tijdelijke brug wordt beweegbaar, heeft een opening- en sluitingstijd van 2 minuten en gaat maar eens in de 20 minuten open.
• De opening- en bedienregiems van de tijdelijke brug zijn hetzelfde als bij de bestaande brug.
• De tijdelijke Beatrixbrug is vanaf 8 september 2018 in gebruik. Vanaf die datum zijn de wachtplaatsen voor de recreatievaart ook gereed. De wachtplaatsen voor de beroepsvaart volgen later.
• De omleidingsroute bij stremmingen wordt aangegeven met gele borden en is t.z.t. te vinden bij de scheepvaartberichten. 
• De omleidingsroute bij stremming voor de beroepsvaart staat t.z.t. bij de scheepvaartberichten. 
• Van 08-09-2018 t/m 28-12-2018 is er een breedtebeperking (12,5 meter).

 
 
 
 
Beatrixbrug wordt Prinses Amaliabrug

De provincie Noord-Holland gaat de Beatrixbrug (Westknollendam) vernieuwen en omdopen tot Prinses Amaliabrug. Reden hiervoor is dat een paar kilometer verderop, in de gemeente Zaanstad, ook een Beatrixbrug ligt. Het Koninklijk Huis heeft voor de naamsverandering toestemming gegeven.

De Beatrixbrug wordt de Prinses Amaliabrug
 
 
Werkzaamheden Kogerpolderbrug
De tijdelijke Kogerpolderbrug wordt gebouwd in de periode december 2018 t/m april 2019. De nieuwe Kogerpolderbrug wordt gebouwd in de periode mei t/m oktober 2019.
• De tijdelijke beweegbare Kogerpolderbrug heeft in gesloten toestand een doorvaarhoogte van circa 3 meter.
• Tijdens het in- en uithijsen van het beweegbare brugdek is het scheepvaartverkeer 1 tot 2 dagen gestremd. Deze werkzaamheden vinden plaats in vier weekenden.
• De tijdelijke brug wordt beweegbaar, heeft een opening- en sluitingstijd van 2 minuten en gaat maar eens in de 20 minuten open.
• De opening- en bedienregiems van de tijdelijke brug zijn hetzelfde als bij de bestaande brug.
• Tijdens de werkzaamheden aan de Kogerpolderbrug geldt voor een periode van drie maanden een breedtebeperking voor de doorvaart van 12,5 meter.
• De omleidingsroute voor recreatievaart loopt via de Markervaart en de Beatrixbrug.
 
 
 
Krommeniebrug

De provincie heeft de brug Krommenie per 14 juni 2018 afgesloten voor scheepvaartverkeer hoger dan 2,60 meter. Bij inspectie is onlangs geconstateerd dat het draaipunt van de brug hersteld moet worden. Om de doorgang van het wegverkeer te kunnen garanderen, is besloten de brug per direct niet meer te openen. Kleinere schepen, lager dan 2,60 meter, kunnen wel onder de brug (Nauernaarsevaart) doorvaren. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten. De laatste informatie over omleidingsroutes en stremmingen plaatsen wij op onze website, facebook en zijn terug te vinden in de scheepvaartberichten. 

 
 
 
Stuur de nieuwsbrief door!

We houden u en anderen graag op de hoogte van de werkzaamheden op de N246 en N244. Kent u mensen in uw omgeving die de nieuwsbrief nog niet ontvangen? Stuur de nieuwsbrief dan door. Dan lezen zij ook het meest recente nieuws. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.

 
 
 
Meer informatie en vragen?

Informatie over het project en maatregelen voor (vaar)verkeer is te vinden op www.InfoN246.nl en via Facebook.
Een actueel overzicht van stremmingen en andere scheepvaartmaatregelen is te vinden op www.vaarweginformatie.nl
Voor vragen en opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600 of stuur een e-mail naar servicepunt@noord-holland.nl.

 
 
 
 
Colofon

De nieuwsbrief Trajectonderhoud N246 - N244 (Alkmaar) is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Meer informatie via www.infoN246.nl. Volg ons ook via Facebook. 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.